Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

19 februari 2024 - 11 minutes

Salaris trends in de Nederlandse IT-sector in 2024

Whitney van der Zanden - Ironhack Amsterdam

Carrières

UX/UI Design

Kunstmatige Intelligentie

Cybersecurity

Data Analytics

Web Development

Amsterdam

Hoeveel kun je als IT'er verdienen? Is een carrière in de IT financieel gezien een goede keuze? Dit zijn veelvoorkomende vragen bij de overweging op IT’er te worden. Hierop is één antwoord: IT is de snelst groeiende beroepsgroep. Echter, ruim 42 procent ziet het tekort aan personeel als een rem op groei van het bedrijf. Het oplossen van het personeelstekort staat hoog op het prioriteitenlijstje. Dit betekent dat het een enorm kansrijke sector is voor werkzoekenden. De salarissen liften mee op het personeelstekort. Het begrijpen van deze salaristrends, kan je ondersteunen bij je loopbaanplanning in de IT-sector.

Als je een baan in de IT-sector overweegt, is het slim om te overwegen in Nederland te gaan werken. Wij zijn één van de top IT leiders in Europa en staan bekend om ons sterke startup ecosysteem. Startups bevorderen de werkgelegenheidsgroei in Nederland en de IT-sector is een van de snelst groeiende sectoren in ons land. In 2022 groeide de werkgelegenheid binnen de IT-sector met 7,6 procent. De Europese Investeringsbank plaatst onze digitale infrastructuur als eerste in de categorie "digitale intensiteit", dit is een maatstaf waarmee wordt weergegeven hoe goed verschillende industrieën digitale technologieën adopteren.

Nederland telde in het eerste kwartaal van 2023 ruim 552.000 IT-professionals, 39 procent meer dan vóór de pandemie. De IT-sector groeit in 2024 naar verwachting met 2,5 procent en er worden 12.000 (3 procent) nieuwe banen verwacht. Zeker naar softwareontwikkelaars (370 procent) en cybersecurity specialisten (267 procent) is in de afgelopen vijf jaar flink meer vraag gekomen. De groei wordt gedreven door onder andere cyberbeveiligingsdiensten die in trek blijven, maar ook door vraag naar automatisering en door het uitbesteden van IT-diensten en IT-infrastructuur zoals off-premise datacenters. 

Terwijl de startup sector bloeit, is het niet immuun voor de personeelstekorten waar het grootste deel van Europa mee kampt. Het duurt zo’n 60 dagen om IT-vacatures in Nederland te vervullen en het aantal moeilijk te vervullen banen in de sector stijgt. Dit percentage steeg naar 59 procent in 2022 in vergelijking met 57 procent in 2020. Eén van de manieren waarop Nederland deze rollen probeert te vullen is door het aantrekken van internationaal talent. De IT-sector trekt meer internationaal talent aan dan de meeste andere sectoren in ons land.

Invloed van verschillende factoren in 2023

IT’ers hadden het afgelopen jaar een gemiddeld salaris van 44.400 tot 118.100 euro bruto, terwijl het modale bruto jaarinkomen vorig jaar 40.000 euro bedroeg. Het basissalaris van IT'ers is dit jaar met gemiddeld 11 procent gestegen, wat meer is dan de stijging van 6 procent van vorig jaar. Wel zijn er grote verschillen tussen sectoren. Een IT’er in de sector openbaar bestuur verdient gemiddeld 85.994 euro bruto, waar dezelfde functie in het onderwijs gemiddeld 69.384 oplevert. Er zijn verschillende factoren die het salaris hebben beïnvloed en nog steeds beïnvloeden.

Invloed van de inflatie op salarisniveaus

Inflatie leidt tot een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, wat resulteert in een vermindering van de koopkracht van een valuta. Als de salarissen niet dezelfde tred houden met de inflatie, kan de reële koopkracht van werknemers afnemen, wat impact heeft op hun levensstandaard. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om salarissen aan te passen om rekening te houden met de inflatie en de koopkracht van werknemers. In sommige gevallen kunnen jaarlijkse salarisverhogingen worden toegekend als compensatie voor de stijgende kosten van levensonderhoud. Slechts 33 procent van IT'ers kreeg compensatie voor inflatie. De inflatie was in 2022 met 10 procent de hoogste sinds 1975.

In een omgeving met hoge inflatie hebben werknemers mogelijk een sterkere onderhandelingspositie bij het bespreken van salarissen. Werkgevers kunnen zich bewust zijn van de behoefte aan concurrerende compensatie om talent aan te trekken en te behouden, vooral in sectoren met een tekort aan vaardigheden zoals de IT.

Invloed van arbeidsmarktdynamiek op het salaris van IT’ers

De loyaliteit van IT’ers aan hun werkgever is gedaald, dit komt door de hypercompetitieve aard van de IT-sector en de krappe arbeidsmarkt. In 2023 meldt 21 procent van de bedrijven moeite te hebben met het vinden van IT-talent in Nederland. Nederlandse bedrijven worstelen met de uitdaging om gekwalificeerde professionals aan te trekken. Ook het behoud van talent blijft een belangrijk aandachtspunt. 83 procent van de IT-medewerkers zegt hun baan op vanwege ontevredenheid over de functie. De sector heeft een structuur opgezet die constant wisselen van baan aanmoedigt: salarissen groeien langzamer dan de inflatie. Dus de salarisgroei binnen dezelfde functie in hetzelfde bedrijf lijkt langzaam te verlopen.

In het eerste kwartaal van 2023 werd een goede werksfeer als belangrijkste pullfactor genoemd door IT’ers, gevolgd door een goed salaris en een vast contract. In het tweede kwartaal steeg het salaris naar de eerste plek. Daarnaast blijkt dat de CAO belangrijker wordt: deze steeg van onderaan naar de vijfde plek. Dit komt doordat de krapte op de arbeidsmarkt en het inflatierecord de arbeidsbonden meer invloed hebben bezorgd.

Invloed van remote werken op salarisniveaus in de IT-sector

Het beleid van een bedrijf ten aanzien van werken op afstand kan ook de salarissen beïnvloeden. Sommige bedrijven zien werken op afstand als een kostenefficiënte manier om talent aan te trekken, terwijl andere misschien terughoudend zijn en lagere salarissen aanbieden om kosten te drukken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bereid zijn hogere salarissen aan te bieden om getalenteerde professionals aan te trekken, ongeacht hun locatie of werkomgeving.

Naast salarissen kunnen bedrijven ook de nadruk leggen op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, enzovoort. Het aanbieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent, zelfs als de salarissen op zichzelf niet de hoogste zijn.

Andersom biedt werken op afstand vaak de mogelijkheid om kandidaten aan te nemen uit verschillende geografische gebieden. Dit kan de concurrentie op de arbeidsmarkt vergroten, waardoor bedrijven mogelijk genoodzaakt zijn aantrekkelijkere salarissen aan te bieden om talent aan te trekken en te behouden.

Salarisverwachting voor 2024

Op basis van trends uit 2023 die doorzetten in 2024 is er een bepaalde verwachting voor de verandering in salarissen van IT’ers in 2024.

Softwareontwikkelaars trends en salaris

De salarissen voor software-developers in Nederland zijn het afgelopen jaar met 2,4 procent gestegen. In 2023 kregen softwareontwikkelaars bijna 63.000 euro per jaar aangeboden. Alleskunners verdienen minder dan backend- en frontend-developers. Hieruit blijkt dat Nederlandse bedrijven liever gespecialiseerde ontwikkelaars aannemen. Verwacht wordt dat de salarissen van softwareontwikkelaars ook dit jaar zullen stijgen.

UX/UI Design trends en salaris

UI/UX-ontwikkelaars spelen een essentiële rol bij het creëren van positieve interacties tussen gebruikers en digitale interfaces. Met de voortdurend stijgende verwachtingen van klanten en het groeiende belang van naadloze online interacties voor de verkoopresultaten, is het begrijpelijk dat deze ontwikkelaars zeer hoog in aanzien staan. Het gemiddelde salaris in Nederland bedraagt momenteel 69.764 euro per jaar. Er zijn verschillende trends die van invloed zijn op dit cijfer.

  • Augmented Reality (AR) ondergaat aanzienlijke verbeteringen, die de manier waarop mensen met digitale omgevingen omgaan, ingrijpend veranderen. Nederlandse ontwikkelaars verkennen de toepassingen van AR in sectoren zoals retail, onderwijs en entertainment, met als doel meeslepende en boeiende ervaringen te creëren.

  • Duurzame ontwerppraktijken winnen aan populariteit, met een focus op het verminderen van de milieu-impact van digitale producten. Nederlandse ontwikkelaars integreren duurzame elementen en pleiten voor keuzes op het gebied van duurzaam ontwerp.

  • De convergentie van Virtual Reality en Augmented Reality heeft geleid tot de opkomst van Extended Reality in het ontwerpveld. Nederlandse ontwerpers verkennen XR-toepassingen om boeiende en interactieve ervaringen te creëren die verschillende sectoren overspannen.

  • De voortdurende groei van tools ter ondersteuning van op afstand werken is merkbaar. De overgang naar werken op afstand, versneld door de coronapandemie, heeft geleid tot een groter vertrouwen in samenwerkingstools. UX/UI-ontwerpers in Nederland maken gebruik van geavanceerde tools voor naadloze samenwerking op afstand, waardoor teams efficiënt kunnen werken.

Invloed van Kunstmatige Intelligentie trends op het salaris van IT’ers

Maar een klein deel van de werkenden denkt dat AI een grote invloed zal hebben op hun baan en salaris (tussen de 5 en 10 procent). Toch kunnen nieuwe technologieën 38 procent van de werkzaamheden in Nederland beïnvloeden. Repetitieve taken kunnen door middel van AI worden geautomatiseerd. Dit kan leiden tot een veranderende aard van het werk en de vraag naar bepaalde vaardigheden verminderen. In sommige gevallen kan dit invloed hebben op de salarissen van functies die meer vatbaar zijn voor automatisering.

Toch kan dit een positieve invloed hebben op het salaris. Met de groeiende adoptie van AI in verschillende sectoren neemt de vraag naar professionals met specifieke AI-vaardigheden toe. Daarnaast aangezien AI-technologieën relatief nieuw zijn en voortdurend evolueren, is er vaak een tekort aan gekwalificeerd AI-talent. Werknemers met expertise in machine learning, deep learning, natuurlijke taalverwerking en andere AI-gerelateerde domeinen en professionals die hun vaardigheden aanpassen en zich bijscholen op het gebied van AI kunnen een hogere vraag naar hun diensten ervaren en profiteren van deze schaarste door aantrekkelijke salarisvoorwaarden te onderhandelen. 

Zo ligt het salaris van een Artificial Intelligence Engineer tussen de 2.600 en 7.000 euro bruto per maand. Het salaris van een hoogleraar Kunstmatige Intelligentie ligt maar liefst tussen de 6.009 en 10.272 euro bruto per maand.

Invloed van datatrends op het salaris van Data Analisten

Het salaris van Data Analisten blijft stijgen; per 2023 was het gemiddelde 83.010 euro per jaar en voorspeld wordt dat dit zal groeien naar 91.290 euro tegen 2028. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste, met de overvloed aan gegevens die bedrijven genereren en verzamelen en de opkomst van Big Data-technologieën, is er een groeiende vraag naar professionals met expertise in data-analyse en data science. Functies zoals data-analisten, datawetenschappers en business intelligence-specialisten worden steeds belangrijker, wat kan resulteren in hogere salarissen voor diegenen met deze vaardigheden.

Daarnaast is het beheren en onderhouden van databases, evenals het ontwerpen van effectieve data-infrastructuur, van groot belang. Data-engineers en databasebeheerders kunnen worden beloond met hogere salarissen vanwege de essentiële rol die ze spelen bij het waarborgen van gegevensintegriteit en -toegankelijkheid.

Het ontwerpen van een effectieve data-architectuur en het implementeren van robuuste data-governancepraktijken zijn essentieel voor het beheren van gegevens op een schaalbare en betrouwbare manier. Professionals die verantwoordelijk zijn voor deze aspecten van data management kunnen hogere salarissen verwachten.

Invloed van Cloud Computing trends op het salaris van Cloud Engineers

Het salaris van een Cloud Engineer ligt gemiddeld tussen de 3.300 en 4.500 euro per maand. Met de groeiende acceptatie van cloud computing, neemt de vraag naar professionals met specifieke cloud-gerelateerde vaardigheden toe. Functies zoals cloud-architecten, cloud-engineers, en specialisten in cloudbeveiliging zijn bijvoorbeeld steeds meer in trek. Dit kan resulteren in hogere salarissen voor mensen met expertise in cloudtechnologieën.

Daarnaast heeft cloud computing de manier waarop IT-infrastructuren worden ontworpen, geïmplementeerd en beheerd veranderd. Hierdoor is er vraag naar werknemers met vaardigheden om cloudplatforms te beheren, migraties uit te voeren en de veiligheid van cloudomgevingen te waarborgen. Deze veranderende aard van IT-functies kan salarissen beïnvloeden, vooral voor diegenen die zich aanpassen aan de nieuwe vereisten.

Aangezien cloudtechnologieën nog relatief nieuw zijn, kan er een tekort aan gekwalificeerd personeel zijn. Werknemers met diepgaande kennis van specifieke cloudplatforms en -diensten kunnen mogelijk hogere salarissen onderhandelen vanwege hun schaarse expertise.

Het behalen van cloudgerelateerde certificeringen en voortdurende bijscholing kan de marktwaarde van een werknemer vergroten. Werknemers met actuele kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de cloud kunnen mogelijk hogere beloningen verwachten.

Invloed van cyberdreigingen op het salaris van cyberveiligheid experts

De vraag naar cybersecurityprofessionals in Nederland blijft hoog, waarbij Cyber Security Analisten een gemiddeld jaarlijks salaris van 89.730 euro verdienen. Het vakgebied van cybersecurity ondergaat voortdurende groei, waarbij zowel de vraag als de salarissen naar verwachting snel zullen toenemen van jaar tot jaar. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste, cyberaanvallen vormen een aanzienlijke bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit en reputatie van organisaties. Met de groeiende frequentie en complexiteit van cyberaanvallen is er een grotere vraag naar cybersecurity-experts. Functies zoals cybersecurity-analisten, ethical hackers, en security architects zijn steeds meer in trek. Deze stijgende vraag kan leiden tot hogere salarissen voor professionals met gespecialiseerde kennis en ervaring in cybersecurity.

De voortdurende evolutie van cybersecuritydreigingen vereist voortdurende aanpassingen en verbeteringen in beveiligingsmaatregelen. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en beheren van complexe beveiligingsoplossingen kunnen salarisverhogingen ontvangen vanwege de vereiste expertise en inspanningen.

Vanwege strengere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy moeten bedrijven meer investeren in cybersecuritymaatregelen. Dit kan leiden tot een toename van de vraag naar professionals op het gebied van cybersecurity, wat de salarissen kan beïnvloeden.

Ironhack bootcamp

Door het enorme personeelstekort binnen de IT-sector is er meer ruimte voor junioren en mbo-talent; werkgevers vragen hier vaker naar. Daarnaast moedigt het UWV aan om meer naar omscholers te kijken. Niet alleen niet IT’ers hebben omscholing nodig, ook IT’ers zelf. De verwachting is dat 60 procent voor 2027 aanvullende opleidingen of trainingen nodig heeft om de snelle technologische ontwikkelingen bij te houden. Om meer werknemers voor te bereiden met de benodigde digitale vaardigheden om de kloof op de arbeidsmarkt te dichten, is leersystemen in bootcamp stijl een uitstekende optie: intensieve, gedetailleerde en zorgvuldig ontworpen cursussen die plaatsvinden in slechts enkele maanden. 

De Ironhack bootcamps leren studenten precies wat ze moeten weten; ze verspillen geen tijd aan algemene informatie en streven er in plaats daarvan naar om hun studenten direct na het afstuderen inzetbaar te maken. Je bouwt al aan je portfolio tijdens het bootcamp. Elke cursus komt met een Career Services Program met persoonlijke begeleiding en focus op arbeidsbemiddeling. Dit programma heeft een plaatsingspercentage van 88%. Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Want: eens een Ironhacker, altijd een Ironhacker.

Conclusie

De IT-sector in Nederland blijft sterk groeien, met verwachte stijgingen in werkgelegenheid en salarissen in 2024. Ondanks een personeelstekort van 42 procent, wordt voorspeld dat de werkgelegenheid met 2,5 procent zal toenemen. Salarissen vertonen een gemiddelde stijging van 11 procent, maar verschillen tussen sectoren zijn merkbaar. Inflatie en een competitieve arbeidsmarkt beïnvloeden de koopkracht en zorgen voor een afname in loyaliteit aan werkgevers. Specialisaties in opkomende technologieën worden beloond met hogere salarissen, en de Ironhack bootcamps worden benoemd als een waardevolle optie voor het verwerven van digitale vaardigheden. Er is een groeiende behoefte aan bijscholing en omscholing om technologische ontwikkelingen bij te houden, waarbij bootcamps een effectieve leeroplossing zijn.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden