Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

19 juni 2023 - 7 minutes

LGBTQ+ vertegenwoordiging in de tech sector: uitdagingen en kansen.

LGBTQ+ inclusie: een morele verplichting and strategische voordeel voor de tech industrie.

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

Carrière Services

De tech industrie begint steeds meer het belang van inclusiviteit te herkennen. Hoewel er enorm veel vooruitgang is geboekt en er verschillende barrières zijn verbroken, blijft de vertegenwoordiging van de LGBTQ+ community in de technologie, een gebied dat aanzienlijk aandacht vereist. Voordat we ingaan op de initiatieven die verandering teweegbrengen, zullen we bepalen wat vertegenwoordiging echt inhoudt en waarom het belangrijk is. 

Wat is vertegenwoordiging? 

Tegenwoordig is vertegenwoordiging een cruciaal concept; het omvat het idee van het waarborgen van voldoende inclusie, weergave en empowerment van diverse individuen en gemeenschappen in verschillende aspecten in de samenleving. In de context van de tech industrie verwijst vertegenwoordiging naar een eerlijke en accurate afbeelding, deelname en inclusie van individuen van alle achtergronden. Dit omvat gender, etniciteit, seksuele geaardheid, handicap en andere vertegenwoordigde groepen. Laten we eens kijken naar enkele redenen waarom vertegenwoordigheid belangrijk is: 

 • Aanpak van vooroordelen en discriminatie: wanneer een bedrijf diversiteit en inclusie bevordert, worden onbewuste vooroordelen uitgedaagd en wordt een veiligere en respectvolle omgeving gecreëerd voor iedereen. Geen enkele industrie is immuun voor vooroordelen, maar adequate vertegenwoordiging speelt een essentiële rol bij het aanpakken van deze systematische problemen. 

 • Het bevorderen van een inclusieve cultuur: wanneer individuen zich gezien, gewaardeerd en opgenomen voelen, ontstaat er een gevoel van verbondenheid en word het algehele moraal versterkt. Door inclusie als prioriteit te stellen, trekt een industrie toptalent aan uit een breed scala aan achtergronden, wordt het personeelsverloop vermindert en bevorderd the samenwerking. Daarnaast bouwt het vooral vertrouwen op tussen werknemers, bedrijven en klanten. 

 • Het bevorderen van innovatie: wanneer er veel perspectieven, ervaringen en ideeën samen komen, stimuleert dit innovatie en probleem oplossende vaardigheden. Dit leidt er toe dat bedrijven robuustere vooruitgang boeken die aansluit bij een breder publiek. 

Waarom is het belangrijk voor de tech industrie? 

Het omarmen en bevorderden van representatie is niet alleen de juiste keuze om te maken, maar het kan ook de tech industrie stimuleren om verder te innoveren en de maatschappij ten goede te komen. Laten we eens kijken naar enkelen verantwoordelijkheden die de tech industrie draagt en hoe representatie kan bijdragen aan de verdere groei van de industrie: 

 • Ethische verantwoordelijkheid: in zijn aanzienlijke vormgeving van de samenleving, het beïnvloeden van besluitvorming en het leven van individuen, draagt de tech industrie een ethische verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten en diensten worden ontwikkeld met het oog op algemeen belang. Een diverse vertegenwoordiging van werknemers zorgt ervoor dat de waarden en behoeften van alle communities worden overwogen en gerespecteerd in de hele tech-ecosysteem. 

 • Economische empowerment: door gelijke kansen te bieden aan onvertegenwoordigde groepen, opent de tech industrie de deuren naar financiële empowerment, sociale mobiliteit en vermindering van inkomensongelijkheid. Inclusieve omgevingen zorgen ervoor dat getalenteerde individuen uit alle achtergronden toegang hebben tot goed betaalde tech banen, startups kunnen oprichten en kunnen bijdragen aan de groei van de industrie.

Weerspiegeling van gebruikers diversiteit: door een diverse mensen op te nemen in het ontwerp-, ontwikkelings- en besluitvormingsproces, kunnen producten en diensten beter aansluiten bij de veelzijdige gebruikersbasis van tech. Van culturele achtergronden tot unieke voorkeuren, het is cruciaal dat de industrie zich verhoudt tot gebruikers van over de hele wereld.

Uitdagingen voor LGBTQ+ medewerkers in de tech industrie. 

 • Een geschiedenis van onderdrukking in de sector: volgens de geschiedenis van de LGBTQ+ gemeenschap en de technologie-industrie reikt de invloed van LGBTQ+ terug tot de vroege dagen van de computerindustrie. Historische tech figuren zoals Alan Turing en Lynn Conway waren pioniers achter belangrijke vooruitgang in de informatietechnologie en microchipontwerp; echter, ze werden ook geconfronteerd met discriminatie en zelfs juridische vervolging vanwege hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Hoewel dit soort openlijke discriminatie lijkt te behoren tot het verleden, blijven historische anti-LGBTQ+ sentimenten doorsijpelen in de hedendaagse tech community.

 • Ondervertegenwoordiging: volgens Lesbians Who Tech is de ondervertegenwoordiging van LGBTQ+ mensen endemisch in de tech sector, wat leidt tot een gebrek aan verbinding voor LGBTQ+ medewerkers en een beperkt niveau van sociaal kapitaal op het werk. Dit gebrek aan zichtbaarheid onderdrukt de stem en bijdragen van de LGBTQ+ tech community, wat bijdraagt aan een cyclus waarin ondervertegenwoordiging zichzelf in stand houdt; aspirerende LGBTQ+ tech medewerkers hebben minder rolmodellen en voorbeelden van succes binnen de industrie.

 • Vooroordelen en discriminatie op de werkvloer: volgens een rapport van de Human Rights Campaign Foundation (HRC) is 46% van de LGBTQ+ medewerkers niet open over hun identiteit op het werk uit angst voor discriminatie. Vaak kunnen vooraf gevormde denkbeelden of stereotypen LGBTQ+ mensen belemmeren bij het verkrijgen van gelijke kansen of leidinggevende posities. Uit een andere studie bleek dat slechts 35% van de LGBTQ-medewerkers vond dat ze vertegenwoordigd werden door het hogere management van hun bedrijf.

Kansen voor groei en verandering

Te midden van de uitdagingen waarmee LGBTQ+ individuen in de technologie-industrie te maken hebben, is er een zilveren randje dat helder schijnt: een groeiend aantal stemmen en organisaties die zich inzetten om een verschil te maken. Laten we eens kijken naar degenen die zich hebben gecommitteerd om de industrie te hervormen en meer LGBTQ+ empowerment mogelijk te maken:

 • Bedrijven die inclusie bevorderen: verschillende mensen in de industrie hebben stappen ondernomen om zich te onderscheiden als LGBTQ+-vriendelijke technologiebedrijven. Deze bedrijven geven prioriteit aan diverse vertegenwoordiging, implementeren inclusief beleid en bieden ondersteuning via werknemers netwerken. Voorbeelden van LGBTQ+-vriendelijke technologiebedrijven zijn Microsoft, Apple, Google, Salesforce, IBM en nog veel meer.

 • LGBTQ+-ondernemerschap: veel LGBTQ+-ondernemers besluiten zelf het heft in handen te nemen en een grotere LGBTQ+-tech industrie te ontwikkelen. Door hun eigen bedrijven op te richten, creëren mensen hun eigen werkcultuur die de LGBTQ+-gemeenschap in de technologie omarmt en een voorbeeld stelt voor de bredere industrie.

Organisaties die verandering inspireren: diverse pro-LGBTQ+-technologie organisaties en evenementen zijn ontstaan in de industrie, die zich inzetten om LGBTQ+-tech werkers te versterken, te educeren en te werk te stellen. Het gebrek aan representatie in de industrie heeft veranderaars gemotiveerd om onvermoeibaar te werken aan het bestrijden van anti-LGBTQ+-vooroordelen en het vergroten van zichtbaarheid.

LGBTQ+ tech organisaties maken een verschil!

 1. Lesbians Who Tech: een wereldwijde community van LGBTQ+ professionals en bondgenoten in de technologie. Ze organiseren LGBTQ+ tech conferenties, toppen en evenementen die netwerkmogelijkheden bieden en zichtbaarheid en representatie in de industrie bevorderen.

 2. TransTech Social Enterprises: een organisatie die zich inzet voor het versterken en in dienst nemen van transgender en gender non-conforme individuen in de technologie-industrie. Ze bieden instructies, mentorprogramma's en ondersteuning voor LGBTQ+ ondernemerschap om paden naar succes te creëren.

 3. Out in Tech: een non-profitorganisatie die tot doel heeft LGBTQ+ professionals in de technologische sector te verenigen en te ondersteunen. Ze organiseren evenementen, educatieve programma's en carrièrebeurzen om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen.

 4. Alliance of LGBTQ High Tech Employees (ALTHE): een alliantie van LGBTQ+ professionals die werkzaam zijn in de technologie-industrie en pleiten voor inclusief beleid, strijden tegen discriminatie en middelen en ondersteuning bieden aan LGBTQ+ werknemers.

 5. StartOut: een organisatie die LGBTQ+ ondernemers in de technologie-industrie versterkt en ondersteunt. Ze helpen mensen bij het verkrijgen van de middelen en begeleiding die ze nodig hebben om hun bedrijven te starten en op te schalen, met als doel het bevorderen van een meer diverse startup-ecosysteem.

 6. Human Rights Campaign Foundation: een stichting die zich richt op gelijkheid en inclusie op de werkplek voor de LGBTQ+ gemeenschap in de Verenigde Staten. Hun Corporate Equality Index (CEI) helpt bij het beoordelen en erkennen van inclusief beleid en praktijken voor LGBTQ+ werknemers binnen bedrijven.

LGBTQ Tech & Innovation Summit: een jaarlijkse conferentie die LGBTQ+ tech werknemers en bondgenoten vanuit alle kanten van de industrie samenbrengt. Het fungeert als een platform voor kennis over LGBTQ+ tech banen, een ruimte voor samenwerking tussen werknemers en een drijfveer voor verdere inclusie van LGBTQ+ in de technologie.

Wegen naar meer inclusie

Verder dan cijfers of quota, streven naar een werkelijk inclusieve omgeving is een stapsgewijs proces. Laten we enkele proactieve strategieën uiteenzetten die techbedrijven kunnen implementeren om de inclusiviteit van de LGBTQ+ gemeenschap binnen hun organisatie te bevorderen:

 • Creëer een inclusieve cultuur:

 • Ontwikkel en handhaaf beleid tegen discriminatie en intimidatie, en biedt training op het gebied van diversiteit en inclusie voor alle werknemers.

 • Moedig werknemers aan om hun identiteit te uiten zonder angst voor represailles.

 • Implementeer LGBTQ-vriendelijk beleid:

 • Biedt uitgebreide ziektekostenverzekering aan inclusief zorg die gender bevestigend is.

 • Stel genderneutrale toiletfaciliteiten in op kantoren.

 • Zorg voor financiering voor werknemersgroepen die zich inzetten voor de LGBTQ+ identiteit.

 • Bevorder LGBTQ-inclusieve werving praktijken:

 • Zorg ervoor dat vacatureteksten en wervingsmateriaal inclusieve taal gebruiken.

 • Zoek actief naar diverse kandidaten door samen te werken met LGBTQ-specifieke vacaturebanken of wervingsbureaus.

 • Implementeer anonieme sollicitatieprocessen om onbewuste vooroordelen te verminderen en zorg voor sensitiviteitstraining voor recruiters.

 • Creëer LGBTQ-inclusieve producten en marketing:

 • Toon diverse representaties van relaties en identiteiten in reclamecampagnes en media.

 • Ontwikkel inclusieve producten en diensten en voer gebruikersonderzoek uit om feedback van LGBTQ+ klanten te verzamelen.

 • Ondersteun initiatieven van de LGBTQ+ gemeenschap:

 • Sponsor LGBTQ+ Pride-evenementen, doneer aan non-profit organisaties die de gezondheid en veiligheid van LGBTQ+ jongeren bevorderen en/of promoot vrijwilligers mogelijkheden voor werknemers.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden