Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

6 februari 2023 - 7 minutes

De toekomst van Big Tech

Met massaontslagen, personeelsstop en aanpassingen in de bedrijfsstrategieën van de grote techbedrijven kunnen we gerust zeggen dat deze bedrijven zich in een overgangsperiode met grote veranderingen bevinden

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

Carrières

Ondanks de jarenlange groei en de pandemie bleek 2022 een moeilijk jaar voor tech-giganten als Meta, Amazon, Alphabet en Twitter. In de afgelopen weken hebben we dan ook massaontslagen gezien, nieuw bestuur dat heeft geleid tot rampzalige organisatorische veranderingen en kostenbesparende maatregelen in de hele tech-industrie. Met een mogelijke recessie en dalende inkomsten, zal 2023 beslissend worden voor de toekomst van de grote techbedrijven.

In november heeft de CEO Mark Zuckerberg aangekondigd dat Meta bijna 13% van zijn arbeidskrachten (11.000 banen) zou schrappen en heeft opgeroepen tot een personeelsstop. Amazon volgde dit voorbeeld nadat de winst in het derde kwartaal niet voldeed aan de verwachtingen en ontsloeg 10.000 werknemers in technologiegerelateerde functies. Vorige week kondigde ook de CEO van Google, Sundar Pichai aan dat 12.000 werknemers zouden worden ontslagen. En niet te vergeten, de nieuwste tech-CEO Elon Musk schrapte ongeveer tweederde van het personeel van Twitter. De branche bevindt zich in roeriger vaarwater dan ooit en dat dwingt ons om een aantal van de belangrijkste oorzaken van deze al te precaire branche onder ogen te zien.

In deze fase is er sprake van een grotere instabiliteit, een sterke concentratie van speculatief financieel kapitaal, een post-Fordistische economie en een toenemende inkomensongelijkheid. Tijdens de pandemie bloeide de technologie op omdat ze in staat was een groter publiek aan te trekken door ons werk online onder te brengen en de vormen waarin we deelnemen aan de kapitaalstroom verder te decentraliseren. Maar het succes van de tech-industrie is niet noodzakelijk verbonden aan feitelijke winst. De technologiebranche wordt sterk beïnvloed door speculaties van investeerders en de door aandeelhouders en economen voorspelde potentiële winsten. Met andere woorden, de tech-industrie ondergaat niet simpelweg een crisis die ze zal overwinnen, maar eerder het tegenovergestelde — haar precaire structuur wordt blootgelegd. 

Dit gezegd hebbende, moeten deze ingrijpende veranderingen niet worden gezien als een falen van de industrie, maar eerder als een hobbel in de weg voor een sector die heeft bewezen meer dan flexibel te zijn. De decentrale structuren van de technologie-industrie maken ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden mogelijk die bij eerdere zakelijke activiteiten ondenkbaar waren. Op platformen gebaseerde structuren bieden soepele manieren om gebruikers, consumenten en klanten met elkaar te verbinden. Oftewel, traditionele opvattingen over het opzetten van duurzame bedrijven zijn niet per se van toepassing op de industrie. Ondanks het feit dat de veranderingen in de branche op korte termijn verontrustend lijken, is de toekomst van Big Tech er een die wordt gekenmerkt door enorme mogelijkheden. 

Hoe kwamen we zo ver? 

In 2022 claimt Big Tech volgens J.P. Morgan een gezamenlijke marktwaarde van ongeveer 2,5 biljoen dollar. Ondanks een decennium met sterke groei werd de tech-industrie geconfronteerd met stijgende rentetarieven, torenhoge inflatie en afhankelijkheid van externe investeerders in plaats van bedrijven die echte winst maakten. Door de druk om zich snel aan te passen aan economische veranderingen om overeind te blijven, heeft de branche naar snelle oplossingen moeten zoeken om onzekere tijden te overleven. 

De actuele veranderingen in de tech-industrie kunnen worden verklaard door vijf zaken:

 • Opgeblazen kostenstructuren

 • Onhoudbaar bedrijfsontwerp

 • Veranderingen in het consumentengedrag

 • Problemen in de toeleveringsketen

 • Concurrentie in de branche. 

Opgeblazen kostenstructuren

Big Tech pronkte ooit met uitstekende arbeidsomstandigheden, extraatjes voor werknemers, opgeblazen budgetten en wereldwijde kantoren; deze voordelen zijn echter onhoudbaar gebleken als de winst niet kan worden veiliggesteld. De boom van de pandemie leidde tot een behoefte om het beste talent in de industrie te werven en aan te nemen; werknemers kregen om die reden betere loonpakketten en voordelen terwijl bedrijven met elkaar knokten om talent aan te trekken en te behouden. Bedrijven zijn gedwongen om deze opgeblazen kostenstructuren aan te pakken en moeten bezuinigen op extraatjes, hun wereldwijde vastgoedportefeuille inkrimpen en "niet-essentiële" werknemers ontslaan. 

Onhoudbaar bedrijfsontwerp

Als gevolg van de boom van de tech-industrie hebben de meeste bedrijven in deze sector financiële constructies die sterk afhankelijk zijn van externe investeerders. In een tijd van grotere economische onzekerheid moeten bedrijven aantonen dat ze voor de investeerders winstgevend kunnen blijven. Door de stijgende rente zijn investeerders op zoek naar een snel rendement op hun investeringen, waardoor bedrijven gedwongen zijn om ook naar kortetermijnoplossingen te zoeken. Tot deze oplossingen behoren onhoudbare beslissingen zoals het ontslaan van personeel om de aandelenkoersen te verhogen en de illusie van maximale winst te geven. 

En weer wordt de industrie gesteund door speculatie van investeerders. Doug Anmuth, hoofd van het Amerikaanse internetteam van J.P. Morgan, verklaart: "De belangrijkste kansen voor Big Tech in 2023 zijn onder meer het stroomlijnen van de kostenstructuren door vermindering van het personeelsbestand en meer operationele discipline, meer aandacht voor winst en cashflow, op verantwoorde wijze inspelen op nieuwe groeifactoren en in deze moeilijke macroperiode meer marktaandeel veroveren." Door te snoeien in de kostenstructuur en investeerders aan te spreken, kunnen bedrijven op korte termijn oplossingen vinden. Deze zakelijke beslissingen zijn echter niet houdbaar voor de lange termijn. 

Veranderingen in het consumentengedrag

Als gevolg van ingrijpende economische veranderingen, inflatie, de huurprijs en de algemene economische zekerheid liepen de consumentenbestedingen in 2022 terug. Niet-essentiële artikelen zoals bepaalde nieuwe technologieën zijn de eerste die verdwijnen wanneer consumenten te maken krijgen met een onzekere economische situatie. Apple heeft bijvoorbeeld de markt voor telefoons en smartphones zien afnemen en moest de productie van de iPhone 14 afbouwen. Dit geldt voor alle technologieën: als de extra uitgaven teruglopen, krijgt de industrie een klapt.

Problemen in de toeleveringsketen

Sinds de COVID-pandemie hebben we grote bedreigingen voor de wereldwijde toeleveringsketen gezien. Dit komt door de fabriekssluitingen tijdens de pandemie, conflicten zoals de oorlog in Oekraïne en andere risico's voor het wereldwijde goederenvervoer, van luchtvracht tot vervoer over het spoor: 

 • Amazon ondervindt hinder bij de snelle levering van goederen door operationele problemen met bezorgers. 

 • Apple slaagt er door fabriekssluitingen en onrust onder werknemers in Zhengzhou, China, niet in hun producten snel te produceren. 

 • Microsoft noteerde de slechtste omzetgroei in vijf jaar. Ze noemden de stijgende energiekosten als een van de factoren die hun winstgevendheid beperken. 

Voor tech-industrie, een branche die berust op de probleemloze stroom van goederen en diensten, hebben bedreigingen van de wereldwijde toeleveringsketen grote gevolgen op de goederen en diensten die de industrie kan leveren. 

Concurrentie in de branche

De tech-industrie is aantrekkelijk en de ontwikkeling van platforms gaat snel omdat de drempels voor nieuwkomers op de markt minimaal en de mogelijkheden voor innovatie eindeloos zijn. De branche heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt, waardoor er sprake is van hevige concurrentie. Tik Tok heeft bijvoorbeeld Instagram, Snapchat, Youtube en Facebook verslagen als het meest gebruikte sociaal-mediaplatform. Ook andere applicaties vormen een bedreiging voor techbedrijven als Meta en Alphabet. Het is een industrie die razendsnel groeit en de druk om zich aan de marktdruk aan te passen en te concurreren met andere platforms is hoog. 

Het is niet allemaal kommer en kwel: de toekomst van Big Tech 

De chaos van de afgelopen weken moet niet worden gezien als het einde van de tech-industrie. De veranderingen in de branche moeten eerder worden beschouwd als groeipijn en kansen om bedrijfsstrategieën en organisatiestructuren bij te stellen. De macrodruk, problemen in de toeleveringsketen en de concurrentie in de branche is in elke bedrijfstak een feit. De uitdaging hier is het huidige landschap van de big tech te begrijpen. De ontslagrondes maken ons duidelijk hoe precair dit werk is en de onzekerheid die wij voelen is een bewijs van de manier waarop de hele branche improviseert. Het gaat er hier niet om dat risico weg te nemen, maar om nieuwe manieren te vinden om het te beheersen. Om deze branche optimaal voor ons te laten werken, zal het steeds belangrijker worden om gebruik te maken van de flexibele structuren van gedecentraliseerd tech-werk. 

Het is eng om de allerrijkste bedrijven te zien worstelen, maar met een goede analyse kunnen de ontwikkelingen meer als mogelijkheden dan als bedreigingen voor de toekomst van big tech worden gezien. Het belangrijkste voor big tech is al jaren flexibiliteit en een probleemloze verplaatsing van goederen en diensten. Vanuit dit uitgangspunt moeten nieuwe bedrijfsstrategieën worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat techbedrijven tot oplossingen kunnen komen die op langere termijn werken en niet op valse illusies van rentabiliteit zijn gebaseerd. Hoe kan dat omgezet worden? Door:

 • Diversificatie van de inkomensstromen

 • De knelpunten in de toeleveringsketen vaststellen en manieren vinden om die mogelijke bedreigingen te beperken

 • Strategische samenwerkingsverbanden aangaan met de concurrentie om er samen sterker voor te staan. 

Een duurzamer tijdperk voor de grote tech-bedrijven betekent simpelweg het verkrijgen van een betere analyse van de huidige industrie en het implementeren van de noodzakelijke veranderingen om veerkrachtiger te worden tegenover een branche die zijn successen te danken heeft aan de steeds veranderende structuur. 

Interessant in dit verband zijn de mogelijkheden die big tech biedt. Uiteraard bevindt de branche zich in een fase van verandering en staat onder grote druk, maar het potentieel om te groeien, nieuwe bedrijfsstrategieën en -structuren te implementeren, en de mogelijkheid voor nieuwkomers op de markt om deel te nemen aan de branche is uiterst boeiend. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden