Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

9 augustus 2023 - 7 minutes

De rol van DevOps in UX/UI-design

Uitmuntendheid creëren: het krachtige partnerschap tussen DevOps en UX/UI-design

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

In het steeds veranderende landschap van technologie zijn de rollen van UX/UI-design en DevOps als twee afzonderlijke tandwielen die, wanneer ze zijn uitgelijnd, de machines van uitzonderlijke digitale producten aandrijven. Terwijl UX/UI-designers zich richten op het creëren van boeiende interfaces en naadloze gebruikerservaringen, werken DevOps-professionals achter de schermen om de efficiënte ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van deze producten te garanderen. Deze disciplines lijken misschien op het eerste gezicht anders, hun samenwerking kan opmerkelijke resultaten opleveren. Laten we, voordat we hun synergetische mogelijkheden bespreken, elke rol en de respectievelijke verantwoordelijkheden ervan beschrijven.

Wat is UX/UI-design?

UX/UI-design richt zich op het verbeteren van de bruikbaarheid en esthetische aantrekkingskracht van digitale producten. UX-designers richten zich op het totale gebruikerstraject, terwijl UI-designers zich bezig houden met het creëren van visueel aantrekkelijke interfaces. Samen zorgen ze ervoor dat producten zowel functioneel als mooi zijn. Hier is een overzicht van de rol van UX/UI-designers en enkele manieren waarop ze waarde leveren:

 • Gebruikergericht design: UX/UI-designers geven prioriteit aan de behoeften, het gedrag en de voorkeuren van gebruikers, zodat digitale producten weerklank vinden bij de doelgroep.

 • Informatie-architectuur: UX/UI-designers organiseren informatie en inhoud om intuïtieve navigatie en efficiënte gebruikersstromen te creëren. Door gebruikerspaden en micro-interacties te ontwerpen, vergemakkelijken designers naadloze ervaringen en verbeteren ze de gebruikerstevredenheid.

 • Visueel design: UX/UI-designers werken samen aan kleurenpaletten, typografie en visuele elementen om interfaces te creëren die aansluiten bij de identiteit en stem van een merk. Vaak gebruiken designers manipulatietools zoals Adobe Photoshop en Illustrator om esthetische elementen te creëren.

 • Gezamenlijk design: UX/UI-designers werken nauw samen met projectmanagers en ontwikkelaars om input en feedback over het designproces te ontvangen. Met behulp van tools zoals Figma, Sketch en Adobe XD kunnen designers prototypes maken en samenwerken aan producten.

 • Toegankelijkheidsoverwegingen: UX/UI-designers zorgen ervoor dat producten voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen, waardoor ze bruikbaar zijn voor personen met een handicap door middel van geoptimaliseerde ontwerpen.

 • Verwijzing naar data: UX/UI-designers volgen feedback, analyses en markttrends van gebruikers om datagestuurde beslissingen te nemen die hun producten verbeteren. Dit omvat ook het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwerptrends en opkomende technologieën.

UX/UI-design: nieuwe waarde bieden aan individuen en organisaties

Voor bedrijven die hun digitale aanwezigheid willen laten gedijen, is het hebben van bekwame UX/UI-designers van het grootste belang. Laten we eens kijken naar de waarde die UX/UI-designers met zich meebrengen en waarom deze rol zo in trek is:

 • Verbeterde gebruikerservaring: door gebruikerstevredenheid voorop te stellen, creëren UX/UI-designers interfaces die gebruikers helpen een positieve en onvergetelijke ervaring te hebben. UX/UI-designers staan achter het naadloze betalingssysteem, de eenvoudig te navigeren productpagina's en de eenvoudige paden om de klantenservice te bereiken. Dit bevordert op zijn beurt de merkloyaliteit en zorgt ervoor dat gebruikers terugkomen voor meer.

 • Geoptimaliseerde conversiepercentages: door nauwkeurig ontwerp te prioriteren en oproepen tot actie strategisch te plaatsen, fungeren UX/UI-ontwerpers als gidsen die gebruikers naar de gewenste acties leiden. Dit kan van alles zijn, van het aanmelden voor een nieuwsbrief tot het doen van een aankoop. Het resultaat? Verbeterde conversiepercentages die de bedrijfsgroei stimuleren.

 • Lagere ontwikkelingskosten: door potentiële bruikbaarheidsproblemen tijdens de ontwerpfase te identificeren, besparen UX/UI-designers bedrijven het dure en tijdrovende proces om deze problemen na de ontwikkeling aan te pakken. Deze vooruitziende blik vertaalt zich in tastbare kostenbesparingen.

 • Verbeterde communicatie: door op te treden als brug tussen technische en niet-technische teams, vergemakkelijken UX/UI-designers effectieve communicatie. Ze hebben de mogelijkheid om complexe concepten te vertalen in duidelijke visuals, zodat alle belanghebbenden op één lijn zitten.

 • Verhoogde inclusiviteit: door na te denken over de manieren om producten bruikbaar te maken voor iedereen, maken UX/UI-designers merken toegankelijk voor een breder publiek. Dit kan de mogelijkheid zijn om eenvoudig de taal van een site te wijzigen, het product te optimaliseren voor tekst-naar-spraak, of zelfs gewoon de bruikbaarheid van een product te garanderen via een smartphone; designers creëren de mogelijkheid voor merken om buiten hun oorspronkelijke bereik te groeien.

DevOps begrijpen

DevOps is een culturele en technische aanpak die gericht is op het stroomlijnen van de samenwerking tussen softwareontwikkelings- en IT-operations teams. Deze methodologie is bedoeld om de softwareontwikkelingscyclus te verkorten met behoud van hoogwaardige programmeervrijgave en betrouwbare systeemactiviteiten. Hoewel de specifieke verantwoordelijkheden van DevOps-professionals variëren, gaan we een aantal veelvoorkomende taken bekijken:

 • Automatisering van infrastructuur: DevOps-professionals gebruiken tools zoals Ansible, Puppet of Terraform om de uitrusting en het beheer van infrastructuurbronnen te automatiseren.

 • Continue integratie en implementatie (CI/CD - continuous integration and deployment): DevOps-professionals ontwerpen en beheren CI/CD-pijpleidingen om het bouwen, testen en implementeren van software te automatiseren.

 • Monitoring en incidentrespons: DevOps-technici zetten monitoringsystemen op om de prestaties van toepassingen bij te houden en snel te reageren op incidenten of afwijkingen. Daarnaast kunnen ze ook beveiligingsmaatregelen instellen die applicaties beschermen tegen kwetsbaarheden.

 • Schaling en optimalisatie van middelen: DevOps-experts schalen middelen naar behoefte om tegemoet te komen aan veranderingen in de vraag van gebruikers, waardoor consistente prestaties worden gegarandeerd.

DevOps: softwareontwikkeling een nieuw voordeel bieden 

DevOps is meer dan alleen een methodologie; het is een transformatieve aanpak die een veelheid aan voordelen biedt voor zowel bedrijven als organisaties. Hier zijn enkele belangrijke manieren waarop DevOps het softwareleveringsproces hervormt:

 • Versnelt de ontwikkeling: DevOps bevordert automatisering en continue integratie/continue implementatie (CI/CD)-werkwijzen, waardoor ontwikkelingsteams snel softwareverbeteringen en oplossingen kunnen implementeren.

 • Breidt samenwerking uit: DevOps-professionals bevorderen de samenwerking tussen ontwikkelings-, operationele en kwaliteitsborgingsteams. Dit helpt om communicatiebarrières en silo's te verminderen die de projectvoortgang vaak belemmeren.

 • Versterkt de stabiliteit: DevOps richt zich op geautomatiseerd testen, monitoren en proactieve incidentrespons, wat resulteert in stabielere softwarereleases en snellere probleemoplossing.

 • Maakt efficiënt gebruik van middelen: DevOps-werkwijzen optimaliseren de toewijzing van middelen en zorgen ervoor dat computermiddelen efficiënt en kosteneffectief worden gebruikt.

Hoe verschillen DevOps en UX/UI Design?

Ondanks het delen van de technische fase zijn DevOps en UX/UI als afzonderlijke eenheden. Voordat we ingaan op de manieren waarop deze twee velden samenkomen, gaan we een aantal opmerkelijke verschillen identificeren tussen DevOps vs. UX/UI-ontwerp:

 • Intentie: UX/UI-designers zijn verbonden met de gebruikerservaring en creëren de interfaces die op gebruikersniveau resoneren. Ze richten zich op het stimuleren van gedrag, het verbeteren van de esthetische aantrekkingskracht en het bevorderen van de toegankelijkheid. DevOps-technici werken daarentegen achter de schermen en benadrukken de synergie tussen ontwikkeling en activiteiten. Hun belangrijkste doel is om de samenwerking te stroomlijnen en een snelle en efficiënte software-implementatie en onderhoud te garanderen.

 • Opleidingsachtergrond: UX/UI-designers volgen cursussen die zijn afgestemd op het maken van prototypes en wireframes, waardoor ze de vaardigheden hebben om tools zoals Figma of Adobe XD te gebruiken. Hun opleiding is veel meer gericht op het creëren van interactiepunten voor gebruikers en het vormen van strategieën om de conversie te verbeteren. Aan de andere kant volgen DevOps-professionals opleidingen in automatisering en continue integratie. Ze zijn bekwaam in het gebruik van tools zoals Ansible, Puppet of Terraform, met als doel het verbeteren van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

 • Statistieken en doelen: UX/UI-designers meten succes door middel van statistieken zoals gebruikerstevredenheid, succespercentages van taken, resultaten van bruikbaarheidstests en betrokkenheidsstatistieken. Daarentegen begrijpen DevOps-professionals hun impact door de frequentie van implementatie, doorlooptijd, gemiddelde tijd tot herstel (MTTR) en systeemuptime.

 • Team: UX/UI-designers werken nauw samen met klanten, merken en andere ontwerpers. Omdat hun focus op het externe publiek ligt, zullen ze ook gebruikersgegevens overwegen om designbeslissingen af te stemmen op hun klant of merk. Voor DevOps-professionals is de kans groter dat ze contact hebben met functieoverschrijdende teams in verschillende afdelingen, zoals ontwikkeling, operations en beveiliging.

Hoe werken UX/UI-designers en DevOps-professionals samen?

Samenwerking tussen UX/UI-designers en DevOps-professionals is niet alleen mogelijk, maar ook een katalysator om uitzonderlijke digitale producten te creëren. Wanneer deze twee rollen samenwerken, leidt hun synergie tot producten die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook naadloos, efficiënt en gebruiksvriendelijk. Laten we eens kijken naar de manieren waarop DevOps de toekomst van UX/UI-design aanstuurt en vice versa:

 • Vroegtijdige design-technische afstemming: UX/UI-designers en DevOps-professionals werken samen tijdens de ontwerpfase om ervoor te zorgen dat designkeuzes in overeenstemming zijn met de technische haalbaarheid of operationele vereisten.

 • Bijvoorbeeld: designers creëren een complexe gebruikersinterface en DevOps-professionals beoordelen de infrastructuur om deze soepel te implementeren. Naarmate verdere ontwerpelementen worden geïmplementeerd, blijft het DevOps-team hen ondersteunen aan de backend.

 • Continue integratie van feedbacklussen: UX/UI-designers verzamelen feedback van gebruikers en DevOps-professionals gebruiken deze informatie om implementatieprocessen te verfijnen. Deze geïntegreerde feedbacklus verbetert niet alleen de tevredenheid van de gebruikers, maar stroomlijnt ook de technische activiteiten voor een verbeterde softwarelevenscyclus. 

 • Bijvoorbeeld: gebruikers melden interfacestoringen die vertragingen veroorzaken, waardoor het DevOps-team de implementatiepijpleiding optimaliseert voor soepelere updates.

 • Verbeterde toegankelijkheid: UX/UI-designers ontwerpen voor toegankelijkheid en DevOps-professionals optimaliseren de prestaties om een eenvoudige gebruikerservaring voor iedereen te garanderen. Het prioriteren van de communicatie tussen deze twee rollen helpt betrouwbaar te garanderen dat interfaces goed presteren voor alle gebruikers, ongeacht de capaciteit.

 • Bijvoorbeeld: designers berekenen de juiste contrastverhoudingen voor leesbaarheid, terwijl DevOps-professionals zorgen voor snelle laadtijden voor een visueel gehandicapte gebruiker.

 • Verbeterde beveiliging: UX/UI-designers creëren interfaces die gebruikersgegevens ethisch en transparant verzamelen, terwijl DevOps-professionals robuuste beveiligingsmaatregelen nemen om deze gegevens te beschermen en met integriteit op te slaan.

 • Bijvoorbeeld: designers maken een functie die secundaire authenticatie vereist; DevOps-professionals implementeren versleutelingsprotocollen en toegangscontroles om informatie te beschermen.

 • Responsieve afhandeling van incidenten: UX/UI-designers en DevOps-professionals werken samen om te reageren op systeemincidenten en tegelijkertijd prioriteit te geven aan de gebruikerservaring.

 • Bijvoorbeeld: gebruikers worden geconfronteerd met een serviceonderbreking en UX/UI- en DevOps-teams werken samen om het probleem transparant te communiceren en gebruiksvriendelijke foutmeldingen te bieden.

Het is duidelijk dat UX/UI-designers en DevOps-professionals, terwijl ze zich onderscheiden in hun rollen, een voorspoedige partnerschap vormen. Door creativiteit en precisie te verweven, creëren ze boeiende interfaces en organiseren ze vlekkeloze activiteiten. Naarmate de technologie zich ontwikkelt, blijft de vraag naar deze rollen stijgen. Als je je oog hebt laten vallen op UX/UI-design of DevOps, bekijk dan onze tech bootcamps en begin vandaag nog aan een transformatieve reis.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden