Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

7 maart 2023 - 6 minutes

De gevolgen van de genderkloof - en wat we eraan kunnen doen 

De genderkloof heeft invloed op vrijwel elk aspect van het leven. Hoe kunnen we hier verandering in brengen? 

Juliette Carreiro - Tech Writer

Carrières

Je hebt vast wel eens gehoord van de genderkloof en daar is een reden voor: het is een probleem dat vrijwel elke industrie doordringt, maar vooral de technische industrie. De genderkloof is het verschil tussen individuen met verschillende genders en hoewel het meestal gekoppeld wordt aan de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen, heeft het ook vaak betrekking op rechten, voordelen of participatieniveaus en toegang. 

Het Global Gender Gap Report is een jaarlijks verslag over de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de volgende gebieden: economische participatie en kansen, gezondheid en voortbestaan, opleidingsniveau en politieke macht. Door analyse van 146 landen werd vastgesteld dat in het huidige tempo het 132 jaar zal duren voordat gendergelijkheid bereikt wordt. Maar er is geen reden tot paniek: er is al aanzienlijke vooruitgang geboekt en het zal zich in de loop der tijd blijven ontwikkelen. 

Genderkloof statistieken 

De genderkloof varieert aanzienlijk afhankelijk van waar we zijn. Laten we eens kijken naar de voornaamste genderkloven die zich op de werkvloer bevinden: de loonkloof en de arbeidsparticipatiekloof.  

 • Op wereldwijd niveau worden vrouwen rond de 20 cent minder betaald dan mannen en zijn er 25% meer mannen dan vrouwen werkzaam. 

 • In Europa zijn er 11% meer mannen werkzaam dan vrouwen en verdienen vrouwen 13% minder per uur dan mannen.

 • In de Verenigde Staten verdienen vrouwen rond de 17 cent minder dan mannen en hebben vrouwen minder kans op promotie. 

We kunnen een hele blogserie of zelfs whitepapers wijden aan de genderkloof, wat het is, de vormen die het aanneemt en nog veel meer. Maar voor nu richten we ons op de gevolgen van de genderkloof en de stappen die we kunnen nemen om deze te verkleinen. 

De gevolgen van de genderkloof

De simpele waarheid is dat de genderkloof aanzienlijke gevolgen heeft in de maatschappij en velen al vanaf kleins af aan beïnvloedt. Stereotypes beïnvloeden hoe kinderen zichzelf van kleins af aan zien en beïnvloeden de keuzes die jongeren maken in wat ze gaan studeren, waar ze gaan studeren en hun toekomstige kansen. Hoewel de meerderheid van de gevolgen van de genderkloof duidelijk zijn, zoals lager loon of beperkte kansen voor carrièregroei, zijn er meer gevolgen die ingeworteld zijn in onze maatschappij, waar we ons niet van bewust zijn. 

Bijvoorbeeld, ook al groeit het aantal gezinnen met twee werkende ouders, vrouwen worden nog onevenredig veel belast met huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld 8,5 uur meer tijd per week besteden aan huishoudelijke taken dan mannen. Op dezelfde wijze zijn vrouwen vaak degene die officieus en onbetaald zorg verlenen aan familieleden. Naast de onbetaalde aard dit soort verantwoordelijkheid, kan de verzorging van zieke of gehandicapte familieleden zwaar wegen op de mentale gezondheid van de verzorger. 

Onderwijs is een ander gebied dat serieus wordt benadeeld door de genderkloof. Terwijl de toegang tot het onderwijs de laatste jaren is verbeterd, worden sommige gebieden meer getroffen dan andere. Meisjes hebben vaak beperkte toegang tot universiteiten of het hoger onderwijs. Sommige sectoren, zoals de techniek, worden hierdoor meer getroffen dan andere. Meisjes die de middelbare school niet hebben afgemaakt, worden vaak niet eens geïntroduceerd in de beginselen van techniek. Er zijn ook andere gevolgen van onderontwikkelde educatieve kansen: gebrek aan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting heeft ernstige gevolgen op de kansen van vrouwen om door te stromen naar het hoger onderwijs. 

Op de werkvloer worden zelfs vrouwen met hoge opleidingen en posities geconfronteerd met gender-gerelateerde discriminatie en werkwijzen ontworpen voor mannen. Vrouwen worden bijvoorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken vaak gevraagd naar hun plannen om een gezin te stichten of zwangerschap en worden verwacht verlof aan te vragen als ze een kind verwachten. Om nog maar te zwijgen over de veronderstelling dat vrouwen degenen zijn die vrije dagen moeten nemen om te zorgen voor zieke kinderen, om sport- of school evenementen bij te wonen of om hun kinderen als topprioriteit te hebben en niet hun werk - iets wat niet vaak geassocieerd wordt met hun mannelijke tegenhangers.  

Zulke veronderstellingen en verwachtingen hebben drastische consequenties en kunnen leiden tot de volgende situaties

 • Lagere school- en werkgelegenheidspercentages 

 • Lager loon voor hetzelfde werk 

 • Hogere stressniveaus

 • Hogere percentages van onbetaald werk (kinderverzorging, zorgen voor familieleden)

 • Blootstelling aan hogere niveaus van seksuele mishandeling en gender-gerelateerd geweld 

 • Gebrek aan vertegenwoordiging in de regering 

En dat is niet alles: deze onevenwichtigheid kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen. In vergelijking tot mannen hebben vrouwen: 

 • 2 keer zoveel kans op een angststoornis en een paniekstoornis 

 • 2 keer zoveel kans op depressie gedurende hun hele leven

 • 4-10 keer zoveel kans op eetstoornissen

 • Meer dan 2 keer zoveel kans om aan PTSS te lijden

 • Meer kans op zelfmoordpogingen 

Hoe bestrijden we de genderkloof? 

Veel van de problemen die gekoppeld zijn aan de genderkloof stammen uit de systematische oppressie en een geschiedenis van systemen ontworpen voor mannen. Echter, is er onlangs veel vooruitgang geboekt en dit zal ook in de toekomst gebeuren. Hier zijn de belangrijkste dingen die we kunnen doen om groeimogelijkheden voor vrouwen te bevorderen: 

 • Investeren in de infrastructuur: er zijn veel redenen die vrouwen ervan weerhouden de arbeidsmarkt op te gaan of hoger onderwijs na te streven en regeringen moeten de juiste stappen zetten om deze rechten te beschermen. In Mexico bijvoorbeeld, heeft de regering bussen ingezet die alleen voor vrouwelijke passagiers zijn, zodat zij veilig kunnen reizen en in India heeft de regering geschikte sanitaire voorzieningen gebouwd zodat vrouwen zich op werk of op school op hun gemak voelen.

 • Aandringen op zwangerschapsverlof/vaderschapsverlof-gelijkheid: ten eerste moeten alle landen een ruim zwangerschapsverlof aanbieden aan jonge moeders en ten tweede moeten ze gelijkwaardig zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof aanbieden om ervoor te zorgen dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het opnemen van vrije tijd en niet alleen de vrouw. 

 • Maak de kinderopvang gratis toegankelijk: kinderopvang is heel duur en vaker wel dan niet is de vrouw degene die ontslag moet nemen of een parttime baan moet aannemen om thuis te kunnen blijven met de kinderen. Bedrijven en landen die gratis of goedkope kinderopvang aanbieden moedigen vrouwen aan om terug de arbeidsmarkt op te gaan na hun zwangerschap. 

 • Geef vrouwen de middelen die ze nodig hebben om te slagen: vrouwen worden geconfronteerd met verschillende belemmeringen voor onderwijs en werkgelegenheid zoals hogere rentes op leningen en genderdiscriminatie; regeringen moeten prioriteit geven aan het vereenvoudigen van toegang voor vrouwen. 

Er is nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken maar dagelijks wordt er vooruitgang geboekt dankzij de toenemende wereldwijde bewustwording en een algemeen hoger belang dat aan de kwestie wordt gegeven. Het belangrijkste is dat we blijven vechten totdat we gelijkheid hebben bereikt. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden