Kom jij in aanmerking voor subsidies of rentevrije leningen? - Ontdek het hier
Terug naar alle artikelen

29 juni 2023 - 8 minutes

Het belang van toegankelijkheid bij web design

Tegenwoordig is alles online en iedereen moet hier toegang toe hebben.

Ironhack - Changing The Future of Tech Education

We hoeven niet de nadruk te leggen op het belang van toegankelijkheid in de wereld van vandaag: ze is absoluut essentieel en iets dat steeds meer mensen oppakken in vrijwel elke branche. Maar omdat de wereld steeds meer afhankelijk wordt van het internet en digitale services (tenslotte zijn sommige bedrijven zelfs helemaal gestopt met het aanbieden van niet-digitale services!), is het essentieel om ervoor te zorgen dat het web een toegankelijke plek is

Voor we ingaan op hoe online designs te maken die gemakkelijk toegankelijk zijn, denken we dat het een goed idee is om het eerst wat uitgebreider te hebben over toegankelijkheid; waarom die belangrijk is, wie erdoor wordt beïnvloed en algemene kwesties waar mensen mee te maken krijgen als toegankelijkheid geen prioriteit is. 

Wat is toegankelijkheid?

Over het algemeen gesproken wordt toegankelijkheid gedefinieerd als ervoor zorgen dat iets, bijvoorbeeld een product, service, ervaring, informatie of iets anders, kan worden gebruikt door écht iedereen, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden. Het belang van toegankelijkheid en het zorgen voor gelijke toegang voor iedereen, gewoonlijk alleen gebruikt om te verwijzen naar mensen met een beperking, is geen nieuw concept. Maar aangezien het internet vrij nieuw is, is het essentieel dat de volgende generatie van techies goed voorbereid is om inclusieve en toegankelijke ontwerpen te creëren. 

Een aantal van de meest voorkomende redenen voor de behoefte aan toegankelijke services kan te maken hebben met mensen met een beperking, zoals zichtbeperkingen, gehoorbeperkingen, mobiliteitsbeperkingen of cognitieve beperkingen, maar het maken van echt toegankelijke webdesigns gaat verder dan dat. Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van website die toegankelijk moeten zijn voor kinderen moeten designers zich in hun situatie verplaatsen en aantrekkelijke, interessante en kleurrijke sites ontwerpen die kinderen op de juiste plek brengen. Aan de andere kant moeten websites voor ouderen geen kleine letters of in sterke mate tech informatie bevatten. 

Oké, dit was een spoiler waar we het verder over gaan hebben. Dus laten we, voor we het gaan hebben over het ontwerpen van toegankelijke designs voor elk van de bovengenoemde gebieden, eerst een andere belangrijke zaak aanpakken: het belang van toegankelijkheid.

Waarom is toegankelijkheid belangrijk?

Het is eigenlijk heel simpel: door toegankelijkheid is iedereen in staat, ongeacht hun leeftijd, economische status, beperkingen of geslacht, toegang te krijgen tot dezelfde services. Als het gaat over publieke services, zoals immigratie of gezondheidszorg, is het zelfs nog crucialer dat iedereen niet alleen toegang heeft tot de informatie, maar ook zijn rechten begrijpt. 

Iedereen de kans bieden om actieve en participerende onderdelen van de samenleving te zijn, is iets waar we allemaal naar zouden moeten streven op absoluut elk gebied, ook binnen webdesign.

Toegankelijkheid bij webdesign.

Zoals hierboven vermeld, is het belang van internet werkelijk explosief gestegen, vooral na de COVID-19-pandemie. Ineens was vrijwel alles online en degenen die met verschillende omstandigheden te maken kregen, waren soms niet in staat om toegang te krijgen tot dezelfde informatie of services als hun gelijken. Daarom is toegankelijkheid bij webdesign zo essentieel; het internet is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om veel informatie te verspreiden, te leren en te verbinden maar alleen als de ervaring dezelfde uitkomst oplevert voor alle gebruikers.

Om online toegankelijk te zijn,moet het:

  • waarneembaar zijn: de informatie moet duidelijk zijn voor de gebruiker en beschikbaar voor een van hun zintuigen; als bijvoorbeeld een website uit tekst bestaat, moet er een audio-optie zijn voor blinde gebruikers; 

  • begrijpelijk zijn: de aangeboden inhoud moet te begrijpen zijn voor het gekozen publiek; als je een website creëert voor immigranten, kan het zorgen dat de informatie beschikbaar is in verschillende talen de inhoud begrijpelijk maken;

  • werkbaar zijn: als iemand zijn/haar computer alleen met hun stem kan bedienen, moet het gebruik van de website hetzelfde resultaat opleveren als voor iemand die alleen een muis of een toetsenbord kan gebruiken; dat wil zeggen werkbaar zijn;

  • robuust zijn: de website moet op dezelfde manier werken als dat het doet voor iemand zonder beperkingen, wat betekent dat niemand een slechte ervaring heeft. 

Zijn toegankelijkheid en bruikbaarheid hetzelfde?

Mensen gebruiken toegankelijkheid en bruikbaarheid vaak door elkaar, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee. Er zijn overeenkomsten, zeker, maar bruikbaarheid richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van een design en de tevredenheid die het oplevert; toegankelijkheid, aan de andere kant, geeft prioriteit aan het feit dat alle gebruikers, ongeacht hun beperking, op de juiste manier gebruik kunnen maken van het design.

Toegankelijke webdesigns

Nu we hebben besproken wat toegankelijkheid is en waarom het zo essentieel is, vooral bij webdesign, kunnen we dieper ingaan op specifieke gevallen waarbij toegankelijkheid nodig is en enkele suggesties geven. We gaan beginnen met specifieke beperkingen die gebruikers kunnen hebben, maar bespreken ook enkele veelvoorkomende capaciteitsbarrières die soms worden vergeten. 

Belangrijke opmerking: zoals voor alles geldt, verschillen de beperkingsniveaus per persoon significant. Iemand kan volledig blind zijn of slechts kleurenblind; iemand die doof is, communiceert soms alleen met gebarentaal of kan vertrouwen op liplezen.

Visuele toegankelijkheid

Bij het creëren van een webdesign moet je er rekening mee houden dat mensen die niet eenvoudig het verschil kunnen zien tussen gelijksoortige kleuren, problemen kunnen hebben met subtiele veranderingen. Hier vind je een geweldig voorbeeld van een geval waarbij je meerdere elementen moet opnemen in je design. Als er een fout optreedt, moet je zowel de kleur rood als het woord "Error"/"Foutmelding" gebruiken om dat te communiceren aan je gebruiker. 

Voor gebruikers die volledig blind zijn, kan het hebben van toegankelijkheidsopties om een webpagina voorgelezen te krijgen in plaats van te lezen een echte doorbraak zijn. Maar wees voorzichtig: als je webpagina veel afbeeldingen heeft met plaatjes of bijvoorbeeld een menu als toegevoegd document, zorg dan dat er een toegankelijke versie is die die informatie ook kan voorlezen aan de gebruiker. 

Gehoorstoegankelijkheid

Het creëren van een toegankelijk design dat nuttig is voor dove of slechthorende gebruikers vereist planning; het gebruik van ondertiteling op video's die zijn gecontroleerd, gesynchroniseerd en accuraat weergeven wat er wordt gezegd in de video is essentieel. En als je enige contactmogelijkheid de telefoon is, denk dan na over het toevoegen van een e-mail- of chatoptie zodat degenen die niet per telefoon kunnen communiceren op een gelijkwaardige manier contact kunnen opnemen met je bedrijf. 

Motorische toegankelijkheid

Mensen met een motorische beperking kunnen last hebben van trillingen, spasmen, verlamming, gebrek aan coördinatie of ontbrekende ledematen; deze kunnen allemaal het gebruiken van een website moeilijk maken. Gelukkig is er veel verbeterd op dit gebied en zijn er speciale toetsenborden gemaakt met meer ruimte tussen de toetsen en verschillende soorten muizen. Maar als het gaat om de website zelf, zorg dan dat alle functies bereikbaar zijn via het toetsenbord (en niet de muis!) en dat het gemakkelijk is om software te integreren die de gebruiker helpt bij het navigeren van de website. 

Cognitieve toegankelijkheid

Als het gaat om toegankelijkheid wordt vaak vergeten dat mensen met cognitieve beperkingen ook kunnen profiteren van een gepersonaliseerde webervaring. Zorg dat uw website strak ontworpen en eenvoudig te lezen is en beschikt over toegankelijke knoppen en tabs. Een gebruiker met bijvoorbeeld dyslexie kan worden afgeschrikt door grote hoeveelheden tekst. Bied informatie aan in verschillende formats, zoals infographics, video's en meer, en houd het taalgebruik eenvoudig en simpel. 

Omgevingstoegankelijkheid

Heb je er wel eens over nagedacht dat iemand toegang tot je services nodig kan hebben vanaf een plek waar geen WiFi of mobiel internet is? Of vanaf een publieke locatie, zoals een bibliotheek, waar zij geen persoonlijke gegevens kunnen invoeren? Het aanbieden van offline services en de mogelijkheid om te browsen zonder identificeerbare gegevens in te voeren, kan je website inclusiever maken. 

Toegankelijkheid op basis van scholing

Je kunt je vast wel herinneren dat vroeger als je een website bezocht om iets te onderzoeken, je bergen aan tech jargon zag en direct terug ging naar de zoekpagina. Niet iedereen heeft hetzelfde begripsniveau met betrekking tot bepaalde onderwerpen en het creëren van content die moeilijk te verteren is of tech is, leidt ertoe dat de mensen die dit niet uitgebreid bestudeerd hebben, worden uitgesloten van toegang tot deze informatie. Gebruik eenvoudige, verklarende taal en ga er alleen dieper op in als het noodzakelijk is. 

Dit is ook bijzonder relevant als het gaat om het creëren van content voor kinderen. We hebben het niet alleen over leuke websites voor games. Stel je voor dat je werkt aan een website waarop kinderen leren over hoe zij noodnummers kunnen bellen als er iets mis gaat. Als je de informatie weergeeft en erover schrijft alsof ze voor volwassenen bedoeld is, is het te verwachten dat kinderen de essentiële details niet begrijpen. Gebruik afbeeldingen, voeg video- of audio-opties toe en gebruik kindvriendelijke woorden, zodat de content echt toegankelijk is voor iedereen. 

Taaltoegankelijkheid

We hebben het hierboven ook al genoemd, maar ervoor zorgen dat je gebruikers, ongeacht hun moedertaal, dezelfde toegang tot services en informatie hebben, zou je prioriteit moeten zijn. Vooral als het gaat om overheids-, immigratie- of vluchtelingenservices zorgt het aanbieden van hoogwaardige vertalingen, ondertiteling van video's en specifieke contactmethodes per taal ervoor dat een gehele bevolkingsgroep die eerder geen toegang had tot die service, nu wel inbegrepen wordt.

Incidentele toegankelijkheid

Dit is waarschijnlijk de vorm van toegankelijkheid waar het minst rekening mee wordt gehouden, maar deze is zeker net zo belangrijk. Werd je weleens midden in de nacht gebeld en daarbij bijna verblind door het scherm? Of heb je weleens vanwege slaperigheid per ongeluk op een verkeerde knop gedrukt en wist je niet meer waar je was gebleven in een artikel? Het bieden van de optie om helderheid te verminderen, het lettertype te vergroten, of zwart-witte-instellingen te gebruiken kunnen je design efficiënter maken. 

Tips voor het verbeteren van webtoegankelijkheid 

Als de bovengenoemde punten je ervan hebben overtuigd dat je toegankelijke designs moet opnemen in je volgende project, kijk dan eens naar een aantal van onze tips om te zorgen dat je volgende webdesign daadwerkelijk toegankelijk is: 

  • Houd rekening met mensen met verschillende beperkingen, leeftijden en opleidingsniveaus bij het creëren van je buyer personas.

  • Voeg altijd alt-text toe op afbeeldingen of graphics.

  • Onderzoek kleurselecties en lettertypegrootte voordat je een beslissing neemt, of voeg de optie toe om dit aan te passen.

  • Zorg ervoor dat je site mobielvriendelijk is. 

  • Bied kwalitatieve transcripties en ondertitels voor video's en alles dat audio bevat.

  • Gebruik strakke en eenvoudige designs en eenvoudige taal.

Het creëren van toegankelijke content is een absolute noodzaak en als je je toewijdt aan het creëren van toegankelijke webdesigns, zal je publiek groter groeien en zullen meer mensen kunnen profiteren van je product of service. Als je klaar bent om de volgende stap te nemen en je te verdiepen in het creëren van kwalitatieve en toegankelijke webdesigns, is UX/UI Design Bootcamp van Ironhack de perfecte keuze voor jou. 

Vergelijkbare Artikelen

Aanbevolen voor jou

Klaar om mee te doen?

Meer dan 10,000 carrièreveranderaars en ondernemers lanceerden hun carrière in de tech industrie met Ironhack's bootcamps. Start uw nieuwe carrière reis en sluit u aan bij de tech revolutie!

Ik accepteer de Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden