Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

29 augustus 2023 - 6 minutes

De rol van kunstmatige intelligentie in UX/UI-design

Welke rol moet kunstmatige intelligentie spelen in UX/UI-design?

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

Kunstmatige intelligentie en UX/UI-design zijn twee verschillende gebieden waar de kwaliteit van digitale producten en diensten elkaar raken en sterk verbeteren. AI-technologieën hebben de kracht om UX/UI-design te transformeren door bruikbare inzichten te bieden over gebruikersgedrag die UX/UI-designers helpen bij het creëren van een intuïtievere, gepersonaliseerde en efficiëntere gebruikerservaring. Leren hoe je het potentieel van AI volledig kunt benutten is de taak voor UX/UI-ontwerpers. 

Wat is kunstmatige intelligentie? 

Laten we eerst beginnen met het definiëren van onze termen. Kunstmatige intelligentie, of AI, verwijst naar de autonome simulatie van mensachtige taken, zodat organisaties inzichten kunnen verkrijgen zodat ze problemen efficiënter kunnen oplossen. In wezen werkt AI via computersystemen die informatie verzamelen en de regels leren om deze te verwerken, van waaruit AI inzichten biedt om beslissingen te helpen en, indien nodig, zelf te corrigeren. AI-systemen zijn nuttig gebleken bij het uitvoeren van mensachtige taken zoals visuele perceptie, spraakherkenning, besluitvorming en vertaling. 

Soorten AI

AI kan worden onderverdeeld in twee hoofdtypes

 1. Zwakke AI: het eerste type AI is ontworpen voor een specifieke taak. Het is getraind om met succes een enkele taak uit te voeren, wat betekent dat de functie ervan beperkt is tot dat specifieke domein. 

 2. Voorbeelden zijn virtuele assistenten zoals Siri of Alexa, aanbevelingssystemen die vaak worden gebruikt door websites zoals Amazon en Netflix, en zelfrijdende voertuigen. 

 3. Sterke AI: vereist menselijke cognitieve vaardigheden, wat betekent dat het in staat is om intellectuele taken te begrijpen, te leren en uit te voeren waarvan eerder werd aangenomen dat ze alleen door mensen worden gerealiseerd. In theorie is sterke AI in staat om natuurlijke taal te begrijpen, zich bezig te houden met complexe redenering en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Sterke AI blijft echter een uitdaging om volledig te bereiken, gezien de complexiteit van intelligentie op menselijk niveau.

AI-onderzoekers hebben geen sterke AI bereikt, hoewel er nog steeds veel wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van bewuste machines. Microsoft investeerde meer dan $ 1 miljard in het ontwikkelen van OpenAI (ChatGPT) met de bedoeling om het potentieel van Sterke AI te realiseren. 

AI-technieken

AI-systemen maken gebruik van tal van technieken en technologieën, afhankelijk van de taak. Deze technieken omvatten: 

 • Machine learning of ML is een subset van AI die trainingsalgoritmen omvat om patronen te herkennen en beslissingen te nemen op basis van gegevens. 

 • Deep learning of DL is een subset van machine learning die meerlaagse modellen gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken, te transformeren en ervan te leren. 

 • Met natuurlijke taalverwerking (NLP - Natural Language Processing) kunnen machines menselijke taal begrijpen, interpreteren en genereren. Het is essentieel voor toepassingen zoals chatbots, vertalingen en sentimentanalyse. 

 • Robotica: we horen steeds meer over door AI aangedreven robots die zijn ontworpen om te communiceren met de fysieke wereld, beslissingen te nemen en taken autonoom uit te voeren.

 • Expertsystemen zijn AI-systemen die zijn ontworpen om de besluitvormingscapaciteiten van menselijke experts op specifieke gebieden te repliceren. Ze vormen in wezen een kennisbank van feiten en regels waaruit ze aanbevelingen kunnen doen. 

De branche van AI breidt zich voortdurend uit in verschillende sectoren en deze technieken worden snel ontwikkeld. We raden je aan op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen om de kracht van AI te benutten! 

Wat is UX/UI-design?

UX-design en UI-design zijn twee vergelijkbare maar verschillende disciplines die op het gebied van ontwerp werken. Ze richten zich voornamelijk op het creëren van positieve interacties en ervaringen tussen gebruikers en digitale producten of diensten. 

UX-design

UX-design, of user experience design, richt zich op de gebruikerservaring tijdens het gebruik van een digitaal product of een digitale dienst. Is de website gemakkelijk toegankelijk? Eenvoudig te navigeren? En is het een plezierige ervaring voor een gebruiker? Dat is te danken aan het werk van een UX-designer. 

UX-designers moeten een sterk begrip hebben van gebruikersgedrag, verwachtingen, motivaties en doelen om een intuïtief en efficiënt digitaal product te ontwerpen. Dit vereist onderzoek naar gebruikers, het creëren van gebruikerspersona, wireframing, prototyping, bruikbaarheidstesten en het dienovereenkomstig verbeteren van het ontwerp. 

UI-design 

UI-design, of user interface design, heeft te maken met de visuele aspecten van het ontwerp. Het werk omvat het bepalen van kleurenschema's, lettertypen, de lay-out en andere visuele elementen van digitaal productontwerp. UI-designers moeten designs maken die duidelijk en visueel consistent zijn en de identiteit, het doel en de functionaliteit van het product aan gebruikers communiceren. 

Hoe kan kunstmatige intelligentie het UX/UI-designproces ondersteunen?

Kunstmatige intelligentie en UX/UI-design zijn ongetwijfeld twee afzonderlijke disciplines die unieke technische vaardigheden en zachte vaardigheden vereisen om deze onder de knie te krijgen. Dat gezegd hebbende, UX/UI-designers kunnen de kracht van AI benutten om waardevolle inzichten te verkrijgen, designprocessen te stroomlijnen en gebruikerservaringen te verbeteren. 

Hier zijn verschillende manieren waarop UX/UI-designers kunnen profiteren van AI: 

 1. Gegevensgestuurde inzichten: AI is cruciaal voor het uitspitten van enorme hoeveelheden gegevens die data scientists en designers inzicht geven in gebruikersgedrag en voorkeuren. Met deze bruikbare inzichten kunnen designers weloverwogen beslissingen nemen over ontwerpverbeteringen, lay-outwijzigingen en functieverbeteringen. 

 2. Personalisatie: AI kan gebruikerservaringen personaliseren door gebruik te maken van de gebruikersgeschiedenis, hun patronen en gedrag te leren en het aanbod aan te passen aan hun voorkeuren. Door inhoud en functies aan elke gebruiker aan te passen, worden consumenten meer betrokken en tevreden over hun ervaring. 

 3. Voorspellende analyse: AI geeft inzicht in gebruikersgedrag op basis van historische gegevens. Dit kan de designaanpak transformeren door designers in staat te stellen te anticiperen op de behoeften van gebruikers en producten te creëren die aansluiten bij de verwachtingen van gebruikers. 

 4. Gebruikersonderzoek en testen door gebruikers: AI-aangedreven tools zijn nuttig bij het automatiseren van aspecten van gebruikersonderzoek en bruikbaarheidstests. Deze tools omvatten chatbots en tekstanalyse om feedback van gebruikers te verzamelen, heatmaps en eyetracking om interessegebieden van gebruikers te identificeren, en gedragsanalyse zoals scrolltrends, klikpatronen en sessieduur om sterke en zwakke punten in het ontwerp te identificeren. 

 5. Generatief design: als specifieke parameters of beperkingen worden gegeven, kan AI designopties bieden die kunnen worden uitgebreid of aangepast door designers. Deze gegenereerde ontwerpen kunnen designers helpen verder te denken dan hun eigen mentale blokken en verschillende designmogelijkheden en concepten te verkennen. 

 6. Toegankelijkheid: AI is nuttig gebleken bij het analyseren van ontwerpen en het aanbevelen van verbeteringen om de toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap te garanderen. Dit omvat het analyseren van kleurcontrasten, het leveren van alternatieve tekst voor afbeeldingen en het identificeren van andere potentiële toegankelijkheidsproblemen. 

 7. Repetitieve taken automatiseren: AI stroomlijnt het designproces door routinematige designtaken te automatiseren, zoals het aanpassen van de grootte van afbeeldingen, het creëren van responsieve ontwerpen en het genereren van ontwerpmiddelen. Hierdoor kunnen UX/UI-designers zich meer concentreren op de creatieve en strategische aspecten van hun werk en wordt het designproces efficiënter. 

 8. A/B-testen: dit is een methode die wordt gebruikt in UX/UI-design om twee versies van een webpagina, interface of designelement te vergelijken om te bepalen welke beter presteert. AI helpt designers bij het identificeren van trends en patronen in gebruikersgedrag, gebruikersbetrokkenheid, conversiepercentages en andere relevante statistieken waarmee gegevensgestuurde designbeslissingen worden genomen. 

Vervangt kunstmatige intelligentie het UX/UI-design?

Voor velen in tech kan kunstmatige intelligentie aanvoelen als een bedreiging voor onze menselijke kennis en expertise. In het geval van UX/UI-design heeft AI het potentieel om bepaalde aspecten van het designproces te automatiseren. Er is echter veel meer voor nodig voordat kunstmatige intelligentie het UX/UI-design kan vervangen en dit is de reden: 

 • Creativiteit en menselijke intuïtie: AI is ongelooflijk in patroonherkenning, gegevensanalyse en optimalisatie; het kan echter creativiteit, empathie en begrip van menselijke emotie nog niet volledig begrijpen. 

 • Complexe probleemoplossing: AI kan designsjablonen bieden en ideeën genereren, maar UX/UI-designers zijn noodzakelijk om complexe uitdagingen aan te gaan die verder gaan dan standaardpatronen. Ze zijn nodig voor het synthetiseren van informatie uit verschillende bronnen, het aanpakken van meerdere perspectieven en het bepalen van innovatieve oplossingen, allemaal zachte vaardigheden die afhankelijk zijn van menselijke expertise. 

 • Ethische overwegingen: AI is overweldigd door ethische debatten en implicaties. Deze omvatten mogelijke vooroordelen, privacyproblemen, milieuduurzaamheid en meer. Het is geweldig dat tech professionals helpen bij het garanderen van een eerlijk en transparant gebruik van kunstmatige intelligentie. 

 • Samenwerking en communicatie: UX/UI-designers moeten hun werk ook delen met functieoverschrijdende teams, belanghebbenden en klanten. Dat gezegd hebbende, interpersoonlijke vaardigheden zoals effectieve communicatie, presentatie, onderhandeling en menselijk begrip zijn essentieel voor het ontwerpen van een succesvol digitaal project of dienst. 

Hoewel AI de efficiëntie voor UX/UI-designers aanzienlijk kan maximaliseren, kan het de behoefte aan menselijke creativiteit en expertise niet volledig vervangen. UX/UI-designers blijven essentieel voor het begrijpen van gebruikersverhalen, het creëren van zinvolle gebruikerservaringen en het nemen van ethische beslissingen. In plaats van het vervangen van UX/UI-design is AI een tool die de kwaliteit van het productontwerp verbetert en de rol van UX/UI-designers vergroot

Kunstmatige intelligentie en UX/UI-designtaken

De velden van kunstmatige intelligentie en UX/UI-design breiden zich ongetwijfeld sterk uit. Het U.S. Bureau of Labor Statistics verwacht dat functies in UX/UI-design tot en met 2028 jaarlijks met 3% zullen toenemen. Bovendien wordt er voorspeld dat AI-technologieën tegen 2035 "de winstgevendheid van bedrijven in 16 sectoren in 12 economieën met gemiddeld 38% zullen verhogen." Om dus een sterke kandidaat te zijn voor elke UX/UI-designfunctie, moeten ontwerpers de kracht van kunstmatige intelligentie kunnen benutten. 

Als je geïnteresseerd bent in het lanceren van je tech carrière op het gebied van data science of UX/UI-design, dan ben je op de juiste plek. Ironhack biedt cursussen op het gebied van data analytics en UX/UI-design - beide gebieden die in een hoog tempo groeien en onze carrièrediensten en ons uitgebreide alumninetwerk helpen je een baan in de techsector veilig te stellen. Laten we beginnen! 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden