Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

24 april 2024 - 11 minutes

Top 5 IT-uitdagingen aanpakken met soft skills

Whitney van der Zanden - Ironhack Amsterdam

Alle Cursussen

Web Development

De IT-sector biedt goede baankansen en hoge salarissen. Het volgen van een bootcamp is een efficiënte manier om een vliegende start te maken als IT’er. Maar is het bijvoorbeeld voor webdevelopers goed kunnen programmeren alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn binnen dit vakgebied? Zoals elk beroep komen IT’ers ook voor uitdagingen te staan, met name als het gaat om communicatie, analytisch vermogen, flexibiliteit, samenwerkingsvermogen en klant- en resultaatgerichtheid. Als ontwikkelaar kun je je onderscheiden van de concurrentie door te beschikken over goed ontwikkelde soft skills. Dergelijke vaardigheden kunnen niet binnen een dag worden aangeleerd, maar moeten over een langere periode worden ontwikkeld. Deze worden echter vaak over het hoofd gezien tijdens bootcamps.

De IT-sector is een uiterst competitieve industrie waarin technische expertise alleen niet voldoende is om op te vallen. Binnen de IT-sector hangt succes grotendeels af van het kunnen opbouwen en onderhouden van positieve relaties met klanten, die vaak hoge verwachtingen hebben. IT-professionals, of dit nou Webdevelopers, UX/UI Designers, Cybersecurity Specialisten, Data Analisten of AI Engineers zijn, met sterke zachte vaardigheden, zoals communicatie- en probleemoplossende vaardigheden, zijn beter in staat om klantbehoeften te begrijpen en erop te reageren, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor het bedrijf. Je bent andere kandidaten dus een flinke stap voor als je beschikt over sterke soft skills. 

Welke soft skills zijn belangrijk om te hebben als IT-professional?

Als IT'er is het essentieel om je soft skills voortdurend te blijven ontwikkelen, omdat deze vaardigheden vaak het verschil maken tussen een goede en een uitstekende professional. Door je soft skills te verbeteren, vergroot je je kansen op succes in projecten, bevorder je je professionele groei en ben je beter in staat om te concurreren in een drukke markt waarin verschillende vaardigheden en talenten worden gezocht. Om welke soft skills gaat het en hoe ontwikkel je deze? Lees gauw verder.

Communiceren zoals UX/UI Designers dat doen

Dit omvat het vermogen om complexe onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen, anderen te adviseren en vaak zelfs te overtuigen. Bijvoorbeeld, UX/UI designers moeten complexe technische informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier kunnen overbrengen, of ze nu communiceren met klanten of belanghebbenden binnen hun organisatie. Voor elke IT-professional vergemakkelijken sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden samenwerking en probleemoplossing. Het gaat ook om luistervaardigheden, doorvragen en het vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende concepten. Effectieve communicatie en overtuigingskracht zijn essentieel om anderen te informeren, te motiveren en te beïnvloeden.

Het ontwikkelen van communicatievaardigheden vereist oefening, bewustzijn en een open houding om te leren en te groeien. Hier zijn enkele manieren om je communicatievaardigheden als IT'er te verbeteren:

 • Luisteren: Luister actief naar anderen zonder te onderbreken. Probeer niet alleen te horen wat ze zeggen, maar ook te begrijpen wat ze bedoelen en waarom ze het zeggen. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en om beter te kunnen reageren.

 • Duidelijkheid: Wees duidelijk en beknopt in je communicatie. Vermijd jargon en technische taal wanneer je met niet-technische teamleden of klanten praat. Pas je taal en terminologie aan aan je publiek.

 • Empathie: Probeer je in te leven in de perspectieven en gevoelens van anderen. Begrijp hun standpunten en zorgen, zelfs als je het er niet mee eens bent. Empathie kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van effectieve samenwerking.

 • Feedback ontvangen: Sta open voor feedback van anderen over je communicatiestijl. Vraag regelmatig om input en wees bereid om te leren van suggesties voor verbetering.

 • Feedback geven: Geef constructieve feedback aan anderen op een respectvolle en tactvolle manier. Leer hoe je op een effectieve manier kunt benoemen wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

 • Oefenen: Zoek actief naar kansen om je communicatievaardigheden te oefenen in zowel professionele als informele situaties. Dit kan variëren van het deelnemen aan vergaderingen en presentaties tot het voeren van gesprekken met collega's en klanten.

 • Training en cursussen: Overweeg het volgen van trainingen of cursussen over communicatievaardigheden. Er zijn veel online bronnen en workshops beschikbaar die specifiek gericht zijn op het verbeteren van communicatie in professionele omgevingen.

Door consistent te werken aan het verbeteren van je communicatievaardigheden, kun je effectiever communiceren, misverstanden verminderen en betere relaties opbouwen met je collega's, klanten en stakeholders.

Analyseren zoals Data Analisten dat doen

Dit omvat het vermogen om te analyseren, problemen te identificeren en oplossingen te vinden. Het vereist een grondige analyse van gegevens, situaties of problemen om tot weloverwogen beslissingen te komen. Bijvoorbeeld voor Data Analisten is dit een essentieel onderdeel van hun werk. Het vermogen om inventief te zijn en nieuwe technologieën toe te passen in probleemoplossing valt ook onder deze categorie.

IT-professionals komen vaak complexe problemen tegen die analytisch denken en creatieve probleemoplossing vereisen. Het vermogen om situaties te analyseren, kritisch te denken en innovatieve oplossingen te bedenken, is van onschatbare waarde bij het oplossen van technische problemen, optimaliseren van systemen en aanpakken van uitdagingen in een dynamische IT-omgeving.

Het ontwikkelen van analytische vaardigheden vereist een combinatie van oefening, training en een analytische mindset. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je analytische vaardigheden als IT'er te verbeteren:

 • Probleemidentificatie: Leer om complexe problemen te identificeren en te definiëren voordat je begint met analyseren. Dit omvat het stellen van de juiste vragen om de kern van het probleem te begrijpen en de doelstellingen te verduidelijken.

 • Gegevensverzameling: Verzamel relevante gegevens en informatie die nodig zijn om het probleem te begrijpen en te analyseren. Dit kan gegevens omvatten uit verschillende bronnen, zoals databases, documentatie, interviews en observaties.

 • Gegevensanalyse: Gebruik analytische methoden en technieken om de verzamelde gegevens te onderzoeken en te interpreteren. Dit kan onder meer het gebruik van statistische analyses, datamining, patroonherkenning en trendanalyse omvatten.

 • Kritisch denken: Ontwikkel een kritische denkhouding door informatie objectief te evalueren, aannames te bevragen en logische redeneringen toe te passen. Dit helpt bij het vermijden van vooroordelen en het identificeren van relevante feiten en conclusies.

 • Probleemoplossend vermogen: Leer om oplossingsgericht te denken en creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Dit omvat het genereren van alternatieve oplossingen, het evalueren van de voor- en nadelen, en het selecteren van de meest geschikte aanpak.

 • Feedback en reflectie: Vraag regelmatig feedback over je analytische vaardigheden van collega's, mentors of supervisors. Reflecteer op je eigen analyseprocessen en identificeer gebieden voor verbetering.

 • Training en educatie: Overweeg het volgen van trainingen, cursussen of workshops die gericht zijn op het verbeteren van analytische vaardigheden. Dit kan variëren van specifieke analysetechnieken tot bredere cursussen over probleemoplossend denken en besluitvorming.

Door consistent te werken aan het ontwikkelen van je analytische vaardigheden, kun je beter worden in het identificeren en oplossen van complexe problemen, wat essentieel is voor succes in de IT-sector.

Flexibiliteit van een AI Engineer

Het IT-landschap evolueert snel met technologische vooruitgang en veranderingen in de industrie. Met name AI Engineers, maar ook IT’ers met andere specialisaties, moeten zich aanpassingsvermogen en flexibiliteit tonen, klaar om nieuwe technologieën, methodologieën en benaderingen te omarmen. Openstaan voor verandering en het aanleren van nieuwe vaardigheden garandeert relevantie in de voortdurend veranderende IT-industrie.

Het ontwikkelen van flexibiliteit als soft skill vereist het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, nieuwe uitdagingen en verschillende situaties. Hier zijn enkele manieren om flexibiliteit te ontwikkelen:

 • Open staan voor verandering: Accepteer dat verandering een onvermijdelijk onderdeel is van het leven en werk. Sta open voor nieuwe ideeën, benaderingen en processen, zelfs als ze afwijken van wat je gewend bent.

 • Bereidheid om te leren: Blijf altijd leren en groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Neem initiatief om nieuwe vaardigheden te verwerven, nieuwe technologieën te leren en nieuwe kennisgebieden te verkennen die relevant zijn voor je werk.

 • Aanpassingsvermogen: Wees bereid om je aan te passen aan nieuwe situaties en omgevingen. Dit kan betekenen dat je je werkstijl, prioriteiten, deadlines of teamstructuren moet aanpassen aan veranderende behoeften.

 • Creativiteit: Ontwikkel je creatieve denkvermogen om innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen die zich voordoen. Denk buiten de gebaande paden en zoek naar nieuwe manieren om uitdagingen aan te pakken.

 • Communicatie: Communiceer helder en effectief met anderen, vooral tijdens veranderingen. Wees open over je gedachten, zorgen en suggesties, en luister actief naar de standpunten van anderen.

 • Stressmanagement: Leer effectief omgaan met stress en druk die gepaard gaan met veranderingen. Ontwikkel strategieën voor zelfzorg, zoals regelmatige lichaamsbeweging, mindfulness of ademhalingsoefeningen, om veerkrachtiger te worden in het omgaan met stressvolle situaties.

 • Reflectie: Neem regelmatig de tijd om terug te kijken op je ervaringen en te evalueren hoe je hebt gereageerd op veranderingen. Identificeer wat goed ging en wat beter kon, en gebruik die inzichten om je flexibiliteit verder te ontwikkelen.

Door bewust te werken aan het ontwikkelen van flexibiliteit als soft skill, kun je beter voorbereid zijn op veranderingen in je werk en leven, en kun je veerkrachtiger worden in het omgaan met onzekere situaties.

Samenwerken zoals Cybersecurity Specialisten dat doen

Deze categorie omvat het vermogen om effectief samen te werken met anderen, ongeacht hun achtergrond of perspectief. Het vereist ook flexibiliteit, zowel in denken als handelen, om snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden of vereisten. Bijvoorbeeld voor Cybersecurity Experts is dit essentieel. Het vermogen om diverse belangen te begrijpen en te integreren in samenwerkingsverbanden valt hier ook onder.

IT-projecten omvatten doorgaans samenwerking tussen diverse teamleden, waaronder ontwikkelaars, ontwerpers, analisten en projectmanagers. Sterke teamwerk- en samenwerkingsvaardigheden zijn essentieel voor het bevorderen van een positieve werkomgeving, het delen van kennis en het gezamenlijk bereiken van projectdoelen. IT-professionals moeten goed kunnen samenwerken in zowel kleine als grote teams.

Politieke sensitiviteit, service mindset, ondernemersmentaliteit, diplomatiek

Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden is cruciaal voor succes in bijna elke professionele omgeving, inclusief de IT-sector. Hier zijn enkele stappen om deze soft skill te ontwikkelen:

 • Effectieve communicatie: Communiceer duidelijk en open met je teamleden. Luister actief naar anderen, geef constructieve feedback en wees bereid om je ideeën te delen en te bespreken.

 • Empathie: Probeer je in te leven in de perspectieven en behoeften van je teamleden. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en begrip, wat essentieel is voor effectieve samenwerking.

 • Rolverdeling: Definieer duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen het team. Zorg ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en hoe ze kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen.

 • Flexibiliteit: Wees bereid om compromissen te sluiten en je aan te passen aan de behoeften van het team. Dit kan betekenen dat je jouw eigen ideeën of benaderingen moet aanpassen om de samenwerking te bevorderen.

 • Conflicthantering: Leer effectief omgaan met conflicten wanneer ze zich voordoen. Zoek naar constructieve oplossingen en probeer een win-win resultaat te bereiken waar mogelijk.

 • Waardering voor diversiteit: Respecteer de verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven van je teamleden. Erken en waardeer de unieke bijdragen die elk individu kan leveren aan het team.

 • Teambuilding: Investeer tijd in het opbouwen van een sterk teamgevoel. Organiseer teambuildingactiviteiten, vier successen samen en creëer een positieve en ondersteunende teamcultuur.

 • Feedback: Geef regelmatig feedback aan je teamleden over hun bijdragen en prestaties. Wees specifiek, eerlijk en constructief in je feedback en moedig anderen aan hetzelfde te doen.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties en bijdragen aan het team. Toon initiatief, betrokkenheid en toewijding aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Door bewust te werken aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, kun je effectiever samenwerken met anderen, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten en een positievere werkomgeving.

Klant- en resultaatgerichtheid

Deze categorie richt zich op het vermogen om klantgericht te zijn, wat betekent dat je de behoeften en verwachtingen van klanten begrijpt en hierop reageert. Tegelijkertijd moet je resultaatgericht zijn, wat betekent dat je doelen stelt en actief streeft naar het behalen van meetbare resultaten die waarde toevoegen voor zowel klanten als de organisatie.

Het ontwikkelen van de soft skills van klant- en resultaatgerichtheid vereist een combinatie van empathie, focus op het bereiken van doelen en een sterke toewijding aan het voldoen aan de behoeften van de klant. Hier zijn enkele stappen om deze vaardigheden te verbeteren:

 • Klantbegrip: Neem de tijd om de behoeften, verwachtingen en doelen van je klanten te begrijpen. Luister actief naar hun feedback, stel vragen en toon interesse in hun perspectieven.

 • Klantenservice: Zorg voor uitstekende klantenservice door snel te reageren op vragen, problemen op te lossen en proactief suggesties te doen voor verbetering. Streef ernaar om de verwachtingen van de klant te overtreffen.

 • Resultaatgerichtheid: Stel duidelijke doelen en meetbare resultaten voor jezelf en je team. Richt je energie en middelen op het bereiken van deze doelen en zoek naar manieren om efficiënter te werken.

 • Prioritering: Identificeer de belangrijkste doelstellingen en behoeften van de klant en richt je inspanningen daarop. Wees bereid om andere taken en activiteiten opzij te zetten als dat nodig is om de belangrijkste doelen te bereiken.

 • Oplossingsgerichtheid: Wees proactief in het identificeren van oplossingen voor problemen en uitdagingen die zich voordoen. Denk creatief en zoek naar alternatieve benaderingen om obstakels te overwinnen.

 • Communicatie: Communiceer helder en effectief met klanten over hun behoeften, verwachtingen en de voortgang van projecten. Houd ze regelmatig op de hoogte en zorg ervoor dat ze zich gehoord en gewaardeerd voelen.

 • Feedback: Vraag regelmatig feedback aan klanten over hun tevredenheid en ervaringen met jouw producten of diensten. Gebruik deze feedback om continu te leren en verbeteren.

 • Professionalisme: Handel altijd professioneel en ethisch in al je interacties met klanten. Wees betrouwbaar, eerlijk en respectvol, en zet je in voor het leveren van hoogwaardige resultaten.

Door actief te werken aan het ontwikkelen van klant- en resultaatgerichtheid, kun je de tevredenheid van klanten vergroten, betere resultaten behalen en een sterke reputatie opbouwen als betrouwbare en effectieve professional.

Ironhack bootcamps

Ironhack bootcamps onderscheiden zich door hun focus op het cultiveren van zowel hard skills als soft skills onder hun deelnemers. Door aandacht te besteden aan aspecten zoals communicatie, probleemoplossend vermogen, samenwerking en klantgerichtheid, rusten ze hun studenten uit met de veelzijdigheid en veerkracht die nodig zijn om te slagen in de diverse uitdagingen van de IT-wereld. Zo biedt Ironhack binnen haar Career Service training voor soft skills in relatie tot het zoeken van een baan, het benaderen van bedrijven, netwerken, etc. Deze holistische benadering van ontwikkeling van vaardigheden biedt een stevige basis voor toekomstige IT-professionals om te gedijen en uit te blinken in een snel veranderend en veeleisend landschap.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden