Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

6 februari 2023 - 7 minutes

De toekomst van Big Tech

Met massaontslagen, personeelsstop en aanpassingen in de bedrijfsstrategieën van de grote techbedrijven kunnen we gerust zeggen dat deze bedrijven zich in een overgangsperiode met grote veranderingen bevinden

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

Carrières

Ondanks de jarenlange groei en de pandemie bleek 2022 een moeilijk jaar voor tech-giganten als Meta, Amazon, Alphabet en Twitter. In de afgelopen weken hebben we dan ook massaontslagen gezien, nieuw bestuur dat heeft geleid tot rampzalige organisatorische veranderingen en kostenbesparende maatregelen in de hele tech-industrie. Met een mogelijke recessie en dalende inkomsten, zal 2023 beslissend worden voor de toekomst van de grote techbedrijven.

In november heeft de CEO Mark Zuckerberg aangekondigd dat Meta bijna 13% van zijn arbeidskrachten (11.000 banen) zou schrappen en heeft opgeroepen tot een personeelsstop. Amazon volgde dit voorbeeld nadat de winst in het derde kwartaal niet voldeed aan de verwachtingen en ontsloeg 10.000 werknemers in technologiegerelateerde functies. Vorige week kondigde ook de CEO van Google, Sundar Pichai aan dat 12.000 werknemers zouden worden ontslagen. En niet te vergeten, de nieuwste tech-CEO Elon Musk schrapte ongeveer tweederde van het personeel van Twitter. De branche bevindt zich in roeriger vaarwater dan ooit en dat dwingt ons om een aantal van de belangrijkste oorzaken van deze al te precaire branche onder ogen te zien.

In deze fase is er sprake van een grotere instabiliteit, een sterke concentratie van speculatief financieel kapitaal, een post-Fordistische economie en een toenemende inkomensongelijkheid. Tijdens de pandemie bloeide de technologie op omdat ze in staat was een groter publiek aan te trekken door ons werk online onder te brengen en de vormen waarin we deelnemen aan de kapitaalstroom verder te decentraliseren. Maar het succes van de tech-industrie is niet noodzakelijk verbonden aan feitelijke winst. De technologiebranche wordt sterk beïnvloed door speculaties van investeerders en de door aandeelhouders en economen voorspelde potentiële winsten. Met andere woorden, de tech-industrie ondergaat niet simpelweg een crisis die ze zal overwinnen, maar eerder het tegenovergestelde — haar precaire structuur wordt blootgelegd. 

Dit gezegd hebbende, moeten deze ingrijpende veranderingen niet worden gezien als een falen van de industrie, maar eerder als een hobbel in de weg voor een sector die heeft bewezen meer dan flexibel te zijn. De decentrale structuren van de technologie-industrie maken ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden mogelijk die bij eerdere zakelijke activiteiten ondenkbaar waren. Op platformen gebaseerde structuren bieden soepele manieren om gebruikers, consumenten en klanten met elkaar te verbinden. Oftewel, traditionele opvattingen over het opzetten van duurzame bedrijven zijn niet per se van toepassing op de industrie. Ondanks het feit dat de veranderingen in de branche op korte termijn verontrustend lijken, is de toekomst van Big Tech er een die wordt gekenmerkt door enorme mogelijkheden. 

Hoe kwamen we zo ver? 

In 2022 claimt Big Tech volgens J.P. Morgan een gezamenlijke marktwaarde van ongeveer 2,5 biljoen dollar. Ondanks een decennium met sterke groei werd de tech-industrie geconfronteerd met stijgende rentetarieven, torenhoge inflatie en afhankelijkheid van externe investeerders in plaats van bedrijven die echte winst maakten. Door de druk om zich snel aan te passen aan economische veranderingen om overeind te blijven, heeft de branche naar snelle oplossingen moeten zoeken om onzekere tijden te overleven. 

De actuele veranderingen in de tech-industrie kunnen worden verklaard door vijf zaken:

 • Opgeblazen kostenstructuren

 • Onhoudbaar bedrijfsontwerp

 • Veranderingen in het consumentengedrag

 • Problemen in de toeleveringsketen

 • Concurrentie in de branche. 

Opgeblazen kostenstructuren

Big Tech pronkte ooit met uitstekende arbeidsomstandigheden, extraatjes voor werknemers, opgeblazen budgetten en wereldwijde kantoren; deze voordelen zijn echter onhoudbaar gebleken als de winst niet kan worden veiliggesteld. De boom van de pandemie leidde tot een behoefte om het beste talent in de industrie te werven en aan te nemen; werknemers kregen om die reden betere loonpakketten en voordelen terwijl bedrijven met elkaar knokten om talent aan te trekken en te behouden. Bedrijven zijn gedwongen om deze opgeblazen kostenstructuren aan te pakken en moeten bezuinigen op extraatjes, hun wereldwijde vastgoedportefeuille inkrimpen en "niet-essentiële" werknemers ontslaan. 

Onhoudbaar bedrijfsontwerp

Als gevolg van de boom van de tech-industrie hebben de meeste bedrijven in deze sector financiële constructies die sterk afhankelijk zijn van externe investeerders. In een tijd van grotere economische onzekerheid moeten bedrijven aantonen dat ze voor de investeerders winstgevend kunnen blijven. Door de stijgende rente zijn investeerders op zoek naar een snel rendement op hun investeringen, waardoor bedrijven gedwongen zijn om ook naar kortetermijnoplossingen te zoeken. Tot deze oplossingen behoren onhoudbare beslissingen zoals het ontslaan van personeel om de aandelenkoersen te verhogen en de illusie van maximale winst te geven. 

En weer wordt de industrie gesteund door speculatie van investeerders. Doug Anmuth, hoofd van het Amerikaanse internetteam van J.P. Morgan, verklaart: "De belangrijkste kansen voor Big Tech in 2023 zijn onder meer het stroomlijnen van de kostenstructuren door vermindering van het personeelsbestand en meer operationele discipline, meer aandacht voor winst en cashflow, op verantwoorde wijze inspelen op nieuwe groeifactoren en in deze moeilijke macroperiode meer marktaandeel veroveren." Door te snoeien in de kostenstructuur en investeerders aan te spreken, kunnen bedrijven op korte termijn oplossingen vinden. Deze zakelijke beslissingen zijn echter niet houdbaar voor de lange termijn. 

Veranderingen in het consumentengedrag

Als gevolg van ingrijpende economische veranderingen, inflatie, de huurprijs en de algemene economische zekerheid liepen de consumentenbestedingen in 2022 terug. Niet-essentiële artikelen zoals bepaalde nieuwe technologieën zijn de eerste die verdwijnen wanneer consumenten te maken krijgen met een onzekere economische situatie. Apple heeft bijvoorbeeld de markt voor telefoons en smartphones zien afnemen en moest de productie van de iPhone 14 afbouwen. Dit geldt voor alle technologieën: als de extra uitgaven teruglopen, krijgt de industrie een klapt.

Problemen in de toeleveringsketen

Sinds de COVID-pandemie hebben we grote bedreigingen voor de wereldwijde toeleveringsketen gezien. Dit komt door de fabriekssluitingen tijdens de pandemie, conflicten zoals de oorlog in Oekraïne en andere risico's voor het wereldwijde goederenvervoer, van luchtvracht tot vervoer over het spoor: 

 • Amazon ondervindt hinder bij de snelle levering van goederen door operationele problemen met bezorgers. 

 • Apple slaagt er door fabriekssluitingen en onrust onder werknemers in Zhengzhou, China, niet in hun producten snel te produceren. 

 • Microsoft noteerde de slechtste omzetgroei in vijf jaar. Ze noemden de stijgende energiekosten als een van de factoren die hun winstgevendheid beperken. 

Voor tech-industrie, een branche die berust op de probleemloze stroom van goederen en diensten, hebben bedreigingen van de wereldwijde toeleveringsketen grote gevolgen op de goederen en diensten die de industrie kan leveren. 

Concurrentie in de branche

De tech-industrie is aantrekkelijk en de ontwikkeling van platforms gaat snel omdat de drempels voor nieuwkomers op de markt minimaal en de mogelijkheden voor innovatie eindeloos zijn. De branche heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt, waardoor er sprake is van hevige concurrentie. Tik Tok heeft bijvoorbeeld Instagram, Snapchat, Youtube en Facebook verslagen als het meest gebruikte sociaal-mediaplatform. Ook andere applicaties vormen een bedreiging voor techbedrijven als Meta en Alphabet. Het is een industrie die razendsnel groeit en de druk om zich aan de marktdruk aan te passen en te concurreren met andere platforms is hoog. 

Het is niet allemaal kommer en kwel: de toekomst van Big Tech 

De chaos van de afgelopen weken moet niet worden gezien als het einde van de tech-industrie. De veranderingen in de branche moeten eerder worden beschouwd als groeipijn en kansen om bedrijfsstrategieën en organisatiestructuren bij te stellen. De macrodruk, problemen in de toeleveringsketen en de concurrentie in de branche is in elke bedrijfstak een feit. De uitdaging hier is het huidige landschap van de big tech te begrijpen. De ontslagrondes maken ons duidelijk hoe precair dit werk is en de onzekerheid die wij voelen is een bewijs van de manier waarop de hele branche improviseert. Het gaat er hier niet om dat risico weg te nemen, maar om nieuwe manieren te vinden om het te beheersen. Om deze branche optimaal voor ons te laten werken, zal het steeds belangrijker worden om gebruik te maken van de flexibele structuren van gedecentraliseerd tech-werk. 

Het is eng om de allerrijkste bedrijven te zien worstelen, maar met een goede analyse kunnen de ontwikkelingen meer als mogelijkheden dan als bedreigingen voor de toekomst van big tech worden gezien. Het belangrijkste voor big tech is al jaren flexibiliteit en een probleemloze verplaatsing van goederen en diensten. Vanuit dit uitgangspunt moeten nieuwe bedrijfsstrategieën worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat techbedrijven tot oplossingen kunnen komen die op langere termijn werken en niet op valse illusies van rentabiliteit zijn gebaseerd. Hoe kan dat omgezet worden? Door:

 • Diversificatie van de inkomensstromen

 • De knelpunten in de toeleveringsketen vaststellen en manieren vinden om die mogelijke bedreigingen te beperken

 • Strategische samenwerkingsverbanden aangaan met de concurrentie om er samen sterker voor te staan. 

Een duurzamer tijdperk voor de grote tech-bedrijven betekent simpelweg het verkrijgen van een betere analyse van de huidige industrie en het implementeren van de noodzakelijke veranderingen om veerkrachtiger te worden tegenover een branche die zijn successen te danken heeft aan de steeds veranderende structuur. 

Interessant in dit verband zijn de mogelijkheden die big tech biedt. Uiteraard bevindt de branche zich in een fase van verandering en staat onder grote druk, maar het potentieel om te groeien, nieuwe bedrijfsstrategieën en -structuren te implementeren, en de mogelijkheid voor nieuwkomers op de markt om deel te nemen aan de branche is uiterst boeiend. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

 • 4 minutes

  Hoe kan je jou Ironhack Bootcamp financiëren?

  Jonna Berg - 2023-09-01

  Ben je geïnteresseerd in het switchen van carrière om je te specialiseren in tech en meer over jezelf te ontdekken? Met een Ironhack Bootcamp is het mogelijk om precies dat te doen zonder weer terug in de schoolbanken te gaan voor een vierjarige opleiding. Onze Web Development, Data Analytics, UX/UI Design en Cybersecurity Bootcamps zijn beschikbaar in voltijd (9 weken) en deeltijd (24 weken) en kunnen gefinancierd worden via subsidies, leningen of betaalplannen. Doordat we samen werken met verschillende organisaties kunnen we je vele financieringsopties aanbieden die aanpassen op jou behoeft. We vertellen je er graag meer over. TechMeUp TechMeUp is een scholingsfonds dat mensen helpt de tech industrie in te duiken door hen financiële ondersteuning te bieden voor het financieren van hun bootcamp of cursus. Om dit te doen, verstrekken ze renteloze leningen van €2.500, €5.000 en €7.500, bedoeld voor opleidingskosten en/of levensonderhoud. Studenten betalen het geld renteloos terug zodra ze een baan hebben. Wanneer kom je in aanmerking : Financiering van TechMeUp is beschikbaar voor Nederlandse studenten van 18 jaar en ouder. Aanvraagproces : Aanvragen worden elke twee weken beoordeeld. Motivatie en selectie op basis van behoefte spelen een belangrijke rol in het proces. Regionaal Mobiliteits Team (RMT) Loop je het risico je baan te verliezen of ben je je baan al kwijt? Ontvang je een uitkering of heb je geen recht op uitkeringen? Ben je een werkgever of ondernemer en op zoek naar ondersteuning bij het begeleiden van medewerkers naar andere baankansen? In heel Nederland kun je terecht bij een van de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT's) voor hulp bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, praktische training en meer. Deze RMT's zijn een initiatief van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeversorganisaties. Geschikte aanvragers kunnen tot €5.000 aanvragen om de kosten van een Ironhack-cursus te dekken. Wanneer kom je in aanmerking : Kandidaten met een B2-niveau van de Nederlandse taal hebben de voorkeur. Aanvraagproces : Het RMT controleert je financiële status om je in aanmerking te laten komen en neemt snel contact met je op als je aanvraag is goedgekeurd. Pledg In samenwerking met Pledg kunnen onze studenten hun collegegeld in 3 , 6 of 10 maandelijkse termijnen betalen voor zowel onze fulltime als parttime bootcamps. Na betaling van de aanbetaling en eventuele financiering van derden kan het netto collegegeld worden verdeeld in maandelijkse automatische betalingen via creditcard of pinpas op het Pledg-platform. Voor het termijnplan van drie maanden geldt een toeslag van 1,05%; voor de termijnbetalingen van zes en tien maanden bedragen de toeslagen respectievelijk 2,65% en 4,7% van het totale saldo dat wordt toegepast op de eerste betaling. Finance4Learning Financiering is beschikbaar voor 100% van je cursusgeld en leningen worden verlengd tot 72 maanden met Finance4Learning. Wanneer u €1.000 leent, is je maandelijkse betaling ongeveer €16,50, inclusief een gemiddelde rente van ongeveer €2,60, en vroegtijdige aflossing zonder boete is altijd mogelijk. Om in aanmerking te komen, moeten studenten in Nederland wonen, een Nederlandse bankrekening hebben en aan bepaalde leenvoorwaarden voldoen. Finance4Learning wordt ondersteund door Banco Santander en het Europees Investeringsfonds . Wanneer kom je in aanmerking : Financiering is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland. Quotanda Quotanda is een platform voor lenen als dienst (LaaS) dat scholen, banken en organisaties helpt bij het wereldwijd beheren van betaalbare financieringsprogramma's voor studenten. Voor Ironhackers betekent financiering via Quotanda dat u 0% rente betaalt zodra u met uw cursus bent begonnen (met een betaling verlenging van 12 of 18 maanden ). Deze optie heeft een administratiekosten van €400 van Quotanda die wordt toegevoegd aan het financierings totaal voor uw gemak. Quotanda vereist een medeondertekenaar of garantsteller die meestal een familielid kan zijn. Idealiter zijn kandidaten voor deze optie gevestigd in de EU, maar ze hebben ook klanten uit andere landen gehad. Waarom zou je in termijnen betalen? In termijnen betalen biedt een reeks voordelen die individuen aanzienlijk kunnen helpen bij het effectief beheren van hun financiën. Deze aanpak stelt mensen in staat om de kosten van een grotere uitgave over een bepaalde periode te spreiden, waardoor het betaalbaarder en beheersbaarder wordt, met name wanneer ze te maken krijgen met onverwachte of plotselinge uitgaven. Door het totale bedrag op te splitsen in kleinere, regelmatige betalingen kunnen individuen hun budget en cashflow beter afstemmen op hun financiële verantwoordelijkheden. Deze methode vermindert ook de onmiddellijke financiële druk, waardoor individuen hun geld kunnen toewijzen aan andere essentiële behoeften of spaardoelen. Bovendien gaat betalen in termijnen vaak gepaard met flexibiliteit wat betreft de aflossingsduur en -opties, die aansluiten bij verschillende financiële situaties en voorkeuren. Het kiezen van de juiste termijn duur vereist het overwegen van iemands financiële draagkracht, de urgentie van de aankoop en de bijbehorende rentetarieven om een balans te vinden tussen beheersbare betalingen en het minimaliseren van de algehele kosten van de aankoop. Over het algemeen stelt deze aanpak individuen in staat om aankopen of investeringen te doen zonder onnodige financiële stress te veroorzaken, een meer verantwoordelijke uitgavenpatroon en financiële stabiliteit bevordert. Er zijn veel mogelijkheden voor iemand die een van onze bootcamps wil starten. Ontdek welke bootcamp het beste bij je past en aarzel niet om je aan te melden en jezelf onder te dompelen in een carrière waar je van houdt!

 • 9 minutes

  10 beste tech bedrijven om te werken in Nederland

  Whitney van der Zanden - 2023-08-08

  Amsterdam

  De tech industrie is momenteel een van de grootste werkgevers, als gevolg van de verschuiving van veel bedrijven naar remote werken en data-opslag in de cloud. Het beste is dat ze bereid zijn om te betalen voor dat talent en ervoor te zorgen dat hun werknemers gelukkig blijven. Dus met een beetje onderzoek kun je de beste functie en het beste bedrijf vinden dat aansluit bij wat je zoekt in een technische wereld. Hier is een lijst van een aantal van de beste techbedrijven om voor te werken in Nederland, en waarom! De Nederlandse tech scene Volgens het jaarverslag van Techleap.nl over het tech-ecosysteem in Nederland, vielen enkele punten op: terwijl de EU vertraagt in vergelijking met ecosystemen in de VS en Azië, staat de Amsterdam-Delta voor het tweede jaar op rij bovenaan in de ranglijst van startup ecosystemen. In 2022 overtrof het Amsterdamse systeem Parijs, en het kwam ook boven Berlijn en Stockholm uit. Met Amsterdam als onze thuisbasis is het interessant om te zien hoe het ecosysteem zich blijft ontwikkelen. Bovendien richten we ons op het betreden van de Londense markt in 2023, en het is goed om te zien dat het zijn positie als nummer 2 in de wereld behoudt. Ondanks de groei van het ecosysteem laat de Nederlandse startup scene elk jaar veel groeikansen liggen. Het rapport trekt meerdere conclusies over wat hiervan de oorzaak is, met name een gebrek aan kapitaal. Beste tech bedrijven waar je in Nederland voor kan werken Met alle investeringen van de overheid in digitale infrastructuur en tech bedrijven kun je er zeker van zijn dat er geweldige plekken zijn om te werken. Bekijk onze lijst van de meest veelbelovende tech bedrijven in Nederland! Lees waarom ze geweldig zijn en beslis waar je je cv naar toe wilt sturen. 1. Booking.com Booking.com is een van 's werelds toonaangevende online reisplatforms, ooit opgericht in Nederland. In 2023 won Booking.com de "Europese Werkgever van het Jaar"-prijs vanwege hun intersectorale benadering van welzijn. Wat vooral opviel bij Booking.com is het holistische begrip van de verschillende behoeften van verschillende gemeenschappen. Naast het begrip van wat nodig is om een goede mentale gezondheid op de werkplek te behouden, biedt Booking.com verschillende aantrekkelijke kenmerken die het tot een gewilde werkgever maken: Booking.com heeft internationaal veel erkenning, waardoor werknemers de kans krijgen om in een diverse omgeving te werken. Ze moedigen werknemers aan om buiten de gebaande paden te denken en bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst van de reisindustrie. Booking.com zet zich in voor de professionele ontwikkeling van haar werknemers, via leer- en trainingsprogramma's ter ondersteuning van loopbaangroei en vaardighedenverbetering. Ze benadrukken samenwerking en teamwork. Het leiderschap van het bedrijf staat bekend om zijn ondersteunendheid en benaderbaarheid, wat een positieve en motiverende werkomgeving bevordert. Werknemers hebben aantrekkelijke reis voordelen en kortingen. Het bedrijf zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 2. Google Google is een van de meest iconische en gerenommeerde tech bedrijven wereldwijd, en het biedt een overvloed aan aantrekkelijke kenmerken die het tot een zeer wenselijke plek maken om te werken. Hier zijn enkele redenen waarom Google als werkgever als aantrekkelijk wordt beschouwd: Google staat bekend om zijn innovatieve en vooruitstrevende cultuur. Moedigt werknemers aan om creatief te denken en nieuwe ideeën te verkennen, wat leren en groei bevordert. Werknemers dragen bij aan baanbrekende technologie en producten die de toekomst vormgeven. Google biedt concurrerende salarissen en uitgebreide voordelen, waaronder gezondheids- en wellness programma's, pensioenregelingen en diverse extra's zoals gratis maaltijden, fitnessfaciliteiten op locatie en transport opties. De campus heeft unieke voorzieningen, zoals ontspanningsruimtes, diensten op locatie en recreatiegebieden. Werknemers Ontwikkeling is belangrijk en Google ondersteunt dit met verschillende mogelijkheden voor vaardigheidsverbetering en loopbaanontwikkeling. Het belang van een goede balans tussen werk en privé wordt ondersteund door het bedrijf (flexibele werkregelingen). Google is toegewijd om een positieve impact op de samenleving te hebben via filantropische initiatieven, het ondersteunen van onderwijs, duurzaamheid en maatschappelijke doelen. 3. ASML ASML is een toonaangevend en zeer aantrekkelijk Nederlands bedrijf om voor te werken in de tech industrie. Het staat bekend om zijn geavanceerde technologie en innovaties die een cruciale rol spelen in de productie van microchips die worden gebruikt in diverse elektronische apparaten. Werken bij ASML biedt medewerkers de kans om deel uit te maken van baanbrekende projecten en bij te dragen aan de vooruitgang van technologie die de wereld vormgeeft: ASML staat aan de voorhoede van technologische innovatie in de branche. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van geavanceerde machines en technologieën. Werknemers werken aan complexe, uitdagende projecten en leren hun grenzen te verleggen. Een samenwerkingsgerichte en innovatieve werkcultuur, die teamwork en kennisdeling met anderen stimuleert. Waardeert zijn medewerkers en investeert in hun groei en ontwikkeling door middel van trainingsprogramma's en kansen voor loopbaanontwikkeling. Een competitief beloningspakket, inclusief aantrekkelijke salarissen, voordelen en kansen voor prestatiegerichte bonussen. Geeft medewerkers de mogelijkheid om in een internationale omgeving te werken. 4. Capgemini Capgemini is een wereldwijd advies-, technologie- en digitale semiconductor bedrijf dat een scala aan aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor medewerkers. Hier zijn enkele redenen waarom Capgemini als aantrekkelijk wordt beschouwd om voor te werken: Een breed scala aan klanten in verschillende sectoren, waardoor medewerkers blootgesteld worden aan diverse projecten en uitdagingen. Ze leggen een sterke nadruk op innovatie en technologie, waardoor medewerkers kunnen werken met de nieuwste technologieën. Capgemini is aanwezig in meer dan 50 landen, waardoor hun medewerkers de kans krijgen om in een internationale omgeving te werken. Ze hechten waarde aan de ontwikkeling van medewerkers en bieden trainingsprogramma's en middelen ter ondersteuning van professionele groei. Ze zijn toegewijd aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Capgemini bevordert een inclusieve en diverse cultuur en heeft oog voor het welzijn van medewerkers, met verschillende wellness programma's en voordelen ter ondersteuning van fysieke en mentale gezondheid. Het stimuleert samenwerking en teamwork. 5. Miro Miro is een samenwerkingsplatform voor online whiteboards dat teams de kans geeft om op afstand samen te werken en visueel te brainstormen. Er zijn verschillende redenen waarom werken voor Miro aantrekkelijk kan zijn: Medewerkers kunnen werken aan geavanceerde technologie. Miro stimuleert een samenwerkingsgerichte en inclusieve werkomgeving, waarin medewerkers worden aangemoedigd van elkaar te leren. Medewerkers hebben de flexibiliteit om overal te werken en het bedrijf biedt een gezonde balans tussen werk en privé. Het bedrijf biedt kansen voor groei. De medewerkers zijn divers en afkomstig uit verschillende achtergronden en nationaliteiten. Miro hanteert een set kernwaarden, waaronder klantgerichtheid, bescheidenheid, eigenaarschap en passie voor excellentie. 6. Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway.com (voorheen bekend als Just Eat en Takeaway.com) is een toonaangevende online marktplaats voor food delivery die opereert in meerdere landen over de hele wereld. Takeaway.com werd opgericht in 2000 in Nederland, terwijl Just Eat slechts een jaar later werd opgericht in Denemarken. Het is een populair platform geworden voor het bestellen van eten van een breed scala aan restaurants en eetgelegenheden. Hier zijn enkele redenen waarom Just Eat Takeaway.com wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: Het bedrijf is internationaal gevestigd, waardoor medewerkers de kans krijgen om te werken in een wereldwijde en multiculturele omgeving. Just Eat Takeaway.com investeert zwaar in technologie en digitale innovatie. Ze hechten waarde aan diversiteit en streven ernaar een inclusieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Ze bieden verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers. Een competitief beloningspakket en voordelen: ziektekostenverzekering, pensioenplannen en andere extra's. Ze zijn toegewijd aan maatschappelijke en milieubewuste verantwoordelijkheid en proberen hun ecologische voetafdruk te beheren. 7. Adyen Adyen is een toonaangevend wereldwijd betaling technologiebedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Het werd opgericht in 2006 en is sindsdien uitgegroeid tot een van 's werelds meest waardevolle fintech-bedrijven. Adyen biedt een uitgebreid platform waarmee bedrijven betalingen online, in de winkel en op mobiele apparaten kunnen accepteren, en het levert naadloze en veilige betalingsoplossingen aan zijn klanten. Er zijn verschillende redenen waarom Adyen wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: Medewerkers hebben de mogelijkheid om te werken met geavanceerde technologieën en oplossingen. Het bedrijf moedigt een startup-cultuur aan, die creativiteit, innovatie en het vermogen om snel aan te passen aan marktveranderingen bevordert. Ze benadrukken persoonlijke en professionele ontwikkeling. Medewerkers worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun projecten, en het bedrijf biedt kansen voor groei en carrièreontwikkeling. Adyen hecht waarde aan diversiteit en inclusie. 8. IBM IBM, ook bekend als International Business Machines Corporation, is een wereldwijd gerenommeerd technologie- en adviesbedrijf met een lange en invloedrijke geschiedenis in de technologiesector. Hier zijn enkele redenen waarom IBM wordt beschouwd als een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken: IBM biedt een breed scala aan carrièremogelijkheden in verschillende sectoren en industrieën. Werken bij IBM stelt medewerkers in staat om deel uit te maken van baanbrekende projecten en te werken met de nieuwste tools en technologieën, wat professionele groei en vaardigheidsontwikkeling bevordert. Medewerkers krijgen de vrijheid om nieuwe ideeën te verkennen en bij te dragen aan baanbrekende oplossingen. IBM biedt verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma's om medewerkers zowel professioneel als persoonlijk te laten groeien. Het bedrijf legt sterk de nadruk op duurzaamheid. IBM biedt competitieve compensatie pakketten aan, inclusief voordelen zoals ziektekostenverzekering, pensioenregelingen en programma's voor een goede balans tussen werk en privé. 9. Tesla Tesla, Inc. is een gerenommeerd bedrijf voor elektrische voertuigen (EV) en schone energie, opgericht door Elon Musk. Het heeft brede erkenning gekregen voor zijn innovatieve producten, geavanceerde technologieën en ambitieuze missie om de overgang naar duurzame energie wereldwijd te versnellen. Werken voor Tesla kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn: De missie van Tesla is om een duurzame toekomst te creëren door de adoptie van schone energie en elektrisch transport te bevorderen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van een bedrijf dat innovatie stimuleert in de auto- en energiesectoren. Voor tech-liefhebbers biedt werken bij Tesla de kans om betrokken te zijn bij baanbrekende ontwikkelingen. De organisatie bevordert een samenwerkingsgerichte en snelle werkcultuur, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om ideeën te delen en samen te werken aan het oplossen van complexe uitdagingen. Het bedrijf stimuleert interne mobiliteit en moedigt medewerkers vaak aan om nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tesla biedt competitieve compensatiepakketten en voordelen aan zijn medewerkers, waaronder ziektekostenverzekering, aandelenopties en toegang tot korting programma's voor medewerkers. Tesla is een iconisch merk geworden met een wereldwijde reputatie en internationale kansen. 10. NXP Semiconductors NXP Semiconductors is een toonaangevend Semiconductor dat bekend staat om zijn innovatieve chip-oplossingen, voornamelijk gericht op de IoT- en auto-industrie. Het bedrijf is opgericht in Eindhoven, Nederland. Werken voor NXP kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn: Medewerkers hebben de kans om te werken met geavanceerde technologieën en bij te dragen aan baanbrekende innovaties. Het bedrijf is een wereldleider in semiconductor bedrijven en heeft een sterke marktpositie. Medewerkers kunnen werken aan uiteenlopende projecten, wat bijdraagt aan hun professionele groei en veelzijdigheid. Het bedrijf biedt trainingsprogramma's ter ondersteuning van de groei van medewerkers. NXP biedt competitieve compensatie pakketten en voordelen om toptalent aan te trekken en te behouden. Voor personen die op zoek zijn naar internationale blootstelling en mogelijkheden om op wereldschaal te werken, biedt NXP een aantrekkelijk platform. Het bedrijf is toegewijd aan duurzaamheid en zoekt actief naar manieren om de milieueffecten te minimaliseren. Professionele en persoonlijke ontwikkeling is erg belangrijk voor NXP. Het bedrijf bevordert een inclusieve werkcultuur waarin alle medewerkers zich welkom en empowered voelen. Als je geïnteresseerd bent in een carrière in de tech industrie en bij een van deze bedrijven wilt werken, meld je dan nu bij Ironhack!

 • Leren programmeren: welke talen zijn er en welke leermethode is het beste?

  Whitney van der Zanden - 2022-12-19

  Amsterdam

  Web Development

  Er is veel werk te vinden als programmeur, er is namelijk een groot tekort ontstaan omdat er zoveel vraag naar is. Als je kunt programmeren, kun je websites, software en apps bouwen, maar ook games en slimme apparaten ontwikkelen en zelfs robots maken! Een goed salaris is gegarandeerd, omdat er een tekort is aan programmeurs en er specifieke kennis voor nodig is. Als programmeur schrijf je namelijk een reeks instructies aan een computer, die vervolgens worden uitgevoerd. Hiervoor moet je de taal van de computer leren spreken. Wil je ook leren programmeren? Om te voorkomen dat je het hele internet moet afstruinen op zoek naar informatie, vertellen wij je in dit artikel alles wat je moet weten over de verschillende programmeertalen en de mogelijkheden om deze te leren. Je hoeft hiervoor gelukkig niet opnieuw de schoolbanken in! Programmeren voor beginners Je kunt programmeur worden zonder een beroepsopleiding, zoals bijvoorbeeld informatica, te hebben gevolgd. Je kunt zelf leren programmeren, hier zijn genoeg manieren voor. Het komen we later in dit artikel op terug. Het voordeel is: wanneer je één programmeertaal kent, is het makkelijker om er meer te leren. Begin dus met een relatief makkelijke taal, zoals bijvoorbeeld Python. Deze staat algemeen bekend als de makkelijkste programmeertaal om te leren. Ook hoeft het niet lang te duren om programmeur te worden, maar je moet het wel efficiënt aanpakken. Zo is het bijvoorbeeld sneller als je fulltime leert, dan wanneer je dit naast een (andere) studie of baan doet. Begin bij jezelf de vraag te stellen waarom je wil leren programmeren. Wat is je doel? Wat wil je ermee kunnen doen? Waar wil je in werken? Wil je bijvoorbeeld websites kunnen bouwen, iPhone apps ontwikkelen of aan de slag voor Instagram? Dit bepalen is een goed startpunt voor het leren van programmeren. Welke programmeertalen zijn er? De eerste stap in het leren, na het vaststellen van je doel, is het kiezen van de juiste programmeertaal. Schrik niet: er zijn meer dan 700 programmeertalen! Er is niet één het beste, met sommige kun je wel meer dan met andere, maar het gaat erom welke bij jouw doel past. Als je met websites en applicaties aan de slag wil, zijn HTML, CSS en JavaScript een goed beginpunt, aangezien ze voor vrijwel iedere website en applicatie worden gebruikt. PHP, Python en Java worden door grote techbedrijven gebruikt. Elke programmeertaal heeft zijn eigen syntaxis, zijn eigen grammatica. In dit artikel bespreken we de meest populaire programmeertalen. HTML HTML staat voor HyperText Markup Language en is de moedertaal van het web, geïntroduceerd in 1990. Deze is vooral bedoeld om ‘platte’ webpagina’s mee te maken, de structuur. Het geeft aan welke content wordt gebruikt, welke soorten afbeeldingen worden getoond en waar bezoekers naartoe kunnen navigeren. Je kunt eenvoudig beginnen met het opzetten van een website met behulp van een HTML-document. Deze website kun je vervolgens steeds verder uitbreiden, naarmate je meer leert over alle HTML-tags. Na twee uur leren over HTML kun je je eerste paar regels aan codes schrijven. CSS CSS staat voor Cascading Style Sheet en wordt gebruikt voor de opmaak van de webpagina. Dit beschrijft hoe HTML-elementen moeten worden weergegeven op het scherm. Het gaat bijvoorbeeld om lettertypes, kleuren en posities van elementen. Deze is dus iets gedetailleerder dan de algemene lay-out die je kunt creëren met HTML. Het stelt ons in staat het uiterlijk van een website aan te passen voor verschillende apparaten, zoals een laptop of een telefoon. Als je de basis eenmaal beheerst, is de syntaxis van CSS vrij eenvoudig. JavaScript Deze programmeertaal wordt toegevoegd aan de HTML-code. Met JavaScript kun je meer dan HTML en CSS, deze wordt namelijk veel gebruikt om acties te koppelen aan webpagina’s. Dit maakt webpagina’s interactief en dynamisch. Hiermee kun je inloggen op social media, content delen, berichten versturen en animaties maken. Platformbedrijven zoals Instagram en Uber zijn hiervan afhankelijk. Het wordt zowel aan de front-end als back-end gebruikt. Het is dus een volledige taal om een webpagina te maken met een verhaal én animaties. Het faciliteert meer creativiteit, maar het is ook lastiger om te leren dan bovengenoemde twee. Toch zou je dit in een aantal weken moeten kunnen leren. PHP PHP, ook wel Hypertext Preprocessor genoemd, is naast Javascript de belangrijkste taal om een webpagina te voorzien van uitvoerbare scripts en om deze interactief en dynamisch te maken. De taal wordt ook direct in de HTML code verwerkt. Deze was eerder de enige optie om dynamische inhoud te bewerken en is nog steeds veruit de meest populaire taal op het web. Ongeveer 89% van de websites zijn gebouwd met deze programmeertaal. PHP is gratis en open source, dus je kunt ermee aan de slag zonder iets te investeren. Ook is het een eenvoudige taal om te begrijpen. PHP kan echter inconsistent, onhandig en slordig zijn. Het is een moeilijk te onderhouden programmeertaal op het gebied van beveiliging. Populaire PHP-platforms zoals Wordpress zijn vaak het doelwit. Het leren van deze taal is dus geen slimme zet. Python Python is een zogenoemde general purpose language en staat bekend als eenvoudig, ongecompliceerd en logisch. Het is verreweg de meest gebruikte programmeertaal en enorm populair met Linux en voor de open source-wereld. Het wordt gebruikt door een aantal van de grootste websites ter wereld, maar ontwikkelaars gebruiken het voor allerlei soorten projecten. Deze staat algemeen bekend als de meest toegankelijke taal om te leren omdat deze relatief eenvoudig is. Dit is ook de taal die op hogescholen en universiteiten vaak wordt onderwezen. Java Dit is het zwaargewicht van de programmeertalen en de meest veelzijdige en onafhankelijke taal. Het is de taal van het moderne web. Het aantal banen waarbij kennis van Java vereist wordt, neemt overal toe, ook bij startups. Het is makkelijk om mee te beginnen, de syntax is niet zo duidelijk als die van Python, maar het is eenvoudig te begrijpen. Deze taal heeft als unieke eigenschap dat het zowel aan de front-end als back-end kan worden gebruikt. Je kunt met Java in de browser aan de front-end experimenteren, zonder daarbij rekening te hoeven houden met andere zaken. Zo hoef je je geen zorgen te maken over frameworks, servers of gebruikelijke problemen met de back-end. Zelfs bij applicaties die aan de back-end een andere taal gebruiken, kan Java nog steeds aan front-end worden toegepast. Welke taal kun je het beste leren? Dus welke taal kun je het beste leren als je programmeur wil worden? Je raadt het al: hierop bestaat helaas geen eenduidig antwoord. Als we kijken naar de taal die bijna iedere taak op het internet kan uitvoeren, dan is het JavaScript. Als je van plan bent om in web development te werken, moet je enige kennis van JavaScript hebben. Zoals je ziet heb je verschillende mogelijkheden met de verschillende talen. Het is dus belangrijk van tevoren te bedenken wat je ermee wil. Het kan zelfs zo zijn dat je voor het bouwen van één applicatie gebruik moet maken van meerdere programmeertalen. Gelukkig is het, na het leren van je eerste programmeertaal, dus makkelijker om een tweede taal te leren. Hoe kun je het beste leren programmeren? Als je je doel hebt vastgesteld en de eerste taal hebt gekozen om te leren, bepaal je vervolgens hoe je deze gaat leren. Kies voor een leermethode met duidelijke uitleg en eentje die bij je past. Als je te moeilijk begint, kan dit demotiverend werken. Web development Bootcamp Ironhack Als je het echt professioneel wil aanpakken, kun je een opleiding of cursus volgen. Zo kun je bijvoorbeeld onze Webdevelopment Bootcamp volgen. Dit is een 9-weekse fulltime of 24-weekse parttime cursus. Hierna beschik je over de skills van een Full-Stack Developer en kun je apps bouwen in HTML, CSS, JavaScript en React 9. Je leert de grondbeginselen van programmeren, met focus op best practices . Tegen het einde van de opleiding kun je de beste oplossing voor een probleem selecteren, gebruikmakend van de programmeertaal die het beste past. Ook leer je om te leren: constant leren is van cruciaal belang, omdat de technologie zich blijft ontwikkelen. Bovendien bouw je al aan je portfolio tijdens de bootcamp. Je creëert database gedreven webapplicaties gebruikmakend van relationele databases en ODM’s. Ook bouw je goed geteste applicaties op basis van TDD principes. Daarnaast ontwikkel je een robuuste full-stack web applicatie door middel van JavaScript. Elke cursus komt met een Career Services program, waarbij je, gedurende de gehele bootcamp en in het bijzonder in de tiende en laatste week, door carrière coaches klaar wordt gestoomd voor het hele proces van leadgeneratie tot het sluiten van deals. Zelfs na het afronden van de bootcamp wordt je door hen ondersteund. Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Meerdere betaal- en financieringsopties zijn beschikbaar voor de bootcamp. Meer informatie over de Web development bootcamp vind je op onze website.

 • AI Developer een veelbelovende baan in 2024

  Whitney van der Zanden - 2024-01-23

  Web Development

  Een loopbaan als AI Developer belooft veel. Bij OpenAI ontvangen software-ingenieurs een aanvangssalaris van ongeveer 300.000 (!) dollar per jaar . Dit lijkt extreem, maar het gemiddelde voor AI Developers in Amerika is maar liefst 188.000 dollar per jaar . Momenteel is een baan in AI een goudmijn, maar wat is de toekomstverwachting? Dit artikel geeft inzicht in hoe je een AI Developer kunt worden en de essentiële overwegingen die daarbij komen kijken. Wat zijn veelbelovende banen in AI? Er zijn tal van veelbelovende banen in de AI sector. Enkele voorbeelden vind je hieronder. AI ontwikkeling en implementatie De wereld van AI wordt gedreven door experts zoals AI Developers, de visionairs achter de creatie en implementatie van baanbrekende AI-systemen en -applicaties. Met hun diepgaande kennis ontwerpen ze niet alleen deze systemen, maar optimaliseren ze ook complexe algoritmen. Data Scientists, met hun vermogen om complexe datasets te doorgronden, onthullen waardevolle inzichten die de basis vormen voor machine learning-modellen. Hun werk gaat hand in hand met Machine Learning Engineers, die deze modellen bouwen, implementeren en onderhouden. Samen vormen zij het kloppende hart van AI-ontwikkeling, waarbij ze de grenzen verleggen van wat mogelijk is met geavanceerde technologieën. Onderzoek en ethiek in AI Aan de frontlinie van innovatie staan de AI Research Scientists, gepassioneerd bezig met het verkennen van de diepste krochten van AI. Ze buigen zich over geavanceerde technieken, ontwikkelen nieuwe modellen en verfijnen bestaande methoden. Tegelijkertijd zijn AI Ethici essentieel in het waarborgen van verantwoordelijke AI-ontwikkeling. Ze concentreren zich op ethische aspecten zoals privacy en bias, en spelen een cruciale rol in het bevorderen van ethische waarden in de snel evoluerende wereld van AI. Leiderschap en implementatie van AI-projecten Om deze complexe AI-initiatieven te sturen, zijn AI Project Managers onmisbaar. Zij zijn de dirigenten van AI-projecten, verantwoordelijk voor het coördineren van teams en het verzekeren van een succesvolle implementatie van AI-oplossingen. Daarnaast spelen Robotica-ingenieurs een cruciale rol bij het ontwerp en de ontwikkeling van robots en autonome systemen die doordrenkt zijn met AI-functionaliteit. Samen vormen deze experts een geïntegreerd netwerk dat de grenzen van AI verkent en verlegt, terwijl ze tegelijkertijd toezien op de succesvolle implementatie ervan in diverse sectoren. De vraag naar deze rollen groeit snel in verschillende sectoren zoals de financiële sector, gezondheidszorg-, retail- en entertainmentsector. Organisaties investeren steeds meer in AI-technologieën, wat leidt tot een grotere behoefte aan gespecialiseerde professionals. Daarnaast zijn er ook kansen voor cross-disciplinaire rollen waar AI-vaardigheden worden gecombineerd met kennis van andere domeinen, zoals AI in de biologie of AI in de kunsten. Wat is een AI Developer? Een AI Developer is een gespecialiseerde professional in kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Deze individuen zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen en -systemen. Hun werk omvat het creëren en trainen van machine learning-modellen, het verzamelen en analyseren van gegevens, het oplossen van problemen met betrekking tot AI-toepassingen en het optimaliseren van algoritmen voor verschillende doeleinden, zoals patroonherkenning, voorspellende analyses, natuurlijke taalverwerking en meer. AI Developers hebben vaak expertise in programmeren, wiskunde, statistiek en data-analyse. Ze zijn bedreven in het gebruik van geavanceerde softwareplatforms en programmeertalen zoals Python en Java om grote hoeveelheden data te verzamelen, filteren en om te zetten in bruikbare informatie. Daarnaast werken ze aan het creëren van innovatieve AI-oplossingen die toepasbaar zijn in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, marketing en meer. Deze professionals zijn essentieel voor de vooruitgang van AI-technologieën en spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van systemen die taken uitvoeren die voorheen alleen door menselijke intelligentie werden verricht. Hun werk vormt de kern van nieuwe technologische ontwikkelingen en draagt bij aan de groeiende integratie van AI in verschillende aspecten van ons leven en onze zakelijke activiteiten. Salaris en baankansen De salarissen voor AI Developers kunnen behoorlijk hoog zijn, aangezien de vraag naar hun vaardigheden blijft groeien. Het salarisniveau kan sterk variëren op basis van ervaring, locatie, de specifieke branche en het bedrijf waarvoor ze werken. Over het algemeen kunnen AI Developers aanzienlijke salarissen verwachten vanwege de gespecialiseerde expertise die ze inbrengen. Om een extreem voorbeeld te noemen, een software-ingenieur bij OpenAI verdient als startsalaris rond de 300.000 dollar per jaar . Daar bovenop krijgt de ingenieur over een periode van vier jaar een aandelenbonus van 2 miljoen dollar . Na elk jaar kun je een kwart van de aandelen laten uitbetalen, wat dan neerkomt op een totaal salaris van 800.000 dollar per jaar, omgerekend zo’n 730.000 euro per jaar. Dit is meer dan de CEO’s van grote Nederlandse bedrijven als KLM en Adyen verdienen. Dit is wellicht een extreem voorbeeld, maar het gemiddelde salaris voor AI Developers in Amerika is maar liefst 188.000 dollar of 165.000 dollar per jaar. De vooruitzichten wat betreft baankansen voor AI Developers zijn buitengewoon gunstig. Met de voortdurende uitbreiding van AI-toepassingen in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector, de transportsector en de entertainment sector, groeit de vraag naar gekwalificeerde AI-professionals gestaag. Bedrijven en organisaties over de hele wereld investeren in toenemende mate in AI-technologieën om hun processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en datagedreven beslissingen te nemen. Dit resulteert in een groeiende behoefte aan gespecialiseerde AI-vaardigheden, waardoor de kansen voor AI Developers zeer rooskleurig zijn, zowel op de huidige als op de lange termijn. Wat voor skills heb je nodig als AI Engineer? In de digitale wereld van vandaag zijn de vaardigheden die nodig zijn om AI te laten gedijen, meer dan alleen het beheersen van programmeertalen zoals Python en Java. Deze talen fungeren als poorten naar immense gegevensverzamelingen, waarbij ingenieurs geavanceerde softwareplatforms gebruiken om ruwe data te verzamelen en te filteren tot waardevolle informatie. Echter, de sleutel tot het succes van AI ligt niet alleen in de technische bekwaamheid, maar ook in de capaciteit om data te begrijpen en te interpreteren. Data-geletterdheid is hierbij van groot belang. Het vermogen om op slimme wijze informatie uit verschillende bronnen te halen, stelt ingenieurs in staat om intelligente systemen te creëren die enorme datasets beheren en kennisdeling tussen systemen mogelijk maken. Zo is het belangrijk om een stevige greep op wiskunde te hebben, vooral in calculus, algebra en statistiek, aangezien deze de basis vormen van machine learning en deep learning. Begrip van informatica, inclusief programmeertalen, datastructuren en algoritmen, is cruciaal voor het bouwen en implementeren van AI-modellen. Vaardigheid in statistiek is noodzakelijk voor het verzamelen, opschonen en analyseren van gegevens, wat essentieel is voor het trainen en evalueren van AI-modellen. Ook moet je bekend zijn met machine learning-algoritmen en deep learning-frameworks, aangezien deze essentiële tools zijn voor het construeren van complexe AI-modellen. Met deze krachtige technologieën komt een cruciale verantwoordelijkheid: ethiek en bias. AI is slechts zo goed als de gegevens waarmee het is getraind. Zelfs een kleine bias in deze gegevens kan aanzienlijke problemen veroorzaken, zoals we zagen met de beruchte ervaring van Amazon's wervingstool, die mannelijke kandidaten ten onrechte bevoordeelde. Ingenieurs moeten daarom proactieve benaderingen ontwikkelen om vooroordelen te identificeren en elimineren, en ethische waarden integreren in het ontwikkelingsproces van AI. Om de complexiteit van deze systemen te doorgronden, is systeemdenken essentieel. De digitalisering heeft complexe ecosystemen gecreëerd die een holistische aanpak vereisen. Ingenieurs moeten begrijpen hoe hun werk binnen deze bredere netwerken past om effectief te kunnen opereren. Het bouwen van AI is niet alleen een technische uitdaging; het vergt ook uitmuntende communicatievaardigheden. Het vermogen om de complexiteit van AI uit te leggen aan alle belanghebbenden, zelfs aan degenen zonder technische achtergrond, is van onschatbare waarde. Het gaat om het kunnen vertalen van ingewikkelde concepten naar begrijpelijke taal en het vinden van compromissen die leiden tot positieve resultaten. Kortom, de bouwstenen van AI omvatten niet alleen technische expertise, maar ook een diep begrip van data, ethiek, systemen en communicatie. Het vereist een holistische benadering om AI te ontwikkelen die niet alleen krachtig is, maar ook verantwoordelijk en begrijpelijk voor iedereen. Hoe word je een AI Engineer? Om een AI-engineer te worden, kun je verschillende vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om praktische ervaring op te doen: werk aan projecten, bij voorkeur echte of open source-projecten, om hands-on ervaring te krijgen met het bouwen en implementeren van machine learning-modellen en AI-toepassingen. Hierdoor ontwikkel je je skills en dit draagt bij aan je portfolio. Je kunt het Artificial Intelligence Bootcamp van Ironhack volgen, waarin je de kernprincipes van Kunstmatige Intelligentie leert begrijpen, AI van Machine Learning en Deep Learning leert onderscheiden, en je Python programmeervaardigheden op maat voor AI-toepassingen ontwikkelt. Je leert de betekenis van versiebeheer in samenwerkingsprojecten met data te begrijpen. Je duikt in de wereld van AI prompting, bijvoorbeeld voor ChatGPT, en leert tekst genereren met behulp van AI-modellen. Daarnaast worden geavanceerde AI technieken en toepassingen en MLOps behandeld. Je verkrijgt een solide begrip van machine learning principes, inclusief begeleid, onbegeleid en reinforcement learning paradigma's. Je leert met data te werken en model selectie en evaluatie uit te voeren. Je zult data engineering en het gebruik van vooraf gebouwde AI API's van marktleiders verkennen en vaardigheden in tekst- en beeldgeneratie, deep learning, natuurlijke taalverwerking ontwikkelen. Je zult begrijpen hoe cloud computing de basis vormt voor AI-implementatie en verwerft vaardigheden in het gebruik van diverse cloudplatforms, om AI-modellen soepel te implementeren, terwijl je MLOps-praktijken integreert voor optimale modelprestaties en onderhoud. In het afsluitende project pas je je kennis toe om een real-world probleem op te lossen met AI. Ook netwerken en samenwerken is belangrijk. Je kunt je aansluiten bij AI- en technologiegemeenschappen, deelnemen aan forums, evenementen en meetups om te leren van anderen en mogelijkheden te ontdekken. Zoek naar kansen in stages, entry-level banen of projecten waar je jouw vaardigheden kunt toepassen en meer ervaring kunt opdoen. Bij Ironhack krijg je tot een jaar lang na je afstuderen loopbaanondersteuning met voorbereiding op het solliciteren en toegang tot 1-op-1 coaching voor een oefeninterview of het overwinnen van obstakels. Daarnaast kun je profiteren van levenslange toegang tot onze wereldwijde Slack-community, het studentenplatform en evenementen. Hoe ziet de toekomst van AI eruit? In de komende jaren zal de hand van technologie zich verder uitstrekken, zich verweven met de stof van ons dagelijks bestaan op manieren die voorheen alleen in sciencefiction leken te bestaan. AI zal als een onzichtbare, maar onmiskenbare kracht doordringen in verschillende sectoren. Dit zal niet alleen verandering brengen, maar ook vooruitgang: efficiëntieverbeteringen, datagedreven besluitvorming en gepersonaliseerde diensten zullen de norm worden. De drijvende kracht achter deze revolutie zal de voortdurende vooruitgang zijn in machine learning, waar geavanceerde algoritmen en modellen complexe problemen aangaan. Deze evolutie zal leiden tot verbeterde voorspellende capaciteiten, verfijnde natuurlijke taalverwerking en verbluffende vooruitgang in beeld- en patroonherkenning. Maar met deze technologische sprongen komen ook morele en regulerende vraagstukken. De schijnwerpers zullen gericht zijn op het bouwen van AI-systemen die niet alleen efficiënt zijn, maar ook eerlijk, transparant en verantwoordelijk handelen. Regels en richtlijnen zullen worden gesmeed om het gebruik van AI te sturen en te controleren. Terwijl deze veranderingen zich voltrekken, zal AI een beweging in onze arbeidswereld teweegbrengen. Banen zullen transformeren, sommige taken zullen geautomatiseerd worden, maar tegelijkertijd zullen nieuwe kansen ontstaan. De vraag naar vaardigheden op het gebied van AI, data-analyse en programmeren zal een vlucht nemen, waardoor een nieuwe arbeidsmarkt ontstaat. De toekomst van AI zal naar verwachting een combinatie zijn van technologische vooruitgang, ethische overwegingen en sociaal-economische impact, en zal waarschijnlijk veel aspecten van ons leven beïnvloeden en veranderen.

 • Hoeveel verdient een Junior Web Developer?

  Ironhack - 2021-02-17

  Web Development

  Alle Cursussen

  De keuze om een Web Development Cursus of Bootcamp te volgen en een nieuw vak te leren, gaat niet over één nacht ijs. Het is niet alleen een investering in jezelf, maar ook een financiële investering. Daarom is het ook belangrijk om te kijken naar het mogelijke salaris voor het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. De hoogte van het salaris van een startende developer of ontwikkelaar hangt van een aantal factoren af. Maar van welke factoren hangt het af? En hoeveel kan je uiteindelijk verdienen wanneer je aan de slag gaat als junior programmeur? In dit artikel leggen we deze punten uit. Ook geven we een aantal eenvoudige, maar vaak vergeten tips tijdens het sollicitatiegesprek. Gemiddeld salaris van een startende developer Met behulp van het Salariskompas van Intermediar.nl in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode is er naar salarissen gekeken. Het gemiddelde salaris van een startende mannelijke ontwikkelaar ligt tussen de €30.936 en €33.480 bruto per jaar. Dat komt neer op een bruto maandsalaris tussen de €2.578 en €2.790.* Helaas ligt het gemiddelde bruto jaarsalaris voor vrouwen nog steeds iets lager: tussen de €28.116 en €30.648. Het bruto loon per maand ligt dan tussen €2.343 en €2.554.* Maar zoals al eerder vermeld, hangt dit van een aantal zaken af. Je kunt zelf het Salariskompas gebruiken om te bekijken wat het marktconform salaris als startende ontwikkelaar zou zijn in de door jou gewenste organisatie, regio en branche. Welke factoren spelen een rol bij de hoogte van het salaris van een developer? Eerdere werkervaring Allereerst speelt eerdere werkervaring een rol bij hoeveel een programmeur verdient. Dat is normaal bij het zoeken naar een nieuwe baan, maar ook wanneer je een carrièreswitch wilt maken. In het geval van een ontwikkelaar is eerdere ervaring in het bedrijfsleven natuurlijk een voordeel. Zo is opgedane kennis als bijvoorbeeld digital marketeer, HR-adviseur of finance-medewerker een pluspunt. Soort bedrijf of organisatie waar je solliciteert Daarnaast is het soort bedrijf of organisatie van belang. Zo is het bekend dat het loon van een developer normaal gesproken wat hoger ligt in een corporate bedrijf of financiële institutie dan een start-up. Daarentegen kan je bij een start-up vaak sneller doorgroeien, wat ook een positief effect (normaal gesproken) op je salaris heeft. Maar het belangrijkste blijft dat je solliciteert bij het type bedrijf of organisatie dat bij jou past en dat jou leuk lijkt. Inzet tijdens de Web Development Bootcamp Als laatste is maximale inzet tijdens de cursus belangrijk. Uiteraard krijg je een persoonlijk certificaat na het succesvol afronden van de cursus. Maar hoeveel vaardigheden en kennis je uiteindelijk opdoet, ligt ook aan jezelf. Wanneer je besluit om extra uren te steken in bijvoorbeeld het leren van Node.js, maakt je dat een completere developer. Kortom, je wordt meer waard! Tips tijdens het solliciteren Alle genoemde factoren zijn van belang bij het starten van je carrière als ontwikkelaar. Maar misschien nog wel een belangrijker moment voor het salaris is hoe het sollicitatieproces en -gesprekken verlopen. Daarom hebben we een aantal nuttige tips voor je samengesteld. Sommige lijken vanzelfsprekend, maar zijn het zeker niet. 1) Kennis over het bedrijf Wanneer je de vraag krijgt wat je salarisverwachtingen voor een junior developer-functie zijn, is het handig om een aantal details van het bedrijf te weten. Zoek op wat het oorspronkelijk vestigingsland van het bedrijf is en hoeveel werknemers het heeft (op LinkedIn bijvoorbeeld). Dat wordt nog wel eens vergeten, maar het is belangrijke informatie. 2) Kennis over de sector Naast informatie over het bedrijf, is kennis over de respectievelijke sector of industrie ook belangrijk. Wanneer je weet in welke sector het bedrijf opereert, is het makkelijker om een schatting van het startsalaris te maken. Zo liggen de salarissen van een startende ontwikkelaar in de financiële sector vaak wat hoger. 3) Geef een salarisbereik Het kan voorkomen een interviewer je vraagt om een salarisindicatie en dat je het gevoel hebt dat dit noodzakelijk is. Geef in deze situaties altijd een salarisbereik, nooit een absoluut getal. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen: “Kijkend naar de vergelijkbare junior developer functies in de sector, ligt mijn verwachting tussen de X en X.” Ironhack helpt bij de zoektocht naar een baan Bij Ironhack kunnen we je altijd helpen bij het solliciteren naar een baan als junior full stack programmeur of front end ontwikkelaar. Dat doen we door middel van loopbaanondersteuning en persoonlijke Career Coaches. Ook kunnen we afgestudeerde Ironhackers na de bootcamp in contact te brengen met recruiters. Ben je ervan overtuigd dat je een developer worden? Bekijk dan vooral onze Web Development pagina voor meer informatie. Bron *Met behulp van het Salariskompas van Intermediair.nl in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit is er gekeken naar salarissen van mannelijke en vrouwelijke startende developers. Daarbij is er gekeken naar de startleeftijd van 23 én 33 jaar zonder enige werkervaring, een 40-urige werkweek en met mbo als hoogst voltooide opleiding. Verder zijn de volgende criteria gebruikt om gemiddelde salarissen in te zien: een lager kader/uitvoerend functieniveau, geen leidinggevend, geen budgetverantwoordelijkheid, werklocatie Utrecht, 51 tot 11 werknemers binnen het bedrijf en Automatisering / ICT als branche. De gemiddelde salarissen met de genoemde criteria zijn bekeken op 11 februari 2021.

 • Ironhack News

  Coderen kun je leren

  Whitney van der Zanden - 2023-04-13

  Amsterdam

  Zit je vast in je carrière en zoek je een efficiënte en betaalbare manier om je te laten omscholen tot een goedbetaald beroep mét baangarantie? Dan zit je goed in de IT-sector. Deze sector blijft groeien en naar verwachting wel met 4,5 procent dit jaar. De sector profiteert nog altijd van de tijdens de pandemie versnelde digitalisering. Het aanhoudende personeelstekort remt de groei af, terwijl de vraag naar IT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van IT-diensten en software-abonnementen, groot blijft. Dit is goed nieuws voor (aanstaande) IT’ers. Er zijn ontelbaar veel manieren om te leren programmeren als beginner. Er zijn opleidingen, online cursussen en zelfstudies. Je kunt dus ook zonder diploma aan de slag. Hierbij geldt over het algemeen wel: hoe hoger je opleiding, hoe beter je baankansen zijn en hoe hoger je salaris is. Het is dus zaak de opleiding of cursus te kiezen die het minst lang duurt en het meest betaalbaar is, waarmee je snel een goedbetaalde baan vindt. Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Hoe lang het duurt om programmeur te worden, verschilt van persoon tot persoon en hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld of je al kennis hebt van programmeertalen en het aantal uren dat je per week hiervoor vrij kunt maken. Er is geen vooropleiding nodig om je te laten omscholen. Om programmeur te worden volg je bijvoorbeeld een opleiding Informatica op MBO-, HBO- of WO-niveau. Het volgen van een bachelor duurt gemiddeld 3 jaar. Dit is echter geen vereiste, want er zijn ook cursussen of trainingen die volstaan. Je laten omscholen kan zowel voltijd als deeltijd, dus je kunt ook werkend leren en naast je huidige baan aan de slag. Natuurlijk geldt: hoe meer tijd je er per week aan kunt besteden, hoe korter de duur van het proces. De duur hangt ook af van wat voor type programmeur je wil worden. Er zijn verschillende soorten programmeurs, waaronder front-end, back-end en full-stack ontwikkelaars. Front-end ontwikkelaars richten zich op de visuele aspecten van een website of applicatie, terwijl back-end ontwikkelaars zich concentreren op de achterliggende systemen die nodig zijn om de applicatie te laten werken. Full-stack ontwikkelaars zijn bedreven in beide aspecten van ontwikkeling. Zo duurt de cursus om full-stack programmeur te worden wat langer en om front-end of back-end programmeur te worden wat minder lang. Iemand kan zich bijvoorbeeld na 210 uur een junior back-end developer noemen als diegene 20 uur per week voor 14 weken studeert. Ongeacht het soort programmeur dat je wil worden, kunnen deze opleidingen enkele maanden tot enkele jaren duren, afhankelijk van het niveau. Het is in elk geval belangrijk dat je een opleiding volgt die flexibel is en continu wordt aangepast, omdat de sector zich razendsnel ontwikkelt. De meeste omscholers vinden na een studie van vier maanden al binnen drie maanden een baan in de IT, blijkt uit onderzoek van TechMeUp, partner van Ironhack. Dit is te verklaren door de alsmaar groeiende kloof tussen vraag naar en aanbod van IT'ers. Welke financieringsopties zijn er? Uit het onderzoek van TechMeUp bleek ook dat zonder een studievoorschot ruim driekwart van de respondenten geen IT-studie zou zijn gaan volgen, omdat dit voor hen financieel niet haalbaar zou zijn. En dat is begrijpelijk, want of je nu een opleiding, cursus of training volgt, het vergt een (financiële) investering om je te laten omscholen tot programmeur. Het is wel een slimme investering, gezien de baankansen en het goede salaris. Als je in Nederland woont, kun je gelukkig profiteren van verschillende subsidies voor opleiding en scholing. Regionaal mobiliteitsteam Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je in Nederland woont, een geldig BSN-nummer hebt en je je werk of inkomen kwijt bent of dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn. Ze helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. Als je je wil laten omscholen tot ICT’er, kom je in aanmerking voor 5000 euro subsidie. STAP budget Het STAP-budget staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie en is een persoonlijk opleidingsbudget voor alle Nederlanders boven de 18 jaar. Je kunt een vergoeding van maximaal 1.000 euro per jaar aanvragen om te gebruiken voor omscholing. Het budget is beperkt per keer, de eerstvolgende aanvraag mogelijkheid is op 1 mei 2023 om 10:00 uur. TechMeUp TechMeUp is een opleidingsfonds dat studievoorschotten verstrekt aan mensen die zich willen omscholen naar de ICT. Het geld mag zowel voor de opleiding als voor leefkosten, zoals kinderopvang, worden gebruikt. Je betaalt het maandelijks in delen terug, vanaf het moment dat je een baan hebt gevonden. Hierbij betaal je geen rente over het geleende bedrag. TechMeUp is één van de partners van Ironhack en één van de eerste 5 scholen sinds de lancering in 2020. UWV Scholingsbudget Het UWV biedt verschillende scholings- en omscholingsmogelijkheden aan voor mensen met een WW- of WIA-uitkering, die willen overstappen naar een krapteberoep. Het UWV heeft banen binnen de IT-sector aangemerkt als krapteberoepen, omdat er veel vraag is naar personeel. Het budget bedraagt 5000 euro. Dit budget is niet beschikbaar voor werkenden, zoals het STAP-budget dat wel is. Wat zijn de baankansen? Als omscholing naar de IT-branche overweegt, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen met baangarantie. Zo grijpen bedrijven verschillende manieren aan om toch aan geschikt personeel te komen, zoals samenwerkingen met onderwijsinstellingen. Zoals eerder genoemd, vinden de meeste omscholers na hun studie al binnen drie maanden een baan in de IT. Over het algemeen geldt dat het krijgen van een baan makkelijker gaat met een erkend diploma, maar dit is lang niet altijd meer zo. Dit komt vooral door het tekort aan IT’ers. Is dit een goedbetaald beroep? Het salaris van een programmeur hangt af van verschillende factoren, waaronder de programmeertaal en technologieën die worden gebruikt, de ervaring van de programmeur en de locatie van de werkgever. Een developer in Nederland verdient gemiddeld tussen de 2.865 en 3.870 bruto per maand. Over het algemeen verdien je meer met een hoger gewaardeerd diploma: universitair geschoolden verdienden het eerste kwartaal van 2018 3.702 euro, HBO-gediplomeerden 3.587 euro en MBO-gediplomeerden 3.380 euro. In de regel zijn de salarissen in de IT-branche hoog en blijft de vraag naar programmeurs toenemen. Mensen uit ondervertegenwoordigde groepen die zich laten omscholen tot IT'er, verdienen na hun opleiding gemiddeld 211 procent meer dan voorheen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Van bijstand naar baan in tech’, van opleidingsfonds TechMeUp. Gemiddeld stijgt het maandelijks netto inkomen na de omscholing van 1.375 euro naar 2.901 euro . Ironhack biedt een intensieve cursus Web Development van 9 weken fulltime of 24 weken parttime, waarin full-stack web development wordt onderwezen. Het volgen van deze cursus is zowel fysiek als remote mogelijk. Er gaat slechts een week van toelatings- en sollicitatieprocedures aan vooraf. Je bouwt al aan je portfolio tijdens het bootcamp. Elke cursus komt met een Career Services Program met persoonlijke begeleiding en focus op arbeidsbemiddeling. Dit programma heeft een plaatsingspercentage van 88%. Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Want: eens een Ironhacker, altijd een Ironhacker.

 • De verschillen tussen HTML, CSS en Javascript (en enkele goede tips om je eerste website te bouwen!)

  Ironhack - 2021-07-30

  Web Development

  UX/UI Design

  Heb je ooit geknikt om te bevestigen dat je iets begrijpt, maar stiekem begreep je het niet? En dan denk je, OMG, waarom deed ik dat? En vervolgens wordt er een vraag gesteld over hetgeen waarvan je zei dat je het wist , of erger nog, je krijgt een taak toegewezen om hetgeen te doen waarvan je zei dat je het wist. Nachtmerrie! Nou, gelukkig voor jou, als je verder leest, heb je dat probleem niet als het gaat om CSS, HTML en Javascript. Maar misschien zul je het nog steeds doen in andere aspecten van je leven, zoals proberen indruk te maken op iemand tijdens een date. Jij: "o ja, ik houd van die band" - *googelt de band in de badkamer* (trouwens, daar moet je echt mee ophouden), maar ach, één ding tegelijk, we zijn ook maar mensen ;). Hoe dan ook, laten we er niet omheen draaien. Als je hebt gespeeld met het idee om je eigen website te bouwen of ooit die van iemand anders hebt moeten beheren, ben je waarschijnlijk HTML, CSS en Javascript tegengekomen. Dit zijn de drie belangrijkste bouwstenen van elke website of webpagina. Ze werken samen, maar, zoals we zullen uitleggen, spelen ze allemaal een eigen rol als het gaat om codering en het maken van websites. Wat is HTML? Misschien heb je ooit op het kleine HTML-pictogram (</>) geklikt en een heleboel wat leek op willekeurige, verwarrende tekst en symbolen gezien, waar je je te pletter van schrok en die je het gevoel gaven dat je in een lowbudgetversie van The Matrix was gestapt en dat je een paar keer op Esc hebt gedrukt in de hoop dat het wegging? En dat je bad dat je niets had verprutst? Dat, mijn vriend, is de wereld van HTML; we beloven dat het niet zo eng of zelfs verwarrend is als het lijkt. Als je het eenmaal gaat begrijpen, is het een andere taal of wereld die je gaat waarderen en waar je misschien zelfs van gaat houden. Laten we beginnen met waar HTML voor staat; het is de afkorting voor Hypertext Markup Language. Hypertext is in wezen de "structurele tekst" en een opmaaktaal. Het is een speciale "taal" of "inhoud" die computers begrijpen , die oorspronkelijk is ontworpen om webpagina's te beschrijven en de inhoud interactief te maken; beschouw het als het skelet van een website. HTML werd in 1989 uitgebracht als een officiële publicatietaal van het world wide web en is de eerste bouwsteen voor het maken van webpagina's. Er zijn drie hoofdelementen van HTML: tags, elementen en attributen, en de meest recente versie is HTML5. HTML5 heeft nog alle originele kenmerken van het reguliere HTML, maar is dynamischer, bevat veel minder code en stelt je toch in staat om in een mum van tijd iets briljants te bouwen! Wat is CSS? CSS is twee cruciale dingen. Het is een moordwijf van een alternatieve rockband uit de jaren 2000 waarvan we je sterk aanraden om er een oogje op te hebben! Maar CSS, voor het doel van dit artikel en jouw kennis, is ook een essentiële bouwsteen voor het coderen van je website! CSS staat in de techwereld dus voor Cascade Styling Sheets (hoe gaaf is dat?!). Zoals de naam al doet vermoeden, bepaalt CSS het uiterlijk en de stijl van je website. Het helpt bij het bepalen van: kleur, lettertypen, positionering van bepaalde elementen en zelfs een klein beetje animatie. Dit betekent dat CSS een vrij belangrijk deel van je website vormt, namelijk de visuele elementen en esthetiek. CSS volgde HTML om websites er mooier uit te laten zien, en inderdaad deed het dat, anders zouden websites er allemaal hetzelfde uitzien, zwart en wit, wat hyperlink-blauw en soms een nieuw Romeins lettertype (SAAI!). Dus als HTML het skelet is, is CSS de huid, ogen, haar, neus en voeten van een website die deze uniek en herkenbaar maakt. Dus hoewel HTML en CSS goed samenwerken, zijn het behoorlijk verschillende talen. En als je ze allebei leert, kun je ze ook afzonderlijk gebruiken, omdat ze allebei een groot aantal verschillende toepassingen hebben! Je kan je op deze twee concentreren en GRATIS een website bouwen met onze expert Uros Cirkovic in slechts 60 minuten. Klinkt best goed, een beetje té goed, maar we beloven dat er geen verborgen verrassingen zijn, alleen uitstekende kennis, en aan het einde ervan heb je je eigen website. Geïnteresseerd? Bekijk " Hoe een website te bouwen met HTML en CSS in 60 min ". Oké, we zijn er bijna... Wat is Javascript? Hier gaat het een beetje ingewikkelder worden. Javascript is aanwezig op bijna elke functionele website en zorgt ervoor dat websites dynamisch en interactief zijn. Het is de taal die webontwikkelaars gebruiken om websites te maken die reageren op de opdrachten en bewegingen van de gebruiker. En Javascript kan je zelfs het vermogen geven om de HTML en CSS op een website te wijzigen. Het is als de poppenspeler. Met Javascript kan je bijvoorbeeld het volgende doen: Speel een voorproefje af wanneer je cursor over een video beweegt Speel een animatie af wanneer je naar beneden scrolt Een menu laten verschijnen wanneer je op een knop op het toetsenbord drukt Sneltoetsen maken voor je site Maak een bewegende fotogalerij zodat gebruikers tussen dia's kunnen wisselen En de lijst gaat maar door... Hoe werken deze drie samen? Een kort voorbeeld: als je een online modewinkel hebt en het eerste wat men op je website krijgt is een pop-up "10% korting als je je vandaag aanmeldt", dan is dat Javascript. De prijs, maten, beschrijving, afbeeldingen van items, enzovoorts doet HTML. En CSS is hoe jouw online winkel eruitziet: de kleuren, het lettertype, de afbeeldingsgrootte, panelen en meer. Nu je het verschil weet tussen HTML, CSS en Javascript en hoe ze elkaar versterken, hebben we enkele essentiële tips om te beginnen met het plannen van je website. En onthoud, dit is een proces waar je echt van kunt genieten! 8 tips die je moet volgen om een geheel nieuwe website te bouwen: 1. Kies! Kies wat je wilt toepassen zoals het schrijven van: een cv, portfolio of landingspagina over een bepaald serviceaanbod. 2. Wil je je alsjeblieft niet focussen op hoe het er in dit stadium uitziet? Laat die stress maar weg! Je zal je website binnenkort snel "opleuken", maar je hoeft in dit stadium alleen nog maar de structuur en inhoud op orde te krijgen. 3. Schets je concept! Er is een reden voor het woord concept; het is een ruwe uitwerking van je briljante idee dat binnenkort tot volle wasdom zal komen. Zie het als een ruwe diamant die binnenkort gepolijst wordt. 4. Denk aan de structuur Je kunt voor inspiratie altijd naar andere websites kijken die je leuk vindt, maar je houdt het in het begin eenvoudig. Bedenk bijvoorbeeld waar je de hoofdnavigatie wilt hebben en wat je in de voettekst wilt. Eerlijk gezegd, velen van ons ontwikkelaars pakken gewoon pen en papier en tekenen snel iets om ons de basislayout voor te stellen (velen van ons tekenen nog steeds slechter dan 7-jarigen, dus verwacht geen meesterwerk; je hebt dat hier niet nodig). 5. Oefen je vaardigheden als tekstschrijver Je kunt op dit moment wat opvullende dummytekst toevoegen, maar als je creatieve ingevingen krijgt, schrijf ze dan grofweg op. Dit voorkomt dat je overnieuw moet beginnen, aangezien je tekst dan al een eind klaar is. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om je portfolio te oefenen, denk dan eens na over wat je doet, wie je bent, de vakgebieden waarin je werkt en je werk- en opleidingservaring. 6. Controleer vooraf enkele ontwerpvoorbeelden. Doe wat onderzoek voor inspiratie . Als het op CSS aankomt, moet je nadenken over het ontwerp zelf, zoals breedte, hoogte, marge, opvulling, positie, achtergrondkleur, lettergrootte, enz. Dus we raden je aan om een aantal websites te bezoeken die je leuk vindt om als referentiepunt of maatstaf te dienen zodat je een duidelijker concept voor ogen hebt. 7. Doe het door ons webinar te bekijken :) Laat ons je helpen! Vertrouw ons, het is veel gemakkelijker en we zijn echt vriendelijk :). We zijn er dus van overtuigd dat de leerervaring leuk en gemakkelijk zal zijn, in plaats van dat je alles zelf moet lezen en uit moet proberen. Ons webinar is bijna een privéles en je bent in slechts 60 minuten klaar! Dus klik hier om het te beleven! 8. Feestje! Yes! Het is je gelukt! Hoe het er ook uitziet, je hebt een grote stap voorwaarts gemaakt! Dus om het proces aangenamer te maken, wordt het tijd dat je het viert! Glaasje wijn? In je kamer swingen op je favoriete liedje? Iemand van wie je houdt knuffelen? Wat het ook is, we moedigen het ten zeerste aan! Dus nu je dit artikel hebt gelezen en het een en ander weet over het helemaal opnieuw bouwen van een website, denk je misschien: "Dit is interessant", "Ik vind dit leuk", "Ik zou dit als baan kunnen doen". Denk aan al het feestvieren dat je gaat doen. Maar alle gekheid op een stokje, je kunt hier een serieuze carrière van maken en een totale pro worden (geloof ons maar, er zal veel vraag naar je zijn!). Dus als je groot droomt en een meester in webontwikkeling wilt worden, check dan onze bootcamps hier !

 • 6 minutes

  Dus je hebt op je werk een fout gemaakt ... Wat nu?

  Ironhack - 2022-11-15

  Carrières

  Fouten worden gemaakt, de hele tijd . Dus waarom voelt het zo verschrikkelijk? Moet het echt zo zijn? Hier is een minigids om onder je fouten uit te komen en er zelfs iets van te maken. Je zult zien dat je zonder kleerscheuren een fout kunt overleven en zelfs nog iets van kan opsteken voor je werk. Laten we beginnen. Je hebt net je eerste fout gemaakt! Wat nu? Het pakket is net aangekomen. Je maakt het gehaast open, benieuwd naar de mooie mokken en waterflessen met het bedrijfslogo voor de nieuwe medewerkers. En dan besef je dat je vergeten bent het nieuwe logo en de kleur voor de rebranding naar de drukker te sturen. Er zijn 500 artikelen, de rest van het jaarbudget is op en je moet je baas over de fout inlichten. Je staat op het punt om flauw te vallen, je zweet heftig en je kunt geen woord uitbrengen. Wat moet je doen? Bij de koffieautomaat vertel je je verhaal aan je collega-ontwikkelaar. Zij vertelt je dat ze een coderingsfout heeft gemaakt die de JavaScript-infrastructuur van een van jullie klanten heeft beschadigd, die daar nog niet van op de hoogte is, en dat ze haar fout niet kan herstellen. Jullie begrijpen beide dat fouten (zelfs fouten met ernstige gevolgen) door iedereen kunnen worden gemaakt. Echt door iedereen! Je relativeert het door jezelf te zeggen dat je niet in een ziekenhuis of in een koelruimte van een kerncentrale werkt. Een stapje terug zetten en rustig blijven is de eerste stap om met een fout om te gaan , hoe groot of klein ook. Haal diep adem en zet je brein in de oplossingsmodus . Wat kunt je doen om het probleem op te lossen? Als je je fout toegeeft en tegelijkertijd met een oplossing komt, zal je baas het je niet lang kwalijk nemen. Waarom je je fouten niet moet verzwijgen Bekennen of niet bekennen, dat is de kwestie ... Dit Shakespeareaanse dilemma is eigenlijk helemaal geen dilemma. Net als een boemerang kan je kleine of grote leugen terugkomen als je je blunder verbergt. Je zult leven met een zwaard van Damokles dat boven je hoofd hangt, en dat wil je toch zeker niet? Verzamel daarom de moed om je bazen alles te vertellen. Hoe verwoord je het op de meest geschikte manier? - Leg het duidelijk uit en vraag om hulp. ➤ "Ik heb een fout gemaakt en ik wil je er graag over vertellen, zodat je ervan afweet en we het samen kunnen oplossen. - Zeg dat je met zowel het probleem als de oplossing komt. ➤ "Het is gênant, maar ik ga je twee manieren vertellen die ik heb bedacht om mijn fout te herstellen." - Vat de fout samen. ➤ "Kortom, ik... het had als gevolg dat ..., enz". - Leg het beknopt, maar nauwkeurig uit en noem alleen de belangrijke details. - Stel de oplossing(en) die je hebt bedacht voor. Wees nederig en kalm, en luister naar de reactie van je baas. Je kunt zeggen dat je er spijt van hebt of uitleggen hoe de fout heeft kunnen gebeuren, zonder te hard te proberen je naam te zuiveren of het te rechtvaardigen. Met deze houding kun je zeker op meer begrip van je baas rekenen! Bij een goed bedrijf mag je fouten maken Goede bedrijven en goede leiders weten dat fouten onderdeel uitmaken van het proces. Maar er zijn grenzen en je moet op de juiste manier fouten maken ... Hier zijn drie tips die je helpen om fouten te maken in stijl en optimaal van je fouten te profiteren (voor jezelf en voor anderen). Geef je fout toe De stress van ongelijk hebben kan ertoe leiden dat we defensief worden, onszelf proberen te rechtvaardigen of zelfs ontrouw of agressief worden. Vermijd deze veelvoorkomende trekjes en neem je fouten met een heldere geest en kalme houding op je. Deze volwassen houding maakt je tot een veel betrouwbaardere professional. Je bazen zullen ook meer gerustgesteld zijn als ze zien dat je verantwoordelijkheid neemt en je hoofd koel houdt. Dit is een veel beter uitgangspunt voor de discussie die je zult voeren over hoe je het probleem gaat oplossen. 2. Maak geen twee keer dezelfde fout De sleutel tot het succesvol maken van fouten is om te laten dat je ervan leert. Een van mijn bazen zei vaak dat ik zoveel fouten kon maken als ik wilde, maar nooit op dezelfde wijze. En hij had gelijk. Vergissen is menselijk en sommige fouten zijn niet te vermijden. Wat belangrijk is, is dat we snappen hoe ze konden gebeuren en waarom, zodat we ze geen tweede keer maken. Als we de twee voorbeelden aan het begin van dit artikel nemen, zal het opstellen van een checklist alvorens een opdracht naar de drukker te sturen, ervoor zorgen dat de grafische elementen de volgende keer niet worden vergeten. Ook kan de ontwikkelaar op ervaren collega's vertrouwen om de bug bij de klant op te lossen en een team samenstellen om ervoor te zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt. Hier zijn drie beproefde tips om aan te tonen dat je van je fouten leert: - Verander het proces dat ertoe heeft geleid dat je een fout hebt gemaakt om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. - Train jezelf op datgene waar je geen raad mee wist en waardoor je in de fout ging. - Deel de redenen voor de fout met je collega's om anderen te helpen dezelfde ongelukkige situatie te vermijden! 3. Voer een autopsie uit Sterker nog, delen wat je hebt geleerd door fouten te maken is belangrijk op bedrijfsniveau. Het doet een aantal dingen: - Maak aan iedereen duidelijk hoe de fout is gebeurd. Was het vermoeidheid? Was het een ogenblik van onoplettendheid? Waren de bedrijfsgegevens onduidelijk? - Laat het team een plan opstellen om ervoor te zorgen dat de fout in de toekomst niet nogmaals wordt gemaakt. Er zijn een aantal manieren om dat te doen: - Eenvoudigweg een mededeling per e-mail sturen of op een social netwerkkanaal van het bedrijf (Slack ...) plaatsen - In de interne bedrijfsdocumentatie, bijvoorbeeld door een subpagina met ideeën voor het project aan te maken. - Bij een vergadering, waar je even de tijd krijgt om het onderwerp te bespreken. - Door een miniconferentie te houden in het bijzijn van collega's tijdens de lunchpauze, als het echt een grote fout was. Praten over je fout met je team of zelfs het complete bedrijf is de eerste keer overweldigend. Maar het zijn de professionals met de meeste ervaring die het het beste doen. Daarom is het zonder meer een teken van doorgewinterde professionaliteit. En als je onze lange ervaring met knoeiers op het werk kunt geloven, zal het je op den duur alleen maar meer respect opleveren. In een notendop Het is een beetje een vicieuze cirkel ... We maken meer fouten als we op het werk gestrest zijn, maar het toegeven ervan legt veel druk op ons. Het toegeven van fouten is de beste oplossing om een bedrijfsklimaat met meer rust te bevorderen. We hopen dat deze tips je helpen groeien in de manier waarop je met grote en kleine fouten omgaat.

 • 5 minutes

  ChatGPT voor web developers

  Juliette Erath - 2023-02-21

  Web Development

  Ongetwijfeld heb je al een keer gehoord van ChatGPT en daar is een reden voor: deze door kunstmatige intelligentie aangestuurde chatbot is ontwikkeld door OpenAI en baseert op het taalmodel van de Generative Pretrained Transformer, waarbij gebruik wordt gemaakt van deep learning-technieken om gebruikers te voorzien van mensachtige antwoorden op de tekst die ze invoeren. De eind november 2022 gelanceerde ChatGPT heeft het internet op zijn kop gezet en veel discussies losgemaakt over de toekomst van soortgelijke AI-tools. ChatGPT zal de wereld op verschillende manieren revolutioneren: Klantenservice: ChatGPT kan klanten van gepersonaliseerde en nauwkeurige informatie voorzien over hun bestelling, verzoek en meer. Onderzoek : ChatGPT kan gebruikers razendsnel de exacte informatie geven die ze zoeken. Ideeën creëren : ChatGPT kan ontwerpers inspiratie geven voor kunstwerken, recepten, verjaardagscadeaus en meer. Ouders : ChatGPT kan een schema voor taken schrijven, vakanties plannen en opvoedtips geven. Codering : ChatGPT kan developers helpen met hun kennis van talen als Python, JavaScript en Ruby. Zoals bij elke nieuwe tool en vooral bij een die zo revolutionair is, zijn er een aantal nadelen en het is belangrijk die te herkennen; De feitelijke nauwkeurigheid van ChatGPT is niet 100% en de tool kan soms niet met alle potentiële gebruikers tegelijk overweg. Maar het gebruik ervan fascineert ons en de manier waarop het ons en in het bijzonder web developers ten goede kan komen. Zie hier een aantal aspecten die ChatGPT onderscheiden van soortgelijke tools: De tool onthoudt voorgaande inputs van dezelfde sessie, waardoor deze in toenemende mate kan worden gepersonaliseerd naarmate de sessie vordert. Het kan helpen schadelijke of bedrieglijke antwoorden te verwijderen, en moderne opvattingen over historische gebeurtenissen toevoegen. De reacties zijn gedetailleerd en mensachtig. Laten we eens kijken naar een aantal toepassingen van deze tool in web development. ChatGPT voor web development Een van de meest bekende toepassingen van ChatGPT is het schrijven van code en de kennis van programmeertalen . Afgezien van zijn kennis van programmeertalen, kan ChatGPT helpen met debuggen, het samenvatten van informatie, en bij de probleemoplossing. Deze verregaande tool kan met slechts één verzoek code schrijven en een website bouwen, in het bijzonder bedreven vanuit de backend. Er zijn natuurlijk nog wel enkele functionaliteiten die menselijke kennis vereisen, maar dit is nog maar het begin. In tegenstelling tot andere eerdere versies van GPT kan ChatGPT fouten erkennen, conversatiegericht antwoorden en vervolgvragen beantwoorden met behulp van eerder in de sessie ingevoerde informatie, onnauwkeurigheden tegengaan en de antwoorden controleren. Je hebt op het internet waarschijnlijk al een paar doemscenario's gezien die de verdwijning van webdevelopers voorspellen, maar de waarheid is dat er geen reden is om je zorgen te maken. De ontwikkeling van hooggekwalificeerde AI-tools zal juist voordelig zijn voor web developers. En dit is waarom: Vooralsnog zijn de coderingscapaciteiten van ChatGPT beperkt tot basiscodering en kan de tool niet overweg met de complexe codering die bijvoorbeeld bankapplicaties of websites vereisen. Dit betekent dat ChatGPT in staat is om de basiscodering te verzorgen die softwareontwikkelaars in hun slaap zouden kunnen maken en dat zij zich in plaats daarvan kunnen richten op meer complexe taken. Aangezien de code van ChatGPT wordt gebaseerd op eerder geziene code, kan het geen foutloze, veilige, onderhoudsvriendelijke en goed gedocumenteerde code beloven. De taak van web developers is niet alleen het coderen; zij moeten de structuur van een programma opbouwen, wijzigingen aanbrengen, rekening houden met verzoeken en exact genereren wat nodig is. Een toekomst waarin ChatGPT dit allemaal kan is nog ver weg. ChatGPT zou kunnen leiden tot nieuwe functies , zoals AI-experts. ChatGPT zal, zelfs als het wordt uitgebreid en verbeterd, een vaardigheid en hulpmiddel voor webdevelopers zijn om onder de knie te krijgen, zodat ze zich meer kunnen concentreren op complexere taken. ChatGPT-suggesties voor web development Als je de kracht van ChatGPT in je voordeel wilt gebruiken, ben je op het goede adres. Laten we onze suggesties in een paar categorieën indelen: verzoeken, advies en vragen. Verzoeken voor ChatGPT Maak een website voor een lokaal festival met behulp van JavaScript. Ga door met het typen van deze code (voer de code in). Zoek in deze code naar bugs (voer de code in). Zoek fouten in deze code (voer de code in). Noem 5 redenen om JavaScript te gebruiken. Advies voor ChatGPT Noem het belangrijkste onderdeel van web development. Welke code werkt het best voor dit soort website? Geef me ideeën over het ontwerp van een website. Vragen voor ChatGPT Wat zijn de beste praktijken voor web design? Hoe kan ik (voeg hier een ontwerpaspect toe)? Hoe kan ik de bugs in deze code corrigeren? Op welke factoren moet ik letten bij het schrijven van code met Python? De toekomst van web development met ChatGPT De revolutionaire technologie van ChatGPT heeft tot heel wat commotie geleid. Hoewel de tool krachtig lijkt en praktisch alles aan lijkt te kunnen, moeten we het volgende in gedachten houden: De outputs van ChatGPT moeten worden beperkt tot begeleiding en advies en mogen niet als feit worden beschouwd. Als je ChatGPT vraagt code voor je te schrijven, gebruik die code dan alleen als referentie, niet als iets om te kopiëren en in je werk te plakken. Ook als je vrijwel iedereen op internet ziet genieten van ChatGPT, dan nog betekent het ongelooflijk krachtige aanbod van de tool dat het in professionele omgevingen alleen mag worden gebruikt door experts die weten wat ze doen. ChatGPT is in staat om de basis te verwerken, maar dat wil niet zeggen dat kennis niet belangrijk is; nieuwe programmeurs kunnen geneigd zijn ChatGPT te gebruiken voor de basis, maar web development bouwt voort op eerder opgedane kennis en misbruik hiervan kan een ernstige kennishiaat opleveren. Onthoud dat ook als de technologie wordt uitgebreid en zich verder ontwikkelt, zij nooit in staat zal zijn voor zichzelf te denken, complexe menselijke emoties te begrijpen, je persoonlijke ervaringen en situaties te doorgronden, of je bedrijfscontext te begrijpen. ChatGPT is een fantastisch hulpmiddel voor web developers dat hen in staat zal stellen meer vooruitgang te boeken en meer tijd te besteden aan complexe zaken, maar net als elke nieuwe technologie moet de tool binnen bepaalde grenzen en voorzichtig worden gebruikt totdat de technologie ervan volledig wordt begrepen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in web development , wees dan niet bang! Je baan is veilig.

 • 7 minutes

  Google Bard: Wat betekent het voor jou

  Ironhack - 2023-06-02

  Data Analytics

  Iedereen heeft gehoord van ChatGPT, maar dat is zeker niet de enige optie als het gaat om gratis, publiekelijk toegankelijke, generatieve, grote taalmodellen . Wij denken dat, als je in tech werkt, je zeker het gebruik van Google Bard moet overwegen, vooral nu ze het platform hebben geüpdatet om code te kunnen genereren. Maar dat is niet het enige wat het kan doen; de Google Bard AI integreert direct met veel andere Google-services, zodat je direct code kunt exporteren in Colab, een samenvatting kunt exporteren naar Docs en zelfs een verzoek kunt versturen naar gmail. Hoe krijg je toegang tot Google Bard Laten we bij het begin beginnen! Voor je Google Bard kunt gebruiken, moet je voldoen aan drie basisvereisten: Je moet een persoonlijke Google-account hebben. Je moet 18 jaar of ouder zijn. Je moet Chrome, Safari, Firefox, Opera of Edgium gebruiken. Als je voldoet aan alle drie de voorwaarden, ga je gewoon naar https:/bard.google.com en klik je op "Aanmelden" in de rechter bovenhoek. Eerder dit jaar was er een wachtlijst om Bard te kunnen gebruiken, maar de laatste tijd hebben we dat niet meer meegemaakt. Maar je hoeft je geen zorgen te maken als je op de wachtlijst komt, naar onze ervaring krijg je in de volgende 2-3 dagen toegang. Als je niet voldoet aan alle vereisten, is er nog steeds een mogelijkheid om Google Bard te gebruiken. Laten we eens naar de oplossingen kijken: Als je nog geen persoonlijke Google-account hebt ( waar heb je al die tijd gezeten?! ), kun je er nu gelijk een aanmaken door op deze link te klikken. Als je nog geen 18 jaar oud bent, heb je helaas pech. Je kunt Google Bard niet gebruiken met een Google-account die wordt beheerd met Family Link of met een Google Workspace for Education-account die aangeeft dat je jonger bent dan 18. Dit is een strikte vereiste en ze maken geen uitzonderingen. Als je normaal gesproken geen Chromium-powered browser (of Safari) gebruikt, geeft Google je geen toegang tot Bard. Net als Microsoft met hun AI-powered Bing willen deze bedrijven dat je hun eigen software gebruikt om toegang te krijgen tot 'experimentele' functies. Gelukkig zijn browsers supereenvoudig te downloaden en, in geval van twijfel, download Firefox. Wat is Google Bard? Nu je weet hoe je toegang moet krijgen tot Google Bard, weten we zeker dat je volgende vraag is: "Wat betekent Bard, Google ?" Nou, we zijn er om alle vragen te beantwoorden, het maakt niet uit hoe groot of klein die zijn. Google publiceert meestal niet waarom het bepaalde producten bepaalde namen geeft, en dat is deze keer zeker niet anders, maar we willen een poging wagen. Een bard is een (oud-Engels) woord voor een dichter of verhalenverteller; iemand die kunst maakt met taal. Aangezien Google Bard een generatief, groot taalmodel is , is de naam "Bard" een woordgrapje voor het feit dat deze software reacties creëert met natuurlijk taalgebruik. Google Bard in vergelijking met ChatGPT Er zijn twee grote spelers op het gebied van generatieve taalmodellen: ChatGPT by OpenAI en Bard by Google. Maar wacht eens even, we weten wat je denkt. Hoe staat het met AI-powered Microsoft Bing? Is dat niet ook een chatbot die heel veel lijkt op Google Bard? Dat klopt, je hebt gelijk. Ze zijn gelijkwaardig, maar AI-powered Microsoft Bing maakt gebruik van ChatGPT 4.0. Google Bard en ChatGPT hebben veel overeenkomsten: het zijn allebei generatieve grote taalmodellen en ze kunnen worden gebruikt om dezelfde dingen te doen, van eenvoudige chatbot-achtige taken tot meer complexe taken zoals het genereren van code. Dit zijn de overeenkomsten van de twee producten: Bard: Werd gecreëerd door Google Gebruikt het Language Model for Dialogue Applications (LaMBDA) Gebruikt bronnen zoals Common Crawl, artikelen, boeken, Wikipedia en realtime zoekopdrachten Is gratis ChatGPT: Werd gecreëerd door OpenAI Gebruikt het Generative Pre-Trained Transformer (GPT)-model Gebruik bronnen zoals Common Crawl, artikelen, boeken, Wikipedia en realtime zoekopdrachten (alleen beschikbaar op GPT-4, waarvoor moet worden betaald). GPT-3.5 is gratis, maar om GPT-4 te gebruiken moet je betalen. Hoewel Bard na ChatGPT werd gereleased, heeft Google veel ervaring met het verwerken van natuurlijk taalgebruik door het verbeteren van Google Search en Google Assistant. In feite heeft Google Research de neurale netwerkarchitectuur die wordt gebruikt door veel taalmodellen, waaronder GPT 3.5 en GPT 4, uitgevonden en open-source gemaakt. Hoe je Google Bard AI kunt gebruiken Nu we weten wat Google Bard is en waar we er toegang toe kunnen krijgen, moeten we waarschijnlijk de volgende vraag aanpakken: " Nou ,hoe gebruik ik Google Bard ?!" Je hebt geluk. Er is geen foute of goede manier om producten zoals Bard te gebruiken. Het is een taalmodel dat is gebouwd om menselijke gesprekken te voeren; als je het een taak in woorden kunt geven, kan het dat waarschijnlijk doen (of je ten minste helpen dat zelf te doen). Maar weten dat dit wel heel breed is. Het is waarschijnlijk beter te begrijpen als we de dingen die Bard kan doen, opsplitsen in drie categorieën: verklarend, conversationeel en creatief . We geven een korte uitleg van elke categorie en een voorbeeldvraag of -taak met een fragment van het antwoord van Bard. Verklarend : Bard kan allerlei dingen uitleggen, van het geven van de definitie van een woord tot het beantwoorden van uitdagende en open vragen over het leven of het universum. V: "Wie heeft de Mona Lisa geschilderd?" A: "De Mona Lisa werd geschilderd door Leonardo da Vinci, een Italiaanse homo universalis uit de Hoogrenaissance, die actief was als schilder, tekenaar, ingenieur, wetenschapper, theoreticus, beeldhouwer en architect." Conversationeel : Bard kan een gesprek aangaan met je over vrijwel elk onderwerp. Het onthoudt je reacties en zal je versteld doen staan over hoe het complexe onderwerpen zorgvuldig kan aanpakken. V: "Je bent een webdeveloper die naar de 18e eeuw is geteleporteerd. Wat is het eerste dat je zou doen?" A: "[Het] eerste dat ik zou doen is proberen om een manier te vinden om te communiceren met mensen in mijn eigen tijd…" Creatief : Bard kan gedichten, verhalen, muziekstukken, e-mails en zelfs code maken. V: "Schrijf een haiku over zonsondergang in de woestijn." A: “Sunset blazes red, Ashes of day fade to night, Desert sky aglow.” Zoals je kunt zien, kan Bard vrijwel alles doen wat je vraagt; maar het heeft verschillende beperkingen. Laten we dit eens bespreken: Ten eerste, Bard controleert zelf geen feiten als het antwoord geeft. We kunnen dit niet genoeg benadrukken: generatieve AI mag je nooit als bron van waarheid gebruiken . Bijvoorbeeld, in de "creatieve" sectie hierboven hebben we het antwoord van Bard op de vraag "Schrijf een haiku over zonsondergang in de woestijn" laten zien. In het antwoord (en je mag het gerust zelf controleren) geeft Bard een gedicht van drie regels van 5, dan 7 en dan 5 lettergrepen. Dit is geweldig! Het is inderdaad een haiku. Het was echter niet het eerste antwoord van Bard. Dit is wat we eerst ontvingen: Sunlight fades to red, The desert sky ablaze with color, A perfect end to day. Als je nu de lettergrepen in dit gedicht leest, hebben we 5, dan 9 en dan 6 lettergrepen in de regels, maar dat hadden we niet gevraagd. Oeps, een Google Bard-fout. Pas toen we Bard informeerde dat de tweede en derde regels te veel lettergrepen hadden, kwam het met een gedicht met de juiste indeling. Recente updates Zoals we al hebben gezegd, kan Bard vrijwel alles doen wat je vraagt. Natuurlijk zal het sommige dingen beter doen dan andere, maar het doet altijd zijn best. En Google updatet Bard constant zodat het steeds meer dingen kan doen. Hier zijn enkele noemenswaardige veranderingen: Bard kan nu code genereren in talen zoals C++, Go, Java en Python Bij het genereren van Python-code kun je de code direct exporteren naar Google Colab Bard kan content direct exporten naar Google Docs en Gmail Bard kan bronnen direct in de reactie benoemen Bard kan afbeeldingen weergeven Wat is de volgende stap? Bard is de meest recente productrelease van Google en we vinden het ook een van de coolste projecten in de geschiedenis van het bedrijf. Google werkt al tientallen jaren aan generatieve taalmodellen en het is geweldig om eindelijk, na zoveel tijd, inspanning en zorg, een product te zien en daarmee te interacteren. Als je geïnteresseerd bent in werken in de tech-branche en het creëren van geweldige producten die helpen de wereld beter te maken, dan denken we dat je perfect past bij een van de bootcamps van Ironhack. Het platform biedt bootcamps voor vrijwel elke functie in tech en er is nog nooit een beter moment geweest om lid te worden van de sector. Wil je leren hoe je maximaal kunt profiteren van ChatGPT, Google Bard of andere generatieve taalmodellen? We kunnen niet wachten om je in de klas te zien!

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden