Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

28 december 2023

Design thinking: een onmisbare skill voor succesvolle UI/UX Designers

Whitney van der Zanden - Ironhack Amsterdam

UI/UX design is een briljante mix van artistieke flair en analytisch denken. Design thinking vormt het kloppende hart van UI/UX design, een benadering die de gebruikerservaring centraal stelt. Het gaat niet alleen om het creëren van visueel aantrekkelijke interfaces, maar ook om het begrijpen van de diepgewortelde behoeften en emoties van gebruikers. Hoe vormen product design en design thinking de grondslag voor de wereld van UI/UX design? Waarom is UI/UX design belangrijk? Hoe pas je UI/UX Design toe? Hoe word je een UI/UX Designer? Dit zijn vragen die worden beantwoord in deze blogpost.

Wat is design thinking in UI/UX design?

Laten we dieper ingaan op de betekenis van product design en design thinking.

Wat is de betekenis van product design?

Product design verwijst naar het proces van het creëren van functionele, gebruiksvriendelijke en esthetisch aantrekkelijke producten die voldoen aan de behoeften van de gebruikers en de doelstellingen van het bedrijf. Het omvat een breed scala aan aspecten, van het initiële concept tot de uiteindelijke realisatie van een product dat in staat is om de gebruikerservaring te verbeteren en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan het leven van mensen. Belangrijke elementen van product design zijn onder meer:

 • Gebruikersgerichtheid: het ontwerp is gericht op het begrijpen van de behoeften, voorkeuren en uitdagingen van de gebruikers. Hierdoor wordt een product gecreëerd dat naadloos aansluit op de gebruikerservaring.

 • Functionaliteit: product design zorgt ervoor dat het product doeltreffend is in het vervullen van zijn beoogde functies. Het omvat het ontwerpen van de interactie, bruikbaarheid en efficiëntie van het product.

 • Esthetiek: naast functionaliteit is het visuele aspect van het product belangrijk. Esthetisch design draagt bij aan de aantrekkelijkheid en het gevoel van het product, wat de gebruikerservaring kan verbeteren.

 • Innovatie: product design omvat vaak innovatieve elementen die het product onderscheiden van concurrenten en een meerwaarde bieden aan de gebruiker. Dit kan variëren van nieuwe technologieën tot verbeterde gebruikersinterfaces.

 • Materialen en fabricage: het omvat ook de keuze van materialen en het begrip van fabricageprocessen die worden gebruikt om het product te produceren, rekening houdend met duurzaamheid, kostenefficiëntie en kwaliteit.

 • Iteratief proces: net als bij design thinking kan product design een iteratief proces zijn waarbij concepten worden ontwikkeld, getest, aangepast en verbeterd op basis van feedback en evaluatie.

Kortom, product design is het proces van het creëren van een product dat niet alleen functioneel en aantrekkelijk is, maar ook inspeelt op de behoeften van de gebruiker en waarde toevoegt aan zowel de gebruikerservaring als aan het bedrijf.

Wat is de betekenis van design thinking?

Design thinking is een probleemoplossende benadering die de kern vormt van creatieve en innovatieve processen. Het is een mensgerichte, iteratieve methode die traditionele manieren van denken uitdaagt om innovatieve oplossingen te genereren. Het gaat om het begrijpen van de gebruikers, door middel van onderzoek en in een specifieke context: wat zijn hun waarden en doelen, waar houden ze van en waar houden ze niet van en hoe spenderen ze hun tijd en geld? Deze aanpak wordt vaak toegepast in diverse disciplines, van productontwikkeling tot probleemoplossing in het bedrijfsleven en zelfs in het dagelijks leven. De betekenis van design thinking omvat enkele essentiële elementen:

 • Gebruikersgericht: het begint met het begrijpen van de behoeften, emoties en ervaringen van de gebruikers. Door empathie te tonen en diepgaand inzicht te krijgen in de gebruikers, kunnen ontwerpers beter reageren op de echte problemen waarmee gebruikers worden geconfronteerd.

 • Iteratief en flexibel: het is een iteratief proces waarbij geen vaste stappen of regels gelden. Het moedigt aan tot herhaalde cycli van ideevorming, prototyping, testen en aanpassen op basis van voortdurende feedback.

 • Creatief en out-of-the-box denken: design thinking stimuleert het verkennen van verschillende perspectieven en het genereren van diverse ideeën. Het daagt conventionele denkwijzen uit en moedigt aan tot innovatief denken.

 • Prototyping en testen: het benadrukt het belang van het snel maken van prototypes om ideeën te visualiseren en te testen bij gebruikers. Dit stelt teams in staat om sneller feedback te verzamelen en ontwerpen te verfijnen.

 • Probleemoplossend: design thinking richt zich op het aanpakken van complexe problemen door deze te deconstrueren en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, waardoor creatieve en effectieve oplossingen ontstaan.

In essentie is design thinking een proces dat gericht is op het begrijpen van gebruikers, het creëren van innovatieve oplossingen en het continu verbeteren van ideeën door middel van flexibele, mensgerichte en iteratieve benaderingen. Het wordt vaak gebruikt als een methodologie om complexe problemen op te lossen en innovatie te stimuleren in verschillende vakgebieden.

Waarom is design thinking belangrijk

Design thinking vormt de kern van UI/UX design doordat het een gestructureerde aanpak/proces biedt om problemen op te lossen en gebruikersgerichte creatieve oplossingen te creëren waarbij de doelen, frustraties en eindtaken van de gebruikers door en door worden begrepen. Hier zijn enkele manieren waarop design thinking zich relateert tot UI/UX design:

 • Gebruikersgerichtheid: design thinking benadrukt het belang van empathie en begrip voor gebruikersbehoeften. Dit is essentieel bij UI/UX design, waarbij ontwerpers streven naar het creëren van interfaces die intuïtief en gemakkelijk te gebruiken zijn voor de doelgebruikers.

 • Probleemoplossend vermogen: design thinking moedigt het identificeren en oplossen van problemen aan door iteratieve cycli van onderzoek, ideegeneratie, prototyping en testen. In UI/UX design helpt dit proces ontwerpers bij het vinden van de beste oplossingen voor de gebruikersproblemen die ze tegenkomen.

 • Iteratieve benadering: design thinking pleit voor herhaalde iteraties en feedbacklussen. In UI/UX design betekent dit dat ontwerpen voortdurend worden verbeterd op basis van gebruikerstests en feedback om een betere gebruikerservaring te bieden.

 • Creativiteit en innovatie: design thinking stimuleert out-of-the-box denken en het verkennen van verschillende ideeën. Voor UI/UX designers betekent dit dat ze creatieve oplossingen moeten bedenken om gebruikersproblemen aan te pakken en tegelijkertijd innovatieve en aantrekkelijke ontwerpen te creëren.

 • Gebruikersreis en ervaring: design thinking richt zich sterk op het begrijpen van de gebruikersreis. In UI/UX design helpt deze benadering ontwerpers om de volledige ervaring van gebruikers met een product te visualiseren en te verbeteren, vanaf het eerste contact tot het gebruik van de functionaliteiten.

Design thinking biedt dus de methodologie en de mindset die UI/UX designers nodig hebben om effectieve, intuïtieve en waardevolle producten te creëren die voldoen aan de behoeften van de gebruikers.

Hoe pas je design thinking toe in UI/UX design

Design thinking wordt toegepast in UI/UX design via een iteratief proces dat gericht is op het begrijpen van gebruikersbehoeften, het genereren van ideeën, het prototypen, testen en itereren. Hier zijn de stappen waarin design thinking wordt toegepast in UI/UX design:

 1. Empathie: begin met het begrijpen van de gebruikers(behoefte) door middel van observatie, interviews en onderzoek. Dit helpt om inzicht te krijgen in de behoeften, uitdagingen en doelstellingen van de gebruikers.

 2. Definitie: na het verzamelen van inzichten, definieer je duidelijk de problemen en behoeften van de gebruikers. Identificeer knelpunten en kansen die het ontwerp zou kunnen verbeteren.

 3. Ideeëngeneratie: brainstorm en genereer verschillende mogelijke oplossingen. Dit kan worden gedaan door middel van schetsen, storyboards of andere creatieve technieken om diverse ideeën te verkennen.

 4. Prototyping: ontwikkel snel prototypes van de ideeën die zijn gegenereerd. Dit kunnen eenvoudige schetsen, wireframes of interactieve prototypes zijn om de concepten te visualiseren en te testen.

 5. Testen en itereren: test de prototypes met echte gebruikers. Verzamel feedback en observeer hoe gebruikers reageren op het ontwerp. Gebruik deze inzichten om het ontwerp te verbeteren en te verfijnen door herhaalde cycli van testen en aanpassen.

 6. Implementatie: zodra het ontwerp is gevalideerd en verfijnd, implementeer je het definitieve ontwerp. Dit omvat het creëren van de definitieve UI-elementen en het overdragen van het ontwerp naar de ontwikkelingsteams.

 7. Evalueren: blijf het ontwerp evalueren en verzamel feedback nadat het is geïmplementeerd. Dit stelt je in staat om voortdurend te leren en te verbeteren op basis van gebruikerservaringen en veranderende behoeften.

Belangrijk is dat design thinking een iteratief proces is dat geen strikte lineaire volgorde volgt. Het is flexibel en staat open voor veranderingen gedurende het hele ontwerpproces op basis van nieuwe inzichten en feedback van gebruikers.

Hoe word je een design thinker?

Design thinking is een mindset en een proces dat verder gaat dan alleen het beheersen van design software of het ontwikkelen van designvaardigheden. Het begint met een nieuwsgierige geest en de bereidheid om de wereld te zien vanuit het perspectief van de gebruiker. Om een design thinker te worden, is het essentieel om jezelf onder te dompelen in verschillende aspecten.

Beheersing van design software

Het is cruciaal om niet alleen vertrouwd te zijn met diverse design tools, maar ook te begrijpen hoe je ze strategisch kunt inzetten. Kennis van software is als het leren van de letters van een taal, maar het echte meesterschap komt voort uit het vermogen om verhalen te vertellen, om emoties en ervaringen over te brengen door middel van die tools. Het gaat niet alleen om het kennen van de mogelijkheden van de software, maar vooral om hoe je die tools gebruikt om effectieve communicatie te creëren.

Ontwikkel sterke design skills

Design gaat verder dan alleen visuele esthetiek. Het draait om het begrijpen van de problemen die je moet oplossen en het genereren van oplossingen die naadloos aansluiten op de behoeften van de gebruiker. Dit vereist analytisch denken, het vermogen om complexe problemen te ontleden, en de creatieve vaardigheid om ideeën om te zetten in bruikbare concepten.

Specialiseer je

Diepgravende expertise in een specifiek domein is essentieel, maar het is even belangrijk om een brede kennis te behouden. Het gaat niet alleen om het diepgaand begrijpen van jouw vakgebied, maar ook om het kunnen verbinden ervan met andere disciplines. Dit zorgt voor een holistische benadering en de mogelijkheid om grensverleggende oplossingen te ontwikkelen. Lees meer over de T-shaped developer in dit artikel.

Zet de gebruiker centraal

Empathie is het hart van design thinking. Het betekent niet alleen luisteren naar de gebruiker, maar hun behoeften begrijpen, hun ervaringen voelen en vanuit hun perspectief denken. Observeren, interviewen en echt betrokken zijn bij het gebruiksscenario helpt om tot oplossingen te komen die niet alleen voldoen aan, maar zelfs overtreffen wat gebruikers verwachten.

Blijf adaptable en leer continu

De designwereld evolueert constant door nieuwe technologieën, trends en gebruikersgedrag. Een design thinker moet hunkeren naar kennis, openstaan voor verandering en bereid zijn om voortdurend bij te leren. Het gaat niet alleen om het volgen van trends, maar om het begrijpen van de fundamenten van deze veranderingen en hoe ze kunnen worden toegepast in het werk.

Zoek constructieve feedback en omarm kritiek

Feedback, zowel positief als kritisch, is waardevol voor groei. Het stelt je in staat om je werk te evalueren, blinde vlekken te ontdekken en nieuwe invalshoeken te verkennen. Het is een kans om te leren en te evolueren als ontwerper.

Bouw een persoonlijk merk en creëer een sterk portfolio

Je portfolio is je visitekaartje. Het vertelt het verhaal van jouw ontwerpvaardigheden, je creativiteit en je vermogen om problemen op te lossen. Het bouwen van een persoonlijk merk helpt je om je unieke stempel te drukken in de designwereld en je te onderscheiden van anderen.

Netwerken en freelancewerk

Verbindingen maken in de designcommunity is niet alleen gunstig voor het delen van kennis, maar ook voor inspiratie en samenwerking. Stages of freelancewerk bieden praktische ervaring, onthullen diverse aspecten van design en vergroten je inzicht in de industrie.

Design thinking is niet slechts een reeks vaardigheden; het is een mindset, een benadering van problemen en een manier van kijken naar de wereld. Het combineren van technische bekwaamheid met empathie en creativiteit is wat een effectieve design thinker onderscheidt.

Design thinking is een dynamisch proces dat vraagt om een combinatie van creativiteit, kritisch denken, empathie en praktische vaardigheden. Door deze elementen te omarmen en constant te streven naar groei, kun je een effectieve en succesvolle design thinker worden.

UI/UX Design Bootcamp Ironhack

Als je het echt professioneel wil aanpakken, kun je een opleiding of cursus volgen. Zo kun je bijvoorbeeld onze UI/UX Design Bootcamp volgen. Dit is een 9-weekse fulltime of 24-weekse parttime cursus. Hierna beschik je over de skills van een UI/UX Designer en kun je design thinking toepassen.

Met een Ironhack bootcamp leer je denken als een ontwerper, hoe je problemen oplost en hoe je altijd de gebruiker voor ogen houdt. Je zult ook Figma kunnen hanteren als een goochelaar, met een end-to-end begrip van het productontwikkelingsproces. Bovendien bouw je al aan je portfolio tijdens de bootcamp. Je zult je eigen websites en webapplicaties ontwerpen en je portfolio vullen met interactieve en dynamische ontwerpen.

Elke cursus komt met een Career Services Program, waarbij je, gedurende de gehele bootcamp en in het bijzonder in de tiende en laatste week, door carrière coaches klaar wordt gestoomd voor het hele proces van leadgeneratie tot het sluiten van deals. Zelfs na het afronden van de bootcamp wordt je door hen ondersteund. Als Ironhacker profiteer je van toegang tot ons internationale hiring network. Met momenteel meer dan 1000 bedrijven delen onze partners vacatures die goed aansluiten op de vaardigheden die we aanleren in onze bootcamps en vertrouwen erop dat onze alumni hebben wat nodig is om meteen aan de slag te kunnen gaan.

Ook is er het Alumni Program, waarbij je kunt blijven doorleren en onderdeel blijft van de Ironhack community, waardoor je je netwerk kunt blijven uitbreiden. Meerdere betaal- en financieringsopties zijn beschikbaar voor de bootcamp.

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden