Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

23 januari 2024

AI Developer een veelbelovende baan in 2024

Whitney van der Zanden - Ironhack Amsterdam

Een loopbaan als AI Developer belooft veel. Bij OpenAI ontvangen software-ingenieurs een aanvangssalaris van ongeveer 300.000 (!) dollar per jaar. Dit lijkt extreem, maar het gemiddelde voor AI Developers in Amerika is maar liefst 188.000 dollar per jaar. Momenteel is een baan in AI een goudmijn, maar wat is de toekomstverwachting? Dit artikel geeft inzicht in hoe je een AI Developer kunt worden en de essentiële overwegingen die daarbij komen kijken.

Wat zijn veelbelovende banen in AI?

Er zijn tal van veelbelovende banen in de AI sector. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

AI ontwikkeling en implementatie

De wereld van AI wordt gedreven door experts zoals AI Developers, de visionairs achter de creatie en implementatie van baanbrekende AI-systemen en -applicaties. Met hun diepgaande kennis ontwerpen ze niet alleen deze systemen, maar optimaliseren ze ook complexe algoritmen. Data Scientists, met hun vermogen om complexe datasets te doorgronden, onthullen waardevolle inzichten die de basis vormen voor machine learning-modellen. Hun werk gaat hand in hand met Machine Learning Engineers, die deze modellen bouwen, implementeren en onderhouden. Samen vormen zij het kloppende hart van AI-ontwikkeling, waarbij ze de grenzen verleggen van wat mogelijk is met geavanceerde technologieën.

Onderzoek en ethiek in AI

Aan de frontlinie van innovatie staan de AI Research Scientists, gepassioneerd bezig met het verkennen van de diepste krochten van AI. Ze buigen zich over geavanceerde technieken, ontwikkelen nieuwe modellen en verfijnen bestaande methoden. Tegelijkertijd zijn AI Ethici essentieel in het waarborgen van verantwoordelijke AI-ontwikkeling. Ze concentreren zich op ethische aspecten zoals privacy en bias, en spelen een cruciale rol in het bevorderen van ethische waarden in de snel evoluerende wereld van AI.

Leiderschap en implementatie van AI-projecten

Om deze complexe AI-initiatieven te sturen, zijn AI Project Managers onmisbaar. Zij zijn de dirigenten van AI-projecten, verantwoordelijk voor het coördineren van teams en het verzekeren van een succesvolle implementatie van AI-oplossingen. Daarnaast spelen Robotica-ingenieurs een cruciale rol bij het ontwerp en de ontwikkeling van robots en autonome systemen die doordrenkt zijn met AI-functionaliteit. Samen vormen deze experts een geïntegreerd netwerk dat de grenzen van AI verkent en verlegt, terwijl ze tegelijkertijd toezien op de succesvolle implementatie ervan in diverse sectoren.

De vraag naar deze rollen groeit snel in verschillende sectoren zoals de financiële sector, gezondheidszorg-, retail- en entertainmentsector. Organisaties investeren steeds meer in AI-technologieën, wat leidt tot een grotere behoefte aan gespecialiseerde professionals. Daarnaast zijn er ook kansen voor cross-disciplinaire rollen waar AI-vaardigheden worden gecombineerd met kennis van andere domeinen, zoals AI in de biologie of AI in de kunsten.

Wat is een AI Developer?

Een AI Developer is een gespecialiseerde professional in kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Deze individuen zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen en -systemen. Hun werk omvat het creëren en trainen van machine learning-modellen, het verzamelen en analyseren van gegevens, het oplossen van problemen met betrekking tot AI-toepassingen en het optimaliseren van algoritmen voor verschillende doeleinden, zoals patroonherkenning, voorspellende analyses, natuurlijke taalverwerking en meer.

AI Developers hebben vaak expertise in programmeren, wiskunde, statistiek en data-analyse. Ze zijn bedreven in het gebruik van geavanceerde softwareplatforms en programmeertalen zoals Python en Java om grote hoeveelheden data te verzamelen, filteren en om te zetten in bruikbare informatie. Daarnaast werken ze aan het creëren van innovatieve AI-oplossingen die toepasbaar zijn in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, marketing en meer.

Deze professionals zijn essentieel voor de vooruitgang van AI-technologieën en spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van systemen die taken uitvoeren die voorheen alleen door menselijke intelligentie werden verricht. Hun werk vormt de kern van nieuwe technologische ontwikkelingen en draagt bij aan de groeiende integratie van AI in verschillende aspecten van ons leven en onze zakelijke activiteiten.

Salaris en baankansen

De salarissen voor AI Developers kunnen behoorlijk hoog zijn, aangezien de vraag naar hun vaardigheden blijft groeien. Het salarisniveau kan sterk variëren op basis van ervaring, locatie, de specifieke branche en het bedrijf waarvoor ze werken. Over het algemeen kunnen AI Developers aanzienlijke salarissen verwachten vanwege de gespecialiseerde expertise die ze inbrengen.

Om een extreem voorbeeld te noemen, een software-ingenieur bij OpenAI verdient als startsalaris rond de 300.000 dollar per jaar. Daar bovenop krijgt de ingenieur over een periode van vier jaar een aandelenbonus van 2 miljoen dollar. Na elk jaar kun je een kwart van de aandelen laten uitbetalen, wat dan neerkomt op een totaal salaris van 800.000 dollar per jaar, omgerekend zo’n 730.000 euro per jaar. Dit is meer dan de CEO’s van grote Nederlandse bedrijven als KLM en Adyen verdienen. Dit is wellicht een extreem voorbeeld, maar het gemiddelde salaris voor AI Developers in Amerika is maar liefst 188.000 dollar of 165.000 dollar per jaar.

De vooruitzichten wat betreft baankansen voor AI Developers zijn buitengewoon gunstig. Met de voortdurende uitbreiding van AI-toepassingen in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector, de transportsector en de entertainment sector, groeit de vraag naar gekwalificeerde AI-professionals gestaag. Bedrijven en organisaties over de hele wereld investeren in toenemende mate in AI-technologieën om hun processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en datagedreven beslissingen te nemen. Dit resulteert in een groeiende behoefte aan gespecialiseerde AI-vaardigheden, waardoor de kansen voor AI Developers zeer rooskleurig zijn, zowel op de huidige als op de lange termijn.

Wat voor skills heb je nodig als AI Engineer?

In de digitale wereld van vandaag zijn de vaardigheden die nodig zijn om AI te laten gedijen, meer dan alleen het beheersen van programmeertalen zoals Python en Java. Deze talen fungeren als poorten naar immense gegevensverzamelingen, waarbij ingenieurs geavanceerde softwareplatforms gebruiken om ruwe data te verzamelen en te filteren tot waardevolle informatie. Echter, de sleutel tot het succes van AI ligt niet alleen in de technische bekwaamheid, maar ook in de capaciteit om data te begrijpen en te interpreteren. Data-geletterdheid is hierbij van groot belang. Het vermogen om op slimme wijze informatie uit verschillende bronnen te halen, stelt ingenieurs in staat om intelligente systemen te creëren die enorme datasets beheren en kennisdeling tussen systemen mogelijk maken.

Zo is het belangrijk om een stevige greep op wiskunde te hebben, vooral in calculus, algebra en statistiek, aangezien deze de basis vormen van machine learning en deep learning. Begrip van informatica, inclusief programmeertalen, datastructuren en algoritmen, is cruciaal voor het bouwen en implementeren van AI-modellen. Vaardigheid in statistiek is noodzakelijk voor het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens, wat essentieel is voor het trainen en evalueren van AI-modellen. Ook moet je bekend zijn met machine learning-algoritmen en deep learning-frameworks, aangezien deze essentiële tools zijn voor het construeren van complexe AI-modellen.

Met deze krachtige technologieën komt een cruciale verantwoordelijkheid: ethiek en bias. AI is slechts zo goed als de gegevens waarmee het is getraind. Zelfs een kleine bias in deze gegevens kan aanzienlijke problemen veroorzaken, zoals we zagen met de beruchte ervaring van Amazon's wervingstool, die mannelijke kandidaten ten onrechte bevoordeelde. Ingenieurs moeten daarom proactieve benaderingen ontwikkelen om vooroordelen te identificeren en elimineren, en ethische waarden integreren in het ontwikkelingsproces van AI.

Om de complexiteit van deze systemen te doorgronden, is systeemdenken essentieel. De digitalisering heeft complexe ecosystemen gecreëerd die een holistische aanpak vereisen. Ingenieurs moeten begrijpen hoe hun werk binnen deze bredere netwerken past om effectief te kunnen opereren.

Het bouwen van AI is niet alleen een technische uitdaging; het vergt ook uitmuntende communicatievaardigheden. Het vermogen om de complexiteit van AI uit te leggen aan alle belanghebbenden, zelfs aan degenen zonder technische achtergrond, is van onschatbare waarde. Het gaat om het kunnen vertalen van ingewikkelde concepten naar begrijpelijke taal en het vinden van compromissen die leiden tot positieve resultaten.

Kortom, de bouwstenen van AI omvatten niet alleen technische expertise, maar ook een diep begrip van data, ethiek, systemen en communicatie. Het vereist een holistische benadering om AI te ontwikkelen die niet alleen krachtig is, maar ook verantwoordelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Hoe word je een AI Engineer?

Om een AI-engineer te worden, kun je verschillende vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om praktische ervaring op te doen: werk aan projecten, bij voorkeur echte of open source-projecten, om hands-on ervaring te krijgen met het bouwen en implementeren van machine learning-modellen en AI-toepassingen. Hierdoor ontwikkel je je skills en dit draagt bij aan je portfolio.

Je kunt het Artificial Intelligence Bootcamp van Ironhack volgen, waarin je de kernprincipes van Kunstmatige Intelligentie leert begrijpen, AI van Machine Learning en Deep Learning leert onderscheiden, en je Python programmeervaardigheden op maat voor AI-toepassingen ontwikkelt. Je leert de betekenis van versiebeheer in samenwerkingsprojecten met data te begrijpen. Je duikt in de wereld van AI prompting, bijvoorbeeld voor ChatGPT, en leert tekst genereren met behulp van AI-modellen.

Daarnaast worden geavanceerde AI technieken en toepassingen en MLOps behandeld. Je verkrijgt een solide begrip van machine learning principes, inclusief begeleid, onbegeleid en reinforcement learning paradigma's. Je leert met data te werken en model selectie en evaluatie uit te voeren. Je zult data engineering en het gebruik van vooraf gebouwde AI API's van marktleiders verkennen en vaardigheden in tekst- en beeldgeneratie, deep learning, natuurlijke taalverwerking ontwikkelen.

Je zult begrijpen hoe cloud computing de basis vormt voor AI-implementatie en verwerft vaardigheden in het gebruik van diverse cloudplatforms, om AI-modellen soepel te implementeren, terwijl je MLOps-praktijken integreert voor optimale modelprestaties en onderhoud. In het afsluitende project pas je je kennis toe om een real-world probleem op te lossen met AI. 

Ook netwerken en samenwerken is belangrijk. Je kunt je aansluiten bij AI- en technologiegemeenschappen, deelnemen aan forums, evenementen en meetups om te leren van anderen en mogelijkheden te ontdekken. Zoek naar kansen in stages, entry-level banen of projecten waar je jouw vaardigheden kunt toepassen en meer ervaring kunt opdoen.

Bij Ironhack krijg je tot een jaar lang na je afstuderen loopbaanondersteuning met voorbereiding op het solliciteren en toegang tot 1-op-1 coaching voor een oefeninterview of het overwinnen van obstakels. Daarnaast kun je profiteren van levenslange toegang tot onze wereldwijde Slack-community, het studentenplatform en evenementen.

Hoe ziet de toekomst van AI eruit?

In de komende jaren zal de hand van technologie zich verder uitstrekken, zich verweven met de stof van ons dagelijks bestaan op manieren die voorheen alleen in sciencefiction leken te bestaan. AI zal als een onzichtbare, maar onmiskenbare kracht doordringen in verschillende sectoren. Dit zal niet alleen verandering brengen, maar ook vooruitgang: efficiëntieverbeteringen, datagedreven besluitvorming en gepersonaliseerde diensten zullen de norm worden.

De drijvende kracht achter deze revolutie zal de voortdurende vooruitgang zijn in machine learning, waar geavanceerde algoritmen en modellen complexe problemen aangaan. Deze evolutie zal leiden tot verbeterde voorspellende capaciteiten, verfijnde natuurlijke taalverwerking en verbluffende vooruitgang in beeld- en patroonherkenning.

Maar met deze technologische sprongen komen ook morele en regulerende vraagstukken. De schijnwerpers zullen gericht zijn op het bouwen van AI-systemen die niet alleen efficiënt zijn, maar ook eerlijk, transparant en verantwoordelijk handelen. Regels en richtlijnen zullen worden gesmeed om het gebruik van AI te sturen en te controleren.

Terwijl deze veranderingen zich voltrekken, zal AI een beweging in onze arbeidswereld teweegbrengen. Banen zullen transformeren, sommige taken zullen geautomatiseerd worden, maar tegelijkertijd zullen nieuwe kansen ontstaan. De vraag naar vaardigheden op het gebied van AI, data-analyse en programmeren zal een vlucht nemen, waardoor een nieuwe arbeidsmarkt ontstaat.

De toekomst van AI zal naar verwachting een combinatie zijn van technologische vooruitgang, ethische overwegingen en sociaal-economische impact, en zal waarschijnlijk veel aspecten van ons leven beïnvloeden en veranderen.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden